EN HAKİKİ MÜRŞİT iLİMDİR FENDİR


 

Fitne niçin erişti bu zamanlara?!

Neden sözü doğru demiyor vaiz
Anlatı yom sözü anlamıyor ki
İnsanı öldürmek olur mu caiz
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Kilisede doğru konuşmaz papaz
Nereden türedi bu kadar yobaz
Şeytan hak sözüyle olur mu ikaz
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Haham, hoca, dede, derviş ne varsa
Gidip küfrün denizine dolmasa
Açsa da kulağın sözü anlasa
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Fitne neden geldi bu zamanlara
Kuyular kazarak kahramanlara
Niçin zulmettiler Pir Sultanlara
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Harama bakarken körleşin di yom
Bir gönül şehrine yerleşin di yom
Yunus sevgisinde birleşin di yom
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Borani sevgiyle eyle sen hitap
Sevgide birleş der hep gelen kitap
Bakarsın orada karışır hesap
Anlatı yom sözü anlamıyor ki

Halil Çimen
– Borani –

***

©Erol Erdoğmuş.

GEREKÇE

Atatürkdaş; “Dünya’da herşey için, maddiyat için, maneviyat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir” duygusu, düşüncesi, davranışı içinde olan Özgür kişidir.

Yukarıdaki satırları, 28Ocak 2011 Cuma günü saat 18.32’de Anıtkabir Defteri’ne yazmıştım.

Atatürkçü -Atatürk ‘ten yana- düşünce, Atatürk’ün yukarıdaki özdeyişiyle özetlenebilir: İlim ve fenne can simidi olarak sarılmak; çağdaşlığı olmazsa olmaz saymak.

Bu duygu, bu düşünce, bu davranış;

° Latin alfabesini

° Uygar kılık kıyafeti

° Ezanın ve Kuran’ın anadilde okunmasını

° Uygar hukuk düzenini benimsetir.

Bu değerleri devrimcilikle kazanımlandırır, laiklikle korur.

Devrimciler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz ” diyenlerdir.

Devrimin gerçekleştiği, askerin silahını sustuğu andan başlayarak, “Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz ” . “Dünya’da herşey için, maddiyat için, maneviyat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyen aydınların gür sesi duyulmalı, etkin eğitimciliği gözlemlenmelidir.

Askerin silahı ilim ve fen ürünü top tüfek; aydınınki bilgi beceridir. Asker topla tüfekle; aydın bilgiyle beceriyle Zafer kazanır.

Atatürk’ün Türk milletine manevi mirası; başarılı örnek kişiliği ve çağdaş yol gösteriiciliğidir Millete mal olmuş kişiliğine ve düşüncelerine hakaret ve iftira eden dahili bedhahlar -yerli kötü niyetliler- elbette iftira ve hakaretlerinin cezasını çekmelidirler.

İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını biçimlendirmenin zorlayıcı -askeri- ve Özgür -bilimsel- iki yöntemi var. Hapsetmek ve malvarlığını para cezasıyla eksiltmek, zorlayıcı
-askeri- uygulamadır. İlim ve fen ile bilgilendirmek, benimsetmektir.

Zorlama dış, benimseme iç kaynaklıdır. Dış güç zayıflayınca, zorlama geri teper.

OLAY

Şanlıurfa… Şanlıurfa’da Siverek… Sarıklı şalvarlı bir Tanrıkulu… Elinde tahra denilen budama bıçağıyla seyyar satıcı Mehmet Malbora Atatürk heykeline saldırırken nağralar atıyor… “Dinimizde putperestlik yoktur!..” [Haber]

Sosyal medyada öfke kanalizasyonu akıtarak çağdışılığı alt edeceğini sanan gafiller sorunu çözemez, her iki tarafı kışkırtırlar.

ÇÖZÜM: VİDEO RÖPORTAJ

Bir Atatürkçü Düşünce Derneği şubesi, Mehmet Malbora’yı kırmadan incitmeden; bu konudaki düşüncelerini açıklaması için video röportaj yapmaya davet eder. Video, Mehmet Malbora’nıın izni olmadan medyada yayınlanmayacaktır. Sadece Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerinde eğitim materyali olarak kullanılabilecektir.

Röportajda sözgelişi şutür sorular Mehmet Malbora’ya sorulabilecektir:

1. Dinimizde putperestliğin olmadığı doğru. Heykel put mudur? Atatürk heykeli önünde ibadet eden, el açıp dua eden, dilek dileyen birilerini gördünüz işittiniz mi?

2. Yetmiş iki milleti yaratan Allah 72 dili bilme sadece Arapça mı bilir? İnsan kendi anadilini bilir, isterse başka dilleri öğrenir. Kuran’ın Arapçadan başka dillere tercüme edilmesi onun anlaşılırlığını artırmaz mı? Arapçada israr, Kuran’ın aleyhine değil mi?

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: