Yazarlarımızdan 10 Kasım Mesajları…


 

Elbet bir gün içimizdekiler de güneşin balçık ile sıvan(a)mayacağını anlayacaklardır!…

Öleni anma, yâd etme vefadır!…

Hele ki; bu ülke, bu devlet, bu halk, bu günlerini O’na borçluysa, vefa bir asli görevdir.

Vefasızlık; hayâsızlıktır der atalarımız!… Kitaplar da öyle yazar.

Anaya vefa…Babaya vefa…Ata’ya vefa!. Vefa; var olmaya şükür; var edene teşekkür adına…

***

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

©Av.Prof.Dr.Nurullah Aydın

İnsani değerlere dayanan kültür ve medeniyeti ile güven ve huzur veren, adaletli yönetimi ile mazlum halkların güvencesi olan, insanlık ailesinin şerefli üyesi Kahraman Türk Milleti’nin mensupları;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. yıldönümünde Türkiye gerçeğini bilmek anlamak, görmek ve gereğini yapmak sorumluluğu, her vatan evladına düşen bir görevdir.

Dış güçlerin Türkleri Anadolu’dan atmak çabası;

Malazgirt, Miryakefelon ve Sakarya savaşları sonucu başarısızlığa uğrayınca, kimliksizleştirme projesini uygulamaya koydular. Kimi batıcı, kimi Asyacı, kimisi de Arapçı kültürlerle şekillenerek gaflet, dalalet ve hıyanet içine girdiler..

Amaçlarına ulaşamayan şer güçler; bu kez ortaçağ Arap kültürünü, kutsal İslam dini kamuflajı altında sahneye koydular. İslam dini’nin kutsal kitabı Kur’an ve önderi peygamberden uzak hurafelerle dolu düşünce ve yaşam biçimini öne sürdüler..

İnsanlığın gelişim, değişim ve dönüşüm sürecinden habersiz, evrensel insanlık değerlerinden uzak, çağın gerçeklerinden habersiz, akıl ve bilimi bir tarafa bırakmış, adalet, hak, namus, dürüstlük kavramlarından uzak insanlar siyasi, ekonomik güç kazandılar..

Azınlıklardan olupta gerçek kimliğini gizleyen dönmeler ile kökenleri belirsiz siyasal İslamcılar; nefret ve kinlerini kusmaya devam ediyorlar..

Şimdi bu işbirlikçi dönmelerin torunları yeni fırıldak dönmeler; İslamcı kimlikte Türk Milleti’nin iyiniyetli, samimi duygularını istismar ederek, zehir kusmaya devam ediyorlar..

İç ve dış bazı çevreler; asılsız iddialarla, Türk Milleti’nin liderlerini, milli ve manevi değerlerini karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Aslında saldırılan Türk Milleti’dir, Türk Kimliğidir, Türk tarihidir, Türk kültürüdür.

Şer güçlerince;

Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkar edilmeye,

Türk Milleti bölünmeye,

Tarih bilinci köreltilmeye,

Milli devlet tasfiye edilmeye,

Dinci tarikatçı cemaatçı vesayeti egemen kılınmaya,

Çağdışı ortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya,

Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik ve halk uyuşturulmaya,

Türk kahramanları yerine ortaçağ Arap önderleri kahraman gösterilmeye çalışılmaktadır…

Çağdışı düşünce sahibi ucube tipler;

Halifelik mehdilik ümmetçilik İslamcılık gibi kavramlarla insanları aldatmaya yanıltmaya kandırmaya sürüleştirmeye devam ediyorlar..

Türk Milleti, ortak tarih, ortak kültürle;

Bütün etnik toplulukların ortak adıdır.

Bütün toplulukların tamamını Türk bayrağı altında birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere kadar getirmiş, son bin yılda gerek İslamiyet, gerekse insaniyet adına mührünü vurmuş kahramanlıkları içinde barındırmış, şerefli ve onurlu bir millet olan Türk Milleti isminden rahatsız olanlar vardır..

Türk Milleti; bin yıldan bu yana bütün etnik unsurlarıyla beraber yaşamış ve bundan sonra da yaşayacaktır. Türk Milleti’nin isminden, birlik ve beraberliğinden rahatsız olanlar, mutlak ve mutlak pişman olacaklardır.

Türk Milleti’nin mensubu olmak, şereflerin en büyüğüdür. Bu Şereften her insanın nasiplenmesi kendi lehinedir..

Başarının sırrı;

Bilgi, amaç, niyet, hedef, cesaret, plan, strateji, kararlılık, bir ve beraber hareket etmektir..

Türkiye’nin; çağdaş dünyada saygın, onurlu yerine almak üzere, akıl ve bilim öncülüğünde, medeniyet ufkunda yeniden bir güneş gibi doğacağına olan inancım tamdır.

Türk Milleti’nin aydınlanma yolunda büyük yürüyüşü devam edecektir.

Türk Milleti; zekidir, çalışkandır, üretkendir, cesurdur.

Mete Han’ın, Atilla’nın, Bilge Kağan’ın, Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde bir kez daha minnetle anıyoruz.

Ne Mutlu Türküm Diyene….

***

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Vefatının 79. yılında, Büyük Atatürk’ü rahmetle, şükranla ve özlemle anıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk; atalarına yaraşır büyük işler yapmakla andığımız, güç ve ilhan kaynağımız, yolumuzu aydınlatan ışığımız, bir üyesi olmakla iftihar ettiğimiz Büyük Türk Milleti’nin son Atasıdır.

İçinden çıktığı, şanına şan, şerefine şeref kattığı Büyük Türk Milleti’nin güçlenerek ilelebet yaşaması ülkümüzdür; eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizlere emanettir ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN NE SÖYLEMİŞLER…

İşte Türk’ün Atası Mustafa Kemal Atatürk için değişik tarihlerde söylenenler… Vefatının üzerinden 79 yıl geçmiş ama, bu sözler hala çok değerli, mensubiyet şuuru ışığında hala gurur veriyor, bize ışık oluyor, yolumuzu aydınlatıyor… Ve hep öyle olacak…

“Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı, Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.” Illustrierte, Almanya

“Atatürk’ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.” Noell Roger, Fransa

“Her şeyden ötesi, O, bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur.” Andrew Mango, (İngiliz yazar)

“Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler, Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.” Herbert Melzig (Alman tarihçi)

“Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.” Sanerwin, Fransa

“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.” Aristide Briand (Fransa Başbakanı-Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Fransa’nın yeni Türk Devleti ile imzaladığı Ankara Antlaşması’nı, “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diye eleştirenlere Fransa Başbakanı’nın Mecliste verdiği cevaptır. 1921)

“Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: ‘Görüyorsunuz ya’, dedi. ‘Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.’ Cesaret ve zekâsından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?” George Bennes, (Fransız yazar)

“Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz, Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever…” Muhammed Eyüb Han (Pakistan Cumhurbaşkanı)

“Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.” Muhammed İkbal (Pakistanlı şair)

“Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi, herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” Mihail Kalinin (SSCB Başbakanı)

“Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.” El Tekaddum, Suriye

“Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.” Katimerini, Yunanistan

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.” Observer, İngiltere

“Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.” Daily Telegraph, İngiltere

“O büyük insan, yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” Emanullah Han (Afganistan Kralı/Emiri)

“Atatürk, öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.” Heinrich Krippel (Avusturyalı heykeltıraş)

“Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.”
Libre Belgique, Belçika

“Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır”. Ma Shao-Cheng (Çinli yazar)

“Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.” Hufvud Stadbladet, Finlandiya

“Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de, o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. Sucheta Kripalani (Hindistan/Uttar Pradesh Başbakanı)

“Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.” İran

“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.” David Ben-Gurion (İsrail Başbakanı)

“Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mustafa Kemal, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.” Vladimir İlyiç Lenin (Ekim Devrimi’nin lideri ve SSCB’nin kurucusu)

“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken, kendisine, onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” Franklin Roosevelt (ABD Başkanı, Başkanlığa dört kez seçilmiştir.)

“Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan tören dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.” Dwight D. Eisenhower (NATO’nun ilk Başkomutanı ve daha sonra ABD Başkanı)

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan Mustafa Kemal, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Elefterios Venizelos (Yunanistan Başbakanı)

“Yakın ve Ortadoğu’da ilk cumhuriyet, doğuşunu ona borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur. Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.” Nikita S. Kruşçev (SSCB Devlet Başkanı)

“Bütün dünya, 10 Kasım’da, biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.” Ludwing Erhard (Federal Almanya Şansölyesi/Başbakanı)

“Büyük Yunan filozofu Platon’un ‘Krallar filozof olsa ve filozoflar kralların tahtına otursaydı’ şeklindeki dileği, iki bin yıllık tarihte gerçekleşmedi. Hâlbuki 20. yüzyılda ilk defa olarak Atatürk’ün şahsında Platon’un istediği gibi, kelimenin tam anlamıyla bunu görmekteyiz. O, dahi bir fikir adamı olarak bir milletin, yani Türk milletinin mukadderatını ele almış ve bu milletiyle atıldığı Kurtuluş Savaşı, bu milletin medeni durumunu değiştirmiş bir inkılâp ve diğer milletlerin haklarını da koruyan barış ile insanlığa muhteşem bir örnek vermiştir. “Herbert Melzig (Alman tarihçi ve yazar)

Yukarıdaki sözler, Türk Milleti’nin ve bu milletin içinden çıkardığı Ata’sının büyüklüğünün çok somut ifadesidir.

İsimleri belirtilen bu şahsiyetler, dışarıdan Türk’ün Atası Mustafa Kemal Atatürk için bunları söylerken, bugün içeride bizden gözükenler neler neler söylüyor!…

Varsın söylesinler, ben böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir Ata’ya sahip olmaktan gurur duyuyorum ve hep duyacağım…

Elbet bir gün onlar da güneşin balçık ile sıvanmayacağını anlayacaklardır…

Konuyu, emekli eğitimci Mehmet Halil Arık’ın, 17 Kasım 2012 tarihinde, yalquzaq.com’dan aldığım ve aşağıda tırnak içinde (aynen) verdiğim yazısı ile tamamlayayım.

 

“Öleni anma (yad etme), vefadır!…

Hele ki; bu ülke, bu devlet, bu halk, bu günlerini O’na borçluysa, vefa bir asli görevdir.

Ölenin mirasına çöreklenen için ise; bu vefanın adı borçtur…

İnsanlık bunu böyle söyler; din de öyle emreder

Vefasızlık; hayasızlıktır der atalarımız!… Kitaplar da öyle yazar.
Anaya vefa…Babaya vefa…Ata’ya vefa!. Vefa; var olmaya şükür; var edene teşekkür adına…”

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

* *

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: