ERKLERİN OYBİRLİĞİYLE HÜKÜMET SİSTEMİ


 

Devlet sehpasının üç bacağı -Yasama, Yürütme, Yargı-; eşit olmazlarsa, devlet dik duramaz başatlığı Yürütmeye kaptırır. Bu eşitlik oybirliğiyle sağlanır. Erkler arasındaki hiyerarşi sıfırlanır. Her erk, diğer erklere eşit olur.

© photocredit

***

©Erol Erdoğmuş.

ERKLERİN KRONOLOJİK VE HİYERARŞİK SIRALANIŞI

Bazı eylemler kronolojik sıraya göre gerçekleşir. Sözgelişi; 1. Basamağa basmadan 2.’ye, 2.’ye basmadan 3.’ye basamazsınız.

Önce kararı -yasama- alacak, sonra kararı uygulayan irade -yürütme- ve en sonra kendisi dahil kararı ve iradeyi yargılayan vicdan -yargı- olacak. Kronolojik erkler sıralaması böyle.

Ancak erklerin hiyerarşik sıralaması farklı :

İlk basamak; Yasama.

İkinci basamak; Yürütme ama, yasamadan üstün değil, bir basamak altta.Çünkü yürütmenin yasa yapmaya ve yargılamaya yetkisi yok. Yürütme; Yasamadan 1 ve Yargıdan 2 basamak altta.

Ne var ki; Yürütme -Parti Genel Başkanları- olarak Milletvekillerini atamakta ve halka seçtirmektedir. Yasama kadrosunu belirleyenYürütme, Hükümet olmakta ve Adalet Bakanlığı ile Yargının finansmanını elinde tutmaktadır.

Yürütme daha da ileri giderek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle, erklerin hiyerarşik düzenini gözardı ederek, tek egemen güç olabilmektedir.

ERKLER HÜKÜMET SİSTEMİ

Devlet sehpasının üç bacağı-Yasama, Yürütme, Yargı-; eşit olmazlarsa, devlet dik duramaz başatlığı Yürütmeye kaptırır.

Bu eşitlik oybirliğiyle sağlanır. Erkler arasındaki hiyerarşi sıfırlanır. Her erk, diğer erklere eşit olur.

1. Meclis komisyonlarında, her erkin eşit sayıda temsilcisi olur. Komisyon önerileri 3 Erkin oybirliğiyle belirlenir.

2. Komisyondan oybirliğiyle gelen öneriler, Parlamentodaki Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcilerinin oybirliğiyle yasalaşır. Çoğunluk egemenliği yoktur.

3. Yasalar; Meclis Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından imzalandıktan sonra Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

4. Cumhurbaşkanlığı; Meclis Başkanı, Başbakan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı arasında dönüşümlü olarak yürütülür. Cumhurbaşkanı olan erk Başkanı, aynı zamanda Meclis Başkanı, Başbakan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı olamaz, bu süre için görevlerini yardımcılarına devrederler.

5. Devlet İstatistik Kurumu; sürekli olarak halkın isteklerini izler.
Hükümet programları bu istatistiklere göre hazırlanır.

6. Yurttaşların -gerçek ve tüzel kişilerin- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakları vardır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: