Türkiye’deki siyasetten çok bunaldıysanız…


Bir ÖNERI!

***

ASGARDIA Uzay Ülkesi’ne
HOŞGELDİNİZ!

©Bircan Ünver

Dünya’dan en çok başvuru Türkiye’den…

İkinci sırayı Çin alıyor;

Üçüncü sırada ise ABD…

Şu an için resmî başvurular 300 bine yaklaşıyor!

Asgardia Uzay Ülkesi’nin Anayasası’nı kabul etmiş olanlar da 100 bini çoktan geçmiş… [kabul edenler]

Bir ülkenin Birleşmiş Milletler’e üye devlet statüsünde başvuru yapması ve bunun kabul edilmesi için ise ülke nüfusunun 100 bin kişiyi geçmesi gerekiyor.

Ekim 2016’da kuruluşu açıklanmış bu ilk sembolik Uzay Ülkesi adına ve kayıt olmuş, Anayasasını kabul etmiş isimlerin, bir hard-disk ile ASGARDIA-1 Uzay Gemisinin ana misyonu misyonu ve hedefleri doğrultusunda, yeryüzü ile uzay boşluğu arasındaki ‘düşük yörünge’ye’ “low-orbit”e gönderilmek üzere önümüzdeki Ekim (2017) ayında Uzay’a fırlatılması plânlanıyor.

Özellikle de SPUTNIK’in Uzay’a ilk fırlatılışının 60. Yıldönümünde. [belge,bilgi,resim (en)]

Kurucusu Igor Ashurbeyli adındaki Azerbaycan kökenli bir Rus bilimci. Çağımızın en ünlü bilimcilerinden biri olarak tanınıyor ve uzmanlık sahası, Uzay ve Roket Yapımı Bilimi üzerine.

Ashurbeli aynı zamanda UNESCO’nun Uzay Bilimi Araştırmalarının da başında bulunuyor. Ve UNESCO ile yeni bir Bilim Ödülü andlaşmasına imza attı. [detail]

Ayrıca kendisi bir milyardermiş!

Azerbaycan kökenli Rus olmasına rağmen Ashurbeyli (Raufoğlu Aşurbeyli) soyadından gelen bir Türklüğü de söz konusu!

Kimbilir, belki de Türkiye’den ilginin bu kadar çok olmasında, bu özelliğinin de etkisi olmuştur… [en çok sorulan sorular ve yanıtları (en)]

Asgardia Uzay Ülkesi’nin kurucusunu bu kısa tanıtım bilgilerinden sonra, bu ülkeye sembolik düzeyde de olsa, Dünya’da 100’ü aşkın ülke arasında en çok Türkiye’den başvurunun 1.sırada yer almasının ötesinde iki ilginç noktayı da da sizlerle paylaşmak istiyorum:

1) Asgardia Marşı için beste yapıp/oylamak için elemeye katılan tekliflerden en yüksek oylardan biri Türk bestecisine verilmiş. Ayrıca Türklerden onlarca bestelenmiş Marş önerileri yapılmış ve ilk elemelere girmiş. [Anthems]

2) Asgardia Bayrağı için tüm listeyi tarayamadım ancak görebildiğim kadarıyla 30 kadar bayrak tasarımı da yine Türkiye’den gönderilmiş ve başvurulardan bazıları ise bir çok tasarım ile ilk elemelere katılmış… Ki bunlardan kimileri 10-12 farklı tasarım ile katılıp, ilk elemeyi kazanmış. Toplam olarak tahminime göre Türkiye’den bayrak tasarımıyla katılmış, ilk elemelere girmis ve oylamaya katılmış olan en az 40-50 kişi var… [Flags]

Sanıyorum, Türkiye’de karamsar olmaya da hiç gerek yok. Ve insanımız sandığımızdan da çok fazla, geleceğe ve uzaya ufukları açık ve bunu ASGARDIA Uzay Ülkesi Projesi’ne katılarak kanıtlıyorlar!

ASGARDIA Uzay Ülkesi’nin Amaçlarına [Declaration of Unity] ve Anayasası’na [constitution (en)] gelince. Dikkatlice okuyup, inceledigimi söyleyebilirim… Kabul eden ve kayıt yaptıran herkes potansiyel ve sembolik Asgardia Uzay Ülkesi Vatandaşlığı’na başvurabiliyor. Kayıdın onayı ve Asgardia kimlik numarasının gelmesinin ardından ise ilk temel adım atılmış oluyor. Bununla birlikte, doğmuş olduğu ya da çifte vatandaşlık benzeri durumlarda ise herhangi bir değişiklik veya vazgeçme söz konusu değil. Dileyen doğmuş olduğu veya ikinci vatandaş olduğu bir ülkede siyasi hayata aktif olarak katılabilir ve bu Asgardia Vatandaşlık kriterlerinde engelleyici bir unsur değil. Ancak, Asgardia’nın özellikle Birleşmiş Milletler tarafından üye devlet statüsü kazanmasına bağlı olarak, tabii, söz konusu birinci veya ikinci vatandaş olunan ülke yönetimlerinin Asgardia vatandaşlığına başvurmuş vatandaşlarına ilişkin yakın ve/veya uzak bir gelecekte nasıl bir karar alır-uygulama getirir, onu da şimdiden, özellikle her ülke bazında öngörmek kolay değil…

Çunki, kimisi, ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı bir oranda uzayda yaşam, gelecek fikrine çok uzak olduğu veya din’i gerekçelerle karşı çıkmakta olduğu için, kimisi ise uzay yarışında en ön sırada yer aldığı veya almak istediği için bu oluşum ve girişimi, özellikle devlet statüsünü alma hedefinde BM nezdinde engelleyebilir!, Bu girişim, Asgardia-1 kanalıyla sembolik düzeyde kurulacak Asgardia Uzay Ülkesi’nin, aynı zamanda potansiyel olarak uzaya sahiplenme – hakimiyet benzeri farklı ülkeler nezdinde eleştirilere ve devlet statüsünü kazanma yolundaki oylamada itirazlara yol açabilir… birlikte çalışmak – tek İnsanlık ortak amaçta buluşmak yerine, tam aksine otomatik bir reddediş veya BM nezdinde bir karşı duruş olabilir, endişesindeyim şahsen…

O nedenle, sadece dileyen her ülkeden vatandaşların başvuru ve hedefleri sayıca tutturmuş olmak da yetmeyebilir!

Peki, devlet düzeyinde itirazlara çözüm için öngörüler neler olabilir?
Örneğin, Uluslarası Uzay İstasyonu, Avrupa Uzay İstasyonu’na dahil olmus tüm ülkeler ile ülke veya bölgesel bazda yer alan Uzay Ajanslarıyla ve/veya uzayda uyduları yer almakta olan tüm ülkeleri de; başkan veya başbakan düzeyinde kazanmak gerekir, öngörüsündeyim.

Bunun sonucu olarak, bu kez bireysel ve sembolik düzeyde bir vatandaşlıktan öte, ülke düzeyinde ki sembolik katılımların sağlanmasına da bağlı olarak, kimbilir belki de yeryüzünde bir araya gelemeyen ülkeler, bu kez “Tek İnsanlık”, “Tek Yeryüzü” ve “Tek Gelecek” konusunda ortak bir nokta ve hedefte buluşurlar!

O aşamada, bu konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylamaya sunulduğu zaman, belli sayıda devletlerin de katılımı ve desteği de zaten sağlanmış olacaktır. Tabii, en üst-düzey devlet yetkilisinin ülke adına vatandaş olarak katılımına yönelik de muhtemelen anayasasına ve/veya amaçlarına yeni bir madde eklenmesi de gerekebilir.

Ülke-devlet adına, Asgardia-1’e katılan ve bunu her biri kendi ülke meclisi/parlementosundan onaylamış ülkeler; aynı zamanda Asgardia’nın kuruluş amaçlarında tanımlanmış olan İNSANLIĞIN ORTAK YARARLARI olan alanlara da, gerek ülke çapında eğitim ve teknoloji alanlarında gerekse uluslararası işbirliklerinde yatırım yapmak isteyen, yatırımları ve aktif üyeliği taahhüt eden üye devletlerin de; ilk Asgardia Uzay Ülkesi’ne; aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda olduğu gibi katılımı söz konusu olabilmelidir…

Bu yazının çıkış noktasına geri dönecek olursak, ben de kayıt yaptırdım ve bu konudaki ilgime ilişkin olarak şu an üzerinde çalışmakta olduğum “IŞIK YOLLARINDA” adlı şiir kitabımda bir şiirsel güncenin de yer alacağını da sizlere şimdiden duyuruyorum.

9 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Anayasası’nı kabul edenlerin arasında 105011’nci kişiyim. Bunun yanısıra, Anayasası’nda tanımlanmış olan Asgardia Uzay Kırallığı isminde yer alan, özellikle de ‘krallık’ kelimesine ilişkin çekincemi de ilgililere iletmiş olduğumu da burada belirtirim. Çünkü; böyle bir ismin çağımızda ve geleceğe yönelik çalışmalarda, başlı başına çok büyük bir tehdit oluşturacağına inanıyorum. Bu hem Birleşmiş Milletler hem de Dünya Kamuoyu düzeyinde geçerli bir tehdittir.

Bunun yanısıra, Anayasasında tüm demokratik, laik ve güçler ayrılığı ilkesine dayalı bir sistem öngörülmektedir. Bu da, kanımca Asgardia’nın en cazip gelen etkin ve güçlü yönüdür. Çünkü çağımızda laiklik, demokrasi ve cumhuriyetten hızla uzaklaşmakta olan bir dünyada, ilk uzay ülkesinin kuruluş prensipleri, aynı zamanda yakın ve uzak gelecek için de bir ümit teşkil etmektedir.

Ayrıca kayıt için Anayasası’nı kabul etmek gerekliliğiyle birlikte tüm yorum, öneri, eleştiriler bir dilekçe ile [Petition]bildirilebiliyor ve ‘Revizyon, tashis ve iyileştirmelerin’ de üyelerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda yapılacağı belirtiliyor.

İki torun sahibi bir babaanne olarak, Uzay’a bizzat gidemesem ve belkide bizim kuşak gidemeyecek olsa bile, en azından sembolik olarak isimlerimiz, kayıt bilgilerimiz uzaya gönderilmiş olacak. Niçin olmasın, belki de uzaya gidecek kuşaklara, orada yaşayabileceklere de mirasımız olarak kalacak. Küçük te olsa bir teselli değil mi?!

Bu üstelik ilk girişimim de değil. Uzaya ismimi gönderme konusunda yaptığım – unuttuğum yoksa – üçüncü girişimim! Sembolik olarak Asgardia Uzay Vatandaşlığına kayıt ile, geçmişte NASA(2004) ve YENİ UFUKLAR(2006) aracılığıyla da ismimi Uzay’a fırlatılmış olan roketlere, bu kurumlardan e-posta kanalıyla gönderilen davetler üzerine kayıt ettirme fırsatını da değerlendirmiştim.

Ancak, daha önceki uzaya fırlatılmış olan roketlere adımı kaydettirmiş olmam ile Asgardia arasında temelde şöyle bir fark var. Uzaysız insan araçlarında milyarlarca ışık yılı uzaklıklardaki gezegenlerde ola ki bir uygarlık yaşıyor ve hayat var ise ve bu uydular, o uygarlıklar tarafından bulununca; yeryüzünde yaşayanlardan diğer uygarlıklara bir “Merhaba” mesajı olarak bulunması amaçlı gönderildi… Uzayın derinliklerinde hedefine ulaşıp ulaşamayacağını dahi görme-öğrenme şansımız da bu yaşam hatta bir kaç yaşam sürecinde de mümkün olmayabilir!

Asgardia-1’e bir hard-disk’te ve doğrudan gönderilecek tüm isim ve iletişim bilgilerinin ise Asgardia Uzay Vatandaşlığı’na başvurmuş ve Anayasası’nı kabul etmiş isimlerden oluşacağı kadar; yakın ya da uzak bir gelecekte, Asgardia-1 ile yeryüzü arasında sürekli bir bağ da olacaktır. Etkileşim ve işbirliğinde de anladığım kadarıyla; Uzay İstasyonu gibi orada yeryüzünden ve en başta vatandaşlarına öncelikli olmak üzere turistlere de açık —muhtemelen kısa dönemli— yaşamlar ve seyahatler de öngörülmektedir.

Bu çerçevede, yeryüzü ile uzayın “düşük yörüngesi”inde Asgardia-1’in mesken tutacak olması da, oraya gönderilmiş bilgilere ulaşım ise, muhtemelen Asgardia vatandaşlığına başvurmuş ve kabul etmiş olanlara da; özel bir topluluk ya da kulüp benzeri açık olacağını anlıyorum. En azından Asgardia.Space web sitesindeki sunumlar, işaretlenmiş tercihler bu doğrultuda…

Asgardia Uzay Ülkesi vatandaşlığına başvuru konusuna dönecek olursak, gerek birey olarak gerekse ülke düzeyinde, şimdiden oluşum-gelişimine katılır, aktif yer alır ve daha barışçıl ve insancıl bir dünya, evren ve gelecek için katkıda bulunursak, herşeyden önce birey ve ülke olarak bu kez, geleceği ıskalamış olmayız!

Çünkü geleceğin merdivenleri bugünden döşenir ve döşenmektedir de…
Ve neden olmasın belki sizler de başvurur, bu yazımdaki bilgilerden ilham alır ve kaydınızı yaptırırsınız. Bu sayede isimlerimiz uzay ortamında buluşur, biribirimizi tanımasak bile…

Hepinize güzel bir hafta diliyorum.

Sevgi, Barış ve Işık içinde kalın…

Bircan Ünver
Bir Dünya ve potansiyel Uzay vatandaşı!
21 Ağustos 2017 – İstanbul

Editör notu:
Bu yazı, yazarı tarafından, 25 Ağustos 2017 tarihinde, genişletilerek, güncellenmiştir.

[ASGARDIA
İlk Uzay Ülkesi’ne (sembolik bir vatandaşlık olsa dahi) kayıt için link:]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: