ÖNCE İNSANIZ: Ama…


“Çalmayacaksın ve sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başkalarına yapmayacaksın”. İnsanlık idealine erişilmesi için, milliyet ve din bölücülüğünün bütün milletlerce aşılması gerekir.

***

ÖNCE İNSANIZ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İnsan olsun, hayvan olsun her dişi; kendi türünden yavru getirir Dünyaya. Kronolojik olarak annelerimiz bizi, insan olarak doğurdu, sonra Türk, daha sonra müslüman olduk. Öncelik ve önem: 1. İnsan 2. Milliyet 3. Din.

Kronolojik sırayı bozarak önceliği Milliyet’e veren -1.Milliyet 2. Din 3. İnsanlık- şoven; Din’e veren -1. Din 2. Milliyet 3. İnsanlık- yobazdır. Din ve Milliyet’in yakın komşuluğu; insanlığı sollayıp geride bırakıyor.

Dünya sınav yerirse; insanlara şahdamarlarından daha yakın olduğu söylenen Allah, insanın ne yapacağını ne yapmayacağını bilemiyor mu ki, sınasın? Sınıyorsa dinden imandan değil, insan ahlakından sınaması gerekmez mi? Yoksa Dünya; insanın kendi kendini sınadığı sınav yeri mi?

Din’ler; iyi -adil- insan olmayı mümin olmak olarak anlarlar ve anlatırlar. Oysa iyi -adil- insan; ahlaklı insandır.

ON EMİR -EVAMİRİ AŞERE-

On emir , İsrail Tanrı’sının İsrail ulusuna Mısır’dan çıkmalarından kısa bir süre sonra buyurduğu 10 emirdir. İlk 4 buyruk, insanın Tanrı’yla ilişkisini; son 6 buyruk insanın insanla ilişkisini düzenler. [Moses-מֹשֶׁה בן עמרם – Moïse – موسى]

1. “Benden başka Tanrı’n olmayacak” İnsan içinden geliyorsa Tanrılı, içinden geliyorsa Tanrısızdır. Evren’in en üst aklı bunu bilmez mi? Niçin insan hükümdar gibi emir versin?

2. “Putların önünde eğlmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrı’n Rab, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım”. Tanrısal olmayan despot bir kral beyanı. Tanrı Evren’de en üstün ve yetkin güç ise; -ki öyle olduğuna inanırlar-, kimin neyini kıskanır ki?

3. “Rab, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır” Tavşan dağa küsmüş, küçümsemiş; dağın haberi olmamış. Niçin cezalandırsın?

4. “Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Şabat gününü -Cumartesi’yi- Rabbe adanmış bir dinlenme günü olarak ayıracaksın”. Yorulan insanın dinlenmesi buyruk gerektirmeyen fizyolojik bir ihtiyaçtır.Dinlenirken Rabbini isterse anar, isterse anmaz.

5. “Anne babana saygı göster”. İçten gelen saygı,gerçek saygıdır. Saygıyı emretmek, insanları ikiyüzlülüğe sürükler.

6. “Adam öldürmeyeceksin”. Özsavunma durumunda kalmadıkça, psikolojik sorunları olmadıkça insan insanı niçin öldürsün? Adam öldürmek can çalmaktır, hırsızlıktır.

7. “Zina etmeyeceksin”. Zina etmek ya da etmemek insan doğasında mevcut. Biri dominant’ken, öbürü resesif oluyor. Zina ihtiyacı dominantlaşarak, irade barajını yıkınca emir dinlemez.

8. “Çalmayacaksın”. İnsan ahlakının özü, esası,temeli çalmamak, hırsızlık yapmamaktır. Çalmayan ahlaklı, çalan ahlaksızdır. Çalmak hastalıktan -kleptomani- ya da ahlaksızlıktan kaynaklanır. Kleptoman ve ahlaksız Kişiler emir dinlemez çalarlar.

9. “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin”. Yani; yalan söylemeyeceksin. Yalan söylemek; ilgilisinden bilgiyi -esirgeyerek ya da iftira ederek- çalmaktır, hırsızlıktır. Mal mülk hırsızlığı gibi, bilgi hırsızlığı vardır.

10. “Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin”. Yani hırsızlık yapmayacaksın.

Görüldüğü gibi, ON EMRİ; “Çalmayacaksın” ahlak ilkesine indirgemek mümkün.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

Dinler; insanları buyruklar vererek, vazifeler -iman,ibadet- mecburiyetleri yüklediler. “Hak yok, vazife var” derken; “Birey yok, kul var” dediler. Hakkın olmadığı yerde, bireyin vazife bilinci değil, kulluk vardır.

İnsan Hakları Evresel Bildirgesi; dinlerin tepeden inme Emirler’i karşısında, tabandan tavana yükselen özgürlük bildirgesidir, ahlak ve yaşam şeriatidir.

Ahlak şöyle formüle edilebilir: “Çalmayacaksın ve sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, başkalarına yapmayacaksın”.

İnsanlık idealine erişilmesi için, milliyet ve din bölücülüğünün bütün milletlerce aşılması gerekir. Birileri milliyetime ve milliyetimin benimsediği dine saldırıyorsa; milliyetimi ve dinimi savunmak, en doğal özsavunma hakkımdır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: