İSRAİL PİSRAİL


 

Zenginliği, bilim ve siyaseti yönetmesi için Allah tarafından seçilenler!

Karşımda başka ilahların olmayacak.
You shall have no other gods before Me.

 

Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.
You shall not make idols.

Yehova’nın, Rab’ın ismini boş yere ağza almayacaksın.
You shall not take the name of the LORD your God in vain.

Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.
Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Babana ve anana hürmet edeceksin.
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the LORD your God is giving you.

Öldürmeyeceksin.
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the LORD your God is giving you.

Zina etmeyeceksin.
You shall not commit adultery.

 

Çalmayacaksın.
You shall not steal.

 

Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
You shall not bear false witness against your neighbor.

 

Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

You shall not covet your neighbor’s wife; and you shall not desire your neighbor’s house, his field, his male servant, his female servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor’s.

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İSRAİL; [Kuruluşu]İbranice’de “Allah için çalışan” anlamındadır. Yahudi inancına göre, Allah için çalışan İsrail, Allah tarafından bu amaçla seçilmiş kavimdir. İsrail; yeryüzündeki insan zenginliğini, bilimini ve siyasetini yönetmesi için Allah tarafından seçilmiştir.>

“Hayır da -iyilik de-, şer de -kötülük de- Allahtan” demiş atalarımız. İyilik Allahtan, kötülük şeytandan olsaydı; şeytan kötülüğün allahı olurdu. Oysa, iyiliğin ve kötülüğün varsa tek Allahı vardır. İnsanoğlu tersini bilmeden düzünü, iyiyi bilmeden kötüyü; kötüyü bilmeden iyiyi bilemediği için, her ikisini de yaşamalı, deneylemelidir.

Allah için iyilik yapan İsrail ise, kötülük yapan pisrail olacaktır bu bağlamda.

TEVRAT SEYYAR VATAN

BAR KOHBA AYAKLANMASI, [Bar Kohba İsyanı]yahudi topraklarında Roma İmparatorluğuna karşı yapılmış üçüncü ve sonuncu ayaklanmadır. İmparator Hadriyanus,
[Kimdir] yahudilerin yaklaşık 2000 yıla yakın süre devletsiz kalmalarını sağlayan zaferi ayaklanmayı bastırarak kazanmıştı.

Yeryüzünün varlıklı ve zengin ülkelerine dağılan yahudiler, her yere götürdükleri seyyar vatanları Tevrat ile benliklerini korudular; çiftçilik ve ve askerlik yapmayıp ticarette uzmanlaştılar.

ROTSCILD HANEDANI

PARA’nın doğal elektrik gücüne paralel sosyal güç olduğunu farkeden yahudiler, onu biriktirerek zenginleştiler, kullanarak güçlendiler. Servet Hanedanlıkları kurdular. Bunlardan en bilineni, 1590 yılından beri varlığını sürdüren ROTSCILD Hanedanı’dır. İngiltere aysberginin görünmeyen derinliğindeki Rotscild Hanedanı, görünen yüzündeki İngiliz hanedanının izledğii politika ve stratejileri yönlendirmiştir.

Rotscild Hanedanının en önemli faaliyetlerinden biri, savaşa giren veya giydirilen devletlere, faizle borç para vermektir. İngiliz Fransız savaşında İngiltere’ye 35 ton altın verilmiş; İngiltere Fransa’ya yenilip borcunu ödeyemeyince, İngiliz Merkez Bankası-İngiliz ekonomisinin amiral gemisi-, ROTSCILD HANEDANI’na teslim edildi. [THE ROTHSCHILD DYNASTY] + [the beginning of Freemasonry]

1. Dünya Savaşı sonucunda toprak sahibi olarak Filistin’i vatanları yapmak isteyen inançlı yahudilerin bir sorunu vardı. Tüm özendirilere -teşviklere- karşın, yeteri kadar yahudi Filistin’e yerleşmiyordu.

2. Dünya Savaşı öncesinde Alman ekonomisinin %95’ini elinde tutan nüfusun %5’i kadar Alman yahudisi Hitler tarafından imha edildi. Hitler iktidarını perçinlerken, niyetini bilen ve kendisini destekleyen wall Street’teki yahudi bankerlere mektuplar yazıyordu: “Bana gönderdiğiniz para bitti.Bir dahaki sefere ne kadar göndereceğinizi bilmek isterim”. Hitlerin yaptığı yahudi soykırımından ve 2. Dünya savaşının sonundan sonra; Filistin’e 14 Mayıs 1948’de İsrail devletini kuracak kadar yahudi nüfusu göç etti!

Filistin Araplarının acılarından, soykırıma uğrayan az zengin Alman yahudilerinin canından, Ortadoğu’nun kan gölüne dönüşünden yahudi üstünlük inancı sorumludur.

Yahudiler yaklaşık 2000 yıla yakın devletsizliklerinde; servet hanedanları kurmuş, ellerini ateşe sokmadan başkalarının devletlerini yönetmiş; bilime, sanata ve felsefeye katkılar yapabilme başarısını göstermişken; Ortadoğu Kazanının cehennem sıcağında ne bulacaklarını umuyorlar? Bu umutları İsrail’i pisrail yapıyor farkında değiller.

İsviçre kantonlarına kendilerini kabul ettirebilme becerisini gösterebilirlerdi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: