İNANÇ VE ONANÇ : İnanmak mı, Onanmak mı?!


İnanmak; duyguda, düşüncede, davranışta özgür olmamaktır. Bir başkasının gördüğünü, işittiğini, hissettiğini, düşündüğünü; kendi gördüğü, işittiği, hissettiği, düşündüğü gibi benimseyerek kendini sıfırlamaktır. İnançlar doğru ve adil olabilir, olmayabilir. Terör ile inandırmak isteyen dini veya siyasi inançlar, doğru ve adil olmayan inançlardır.

***

İNANÇ VE ONANÇ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İnanmak; bir görüşü doğru bularak benimsemek.
İnanç; inanılan görüş.

Onanmak; doğru ve uygun bulunmak.
ONANÇ; onanan görüş.

İnanç inanmayı, onanç inanmayı gerektirir.

YAŞAMDA İNANÇ

İnanmak; duyguda, düşüncede, davranışta özgür olmamaktır. Bir başkasının gördüğünü, işittiğini, hissettiğini, düşündüğünü; kendi gördüğü, işittiği, hissettiği, düşündüğü gibi benimseyerek kendini sıfırlamaktır.

İnanan kişi, inandıran kişiyi kendisinden üstün ve yetkin sayar, ona güvenir.

İnandıran kişi peygamber olduğunu kabul ettiren Musadır, İsadır, Muhammettir. Kitabı Tevrattır, İncildir, Kur’andır.

İnandıran kişi ideolog olduğunu kabul ettiren Niccolo Machiavelli’(D1469/Ö1527)’dir, Jean Jack Rousseau (D1712/Ö1778)’dir, Karl Max (D1818/Ö1883)’tür. Kitapları “Prens”tir, “Toplum Sözleşmesi”dir, “Kapital”dir.

İnançlar doğru ve adil olabilir, olmayabilir. Terör ile inandırmak isteyen dini veya siyasi inançlar, doğru ve adil olmayan inançlardır. İnancın doğru ve adil olup olmadığını duyguların fırtınalı denizinde alabora olan tekne misali akıl saptayamaz. Fırtınalardan etkilenmeyen ada dik duruşunda akıl gerekir.

Akıl, bedenin çatı katındaki beyinde; his orta kattaki kalpte, şehvet bedenin alt katındadır. Orta kattaki his alt katttaki şehvetin üstünde olmaktan mutlu; üst kattaki aklın altında olmaktan mutsuzdur. Mutsuz his, aklı kendi düzeyine indirerek mutsuz yalnızlığından kurtulmak ister.

Toplumda his başat –dominant-, akıl çekinik –resesif-‘tir. İsteklerin –duyguların– akılla irdelenmesi zor geldiğinden inanç; debelendikçe batılan bataklık olabilir. İnançlarının sisinde olanlar, güneşi gördüklini sanabilirler.

YAŞAMDA ONANÇ

Doğada, toplumda, bilincimizde doğruyu gösteren pusulamız, aklımızdır. His inanır, akıl onaylar. Beş kez beş somutunda dört yönlü düşünce yönteminin yönleri şöyle olabilir:

1. YÖN: 5×5=25

1. YÖN: 5×5 yirmibeş değildir

1. YÖN: 5×5 yirmibeşten büyüktür

1. YÖN: 5×5 yirmibeşten küçüktür

Birinci yön doğru ise; ikinci, üçüncü, dördüncü yönler yanlıştır.

İkinci yön doğru ise; birinci yön yanlış, üçüncü ve dördüncü yönlerden biri yanlış biri doğrudur.

Üçüncü yön doğru ise; birinci, ikinci ve dördüncü yönler yanlıştır.

Dördüncü yön doğru ise; birinci, ikinci ve üçüncü yönler yanlıştır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: