BİLİM’DİN Mİ? DEİZM Mİ?


 

AKLI OLMAYANIN DİNİ YOKTUR
Hz. Muhammet

Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm, kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana. Ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir.
Ateizm çok az zeki insanın yardımcısıdır.
Batıl inançlar tüm dünyanın alev almasına yol açar; felsefe bu yangını söndürür
Batıl inanç ve bilgisizlikten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.
Cennet (var) olduğum yerdir.

Voltaire

Bir tanrılar ulusu olsaydı demokrasi ile yönetilirdi. Böylesi olgun bir yönetim insanların harcı değil.
Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar.
Dinler, kim ne derse desin, insanların eliyle ve aracılığıyla oluşmuştur.
Politika ve ahlâki farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.
Eğer insanlar tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.

Jean Jacques Rousseau

Evren bir birliktir. Her maddesel şey, her şeyin içinde yer almaktadır. Bütün şeyler bütünden oluşmaktadır ve bütün; her şeyin içindedir.
John Tollan
Öğelerin sayısı ve niteliği üzerine söylenebilecek her şey, benim düşünceme göre tamamen metafizik bir niteliğe dayalı tartışmalarla sınırlıdır.
Antoine Laurent Lavoisier
Evrenin kitabı matematik diliyle yazılmıştır.
Galileo
Evren sınır koymaz, biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.
Jack E. Addington
Evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimde olmuştur: Tez, antitez ve sentez. Bu gelişmeler ruhta değil maddede ortaya çıkar.
Karl Marx

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Deizmin Batıdaki öncüsü John Tolland -1670; 1722-; vahiy yerine aklı koyar ve bilime uygun doğal bir din önerir.

 

Rousseau ve Voltaire de Deisttirler -1694; 1778-.

Voltaire göre, “Tanrı düşüncesinden başka herşey saçmadır. İsa adlı bir yahudiye ne gerek var?”

Kişiselleştirilmiş Tanrıcılık -Teizm- karşıtı olarak, Deizm; Evren’in yaratılışından sonrası için hiçbir Tanrısal etkiyi kabul etmez. Bir kez yaratılan Evren kendi yasalarıyla işler. Deizmde Allah var, din yok, kutsal kitap yok, peygamber yok.

Doğa üstü ya da doğa dışı güçlere yer vermeyen, doğaya ve akla uygun din anlayışının ilk belirtileri; Hint, Çin ve Yunan düşüncesinde ortaya çıkmıştır.

AKLI OLMAYANIN DİNİ YOKTUR -Hz. Muhammet-

Dinler; oluştukları çağların insan aklına -bilim düzeyine- uygun olmak zorundaydı. Aksi halde kendilerini kabul ettiremez, benimsenmezlerdi.

Ne var ki, en genci 1400 yaşında olan semavi dinler, oluştukları çağın aklına -bilim düzeyine- çakılı kaldılar, bilimselliklerini geliştiremediler. Tutuculukları, olmazsa olmazları oldu.

İslam peygamberinin (Akıl=Din) denklemi, (Din>Akıl) eşitsizliğine dönüştürüldü. Eğer (Akıl=Din) eşitliği devam etseydi, aklın kazandırımları denklemi (Bilim=Din) değerine yüceltecekti. Folklorik dinler yerlerini, insanlığın tek dinine, Bilim’din’e bırakacaktı.

YARATILIŞ MÜMKÜN MÜ?

Deizm yaratılışı –yoktan var edişi- kabul ediyor; Tanrı Evren’i yoktan var etti, sonra kendi haline bıraktı diyordu.

Ne var ki, bilim durmuyor gelişiyordu. Antoine Lavoisier -1743; 1794-;bugün de geçerli olan “Madde ne yoktan yaratılabilir, ne de yok edilebilir” doğal yasasını keşfetti. Deizm, bilime ters düştü.

Evren; sonsuz mekanlı ve zamanlı olmak zorundadır. Evren’in yaratılışla zamanı başlatılmışsa, başlangıcının da başlangıcı olacak ve sonsuzadek sıralanacaktır.

Evren’in mekan olarak sınırı varsa, o sınırları kuşatan daha büyük sınırlar olacaktır.

Bu nedenle de Evren –madde-; ne yoktan yaratılmıştır, ne de yok edilebilir.

Bilimcilerimiz, biliminsanlarımız Evren’le deney diliyle iletişim kurarlar. Sorularını deney diliyle sorar, yanıtlarını deney sonucu olarak alırlar. Evren’in atadığı peygamber yoktur. Kitabı kendisidir.

BİLİNÇLİ ENERJİ YOK EDİLEBİLİR Mİ?

Robert Von Mayer -1814; 1878-;Termodinamiğin birinci yasasını formüle etti: “Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez, ancak bir formdan diğerine dönüştürülebilir”.

Bilincimiz; ne yaptığını, nasıl yaptığını, niçin yaptığını, nerede ne zaman yaptığını bilen; bilinçli enerjidir.

Bilincimiz; Termodinamiğin birinci yasasına göre, yok edilemeyeceğine göre; nerededir? Yaşam formundan ölüm formuna dönüştürülerek varlığını sürdürdüğüne göre, akıbeti nedir? Niçin bilinmiyor?

BİLİM’DİN NEDİR?

Evren’in olağanüstü yapısı ve işleyişi, korku değil hayranlık uyandırır.

Bilim’dinde dua; en üstün güçten şunu bunu istemek değil, olağanüstü yapısına ve işleyişine hayranlık duyarak mutlu olmaktır.

Bilim’dinde; bilim din, yaşama uyarlanması olan teknoloji, şeriattir.

Bilim’din İnanca değil; akla mantığa, gözleme deneye dayanır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: