RASYONEL DEMOKRASİDE BASIN


 

«Kapan»a Kıstırılan Türkiye Medyası!

Gazetecilik bir bisiklet kazasıyla uygarlığın çöküşünü birbirinden ayıramayan bir olaydır.
Bernard Shaw
Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demagog bir basın, zaman içinde kendi gibi bir halk yaratır.
Sunay Akın
Bana satılmış bir medya ver, sana cahil bir toplum sunayım.
Joey Goebel
Medya patronlarının en büyük sermayesi ne makineleridir, ne parasıdır; halkın cehaletidir.
Zülfü Livaneli

Bir gazete; yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir. Onun amacı insanları düşündürerek, kızdırarak o konuda bir şey yapmaya özendirmelidir.
Mark Twain
Özgür basın iyi ya da kötü olabilir, ama özgürlük olmayınca basın ancak ve ancak kötü olacaktır!
Albert Camus
Basın özgürlüğü, satılmışların ellerindeyse, yalanın silahıdır.
Galina Serebryakova
İki şeyin esiriyiz; bir hükümet, iki günlük gazeteler.
Malcolm Muir

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hülâsa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
Atatürk

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Demokrasi; rasyonel değilse irrasyonel, irrasyonel değilse rasyoneldir. Yeryüzünde şimdiyedek %100 rasyonel demokrasi görülememiştir. Çok az da olsa, rasyonele yaklaşık demokrasiler görülebilmektedir.

Birey rasyonel olabilmekte, duygularını aklının süzgecinden geçirerek; kararlarını ve davranışlarını denetleyebilmektedir. Halk’ın -binlerce, milyonlarca bireyin- dikkat ışığıyla kollektif zihnini aydınlatarak tek kişi gibi akıl yürüterek karar vermesi ve uygulaması olanaksız, imkansız. Halk düşünemez hisseder, karar veremez refleksleriyle hareket eder.

Halkın hali böyle olunca; erbab-ı ticaret ve siyasete, halkı pohpohlamak, duygularını hedeflemek zorunlu oluyor. Hal böyleyken siyaset ve ticaret erbabı elbirliğiyle halkın güvendiği dağlara -basına- kar yağdırırlar. Siyasi haberler sansürlenir, ticari mal ve hizmetler övülerek reklamlanır.

HALKIN GÖZÜ KULAĞI TANIĞI BASIN KAPANIN ELİNDE

Halk duygudur, histir. Halkın örgütlenmiş hali olan devlet; Yasama -akıl-, yürütme -irade-, yargı -vicdan- ihtiyacını karşılamayı amaçlar. Halkın; halk olarak kendisini ve devleti; görecek gösterecek, işitecek işittirecek bağımsız bir tanığa; basına ihtiyacı olmazsa olmazı.

Basın; habercinin -iddia makamı, savcı-, köşe yazarının -yargıç- gibi çalıştığı bir tür mahkeme gibidir.

HALKIN MEDYASI

Günümüzde ana akım medya tesislerine -gazete basımevi, radyo, televizyon-; devlet ve çıkar grupları egemendir. Medyanın devlet –TRT– ve çıkar gruplarınca tekelleştirilmesi, basın özürlüğüne aykırıdır. İnternet ortamında halkın medyası olabilecek girişimler varsa da yetersizdir.

Devletin ve çıkar gruplarının medyalarının yanı sıra; bağımsız halk ana akım medyası oluşturulmalıdır. Maliyet fiyatının üzerinde mal ve hizmet satan herkes tüccardır. Tüccar malını ve hizmetini satabilmek için duyurmak -reklam vermek- zorundadır. Tüccar Reklam bedelini sattığı mal ve hizmetin fiyatına eklediğine göre, halk tüccarın ve devletin medyasını finanse etmektedir.

Halk ödediği reklam bedeli karşılığında bağımsız medya tesislerini kurabilir ve çalıştırabilir . Yasal düzenleme yapılarak; her gazeteye, radyoya, televizyona verilen reklamın yarısı kadar bedel; gazete, radyo, televizyon tarafından peşin olarak “Halk Medyası Fonu” hesabına yatırılır. Yatırılmaması halinde, yayıncıdan, yatırması gereken meblağın 10 katı tahsil edilir.

Fon ülke geneline yayın yapacak yeteri kadar basımevi, radyo ve televizyon tesis eder. Fonun gazetesini, radyosunu, televizyonunu çalıştıracak gazeteciler; yargı denetim ve gözetimi altında, ülke genelinde yapılacak, basın kartı sahibi gazetecilerin oy kullanacağı seçimle belirlenir. İki yılda bir seçimler yenilenir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: