SEMPATİK HÜMANİZM EMPATİK HÜMANİZM


Hepimiz Eşitiz!

Hepimiz birbirimizin ortağıyız. Dahi de hepimiziz, cani de. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Senin duygun düşüncen benim, benimki senin. Kimse kimseden farklı değil aslında.

***

SEMPATİK HÜMANİZM EMPATİK HÜMANİZM

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Hümanizm; insanı Evren’de en üstün yaratık olarak gören, düşünsel ve duygusal görüştür. Tanrı vardır ve en üstün yaratık olarak Ademi yaratmıştır. Çevresine bakınan insanoğlu kendinden üstün varlık göremeyince kibre kapılır. Oysa Evren’in sınırlarını aşmış değidir. Kendisinden üstün Tanrı olabileceğini kabul ediyor. Belki Evren’in bir yerinde, insandan üstün yaratık da olabilir.

Hümanizmin beşiği XIV. İtalyasıdır. Hümanizm insanın insanları sevmesi, hoşgörülü olması, insanlığın iyiliği için çalışması, insanlara karşı yardımsever ve anlayışlı olması olarak özetlenebilir. Bu haliyle hümanizm; sempatik hümanizmdir. Kişiler birbirlerine yakınlık duymuşlar dost olmuşlardır. Derinlik sınavı vermemiş sempatiler ve dostluklar yüzeyseldir. [Definition]

EMPATİK HÜMANİZM

Empati yapan, kendisini başkasını yerine koyan aktör değildir. Empati yaptığı kişinin duygularını ve düşüncelerini benimsemez. Empati yaptığı kişinin bilincine dalgıç gibi dalar, onun yansız, tarafsız duygu ve düşünce izlenimlerini toplamakla yetinir..

Amacı; pek çok sayıda kişide kendini bulmak, başkalarını ve kendisini -insanoğlunu- daha iyi tanımaktır. Empatik hümanist; Birimiz hepimiziz, hepimiz birimiziz; duygusunda, düşüncesindedir.

Üç tür insan var: Normal -ortalama-, Normal üstü, Normal altı. Sempatik hümanist; normal üstü ve normal kişilere sempatik ve dostken, empatik hümanist her üçüne aynı yakınlıktadır. Dahilerle dahi, sokaktaki adamla sokaktaki adam, en zavallıyla en zavallı, en kötü ile en kötüdür. Çünkü sempatik hümanist gibi seyretmemiş, hissetmiştir.

Varsaysak ki; şu anda yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan, tek bedenin hücreleri, bütün insanlar tek beden olsun. Hepimiz birbirimizin ortağıyız. Dahi de hepimiziz, cani de. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Senin duygun düşüncen benim, benimki senin. Kimse kimseden farklı değil aslında. Hepimiz eşitiz.

Empatik hümanist, bir ömürde bin ömür yaşayarak olgunlaşır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: