MESCİT Mİ? STELLARİUM MU?


 

Allah ve Peygamber ne diyor, İktidar ne yapıyor?!

⚘ Allah’ım! Bana öğrettiğin ilimden beni faydalandır. Faydalanacağım şeyleri bana öğret. İlmimi artır – Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır – De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir – Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz – İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir – Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız – Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır – Allah’ın rezil etmek istediği kul, ilim ve edepten mahrum kalır – İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır – İnsanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilmi iledir, güç ve kuvvetiyle değildir – Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helak olursunuz – Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir – İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve Allah yolundaki cihaddan daha kıymetlidir – Bir saat ilim öğrenmek gece sabaha kadar ibadet etmekten kıymetlidir. Bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir – İlim, hayrın en önemli ve en faziletlisidir – Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse (Çeşitli Hadis-i Şerifler; Ayet ve Din Alimlerinin özlüsözlerinden alıntılar. )

⚘ Her müslümanın dinî vecibelerini yerine getirecek, helal ile haramı, hakk ile batılı birbirinden ayırt edecek kadar ilim sahibi olması farz-ı ayındır – Mehmet Deri;

***

©Erol Erdoğmuş.

OLAY

Milli Eğitim Bakanlığının 2017/2019 yatırım bütçesinden iki rakam: [Devlet Yatırım Programı]

İmam Hatip Liseleri için
1.723.000.000 TL.

Fen Liseleri için
109.666.000 TL. [Ayrıntılı haber]

Oranlanırsa; İmam Liseleri, Fen Liselerinden 15.711 kez değerli!..
Fen Liselerinin İmam Liseleri karşısında sadece 0.063 kadar değeri var!..

Devir; ilmiyle teknolojisiyle Fen devriymiş, din binyılların tekrarlanagelen nasihatı imiş, umurlarında değil!.. İmamlara göre; fensiz dinlilik, fenli dinlilikten iyi imiş…

ABDESTHANE ve MESCİT

EĞİTİM-İŞ; 24 Haziran 2017’de , Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Yeni açılacak okullara abdesthane ve mescit zorunluğu getiren yönetmelik [MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği]nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine; “Okulların tektipleştirildiği ve laik devlet ilkesini geriletildiği “ gerekçesiyle dava açmış. [Eğitim-İş Açıklaması]

Abdesthane evlerde ve toplumsal mekanlarda olmazsa olmaz zorunlulukta. Evlerde ayrıca mescit yok. Mescit abdesthane kadar olmazsa olmaz olsaydı, abdesthanelerle birlikte mescitler binyıllarca yan yana süregelir; bu çağda tartışılmazdı.

Üstelik ibadet, her yerde her zaman yapılır, ayrıca özel mekana mescite vb gerek kalmaz.

LAİK DEVLET İLKESİNİN GERİLETİLMESİ

Laik devlet ve birey; din gerçeğini, birey ile Tanrısı arasına saygıyla yerleştirir.

Dinin vicdanlardan sokaklara taşmasının, dine ve topluma zarar verdiğinin bilincindedir.

Tanrı kimin ibadet ettiğini kimin etmediğini bilmez şahit mi ister ki; ibadet gösterile gösterile yapılsın?.. Tanrı değil, insanlar mı etkilensin isteniyor?

Ergenlik çağında olmadıkları için, henüz dinsel sorumlulukları başlamayan yaş ağaçları çarçabuk eğmek, zorunlu namaz kıldırmak için mi, mescit de mescit diyorlar?!.. Kıldırsalar; cennetlik Ademler Havvalar mı yetiştireceklerini sanıyorlar? Mümkün olabilseydi, dünya çoktan cennet olmuştu…

NİÇİN MESCİT DEĞİL STELLARİUM?

Evrene hayran olmamak; akılsızlık, mantıksızlık.

Okullarda mescit yerine, astronomi dersliği açılmalı. Örneğin stellarium bilgisayar programlarından en elverişlisi, teleskopla görülebilen üç boyutlu görüntünün aynısını bilgisayar taşıyan program seçilmeli. [Stellarium 0.16.0 – ücretsiz]Astronomi dersliğinde büyük ekrana yansıtılan program öğrencilere gösterilmeli ki; “Allahüekber -Allah büyüktür- “ lafta kalmasın, somutlaşsın.

Ayrıca; okullar dindar ya da laik anlayışla, tekdüzeleştirilmiş de olmaz.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: