KUVVETLERİ BİRBİRİYLE DENGELEMEK


 

Kuvvetler Ayrılığının Olmazsa Olmazı Özgür Yargıdır!

⚖ Cumhuriyet ; halkın tamamının veya bir kısmının egemen güç olduğu bir rejimdir.

⚖ Despotluk ise; yasası, kuralı olmayan, tek bir kişinin irade ve kaprislerinin geçerli olduğu rejimdir.

⚖ Namus, onur ve dürüstlük temelleri üzerine kurulu Cumhuriyet ve Monarşi rejimleri despotluktan uzak dururlar. Zira, namus ve dürüstlük gibi değerler despotlar için gereksizdir. Onurlu davranış ise despotlar açısından bir tehlikedir.

⚖ Yargı erki yasama ve yürütmeden ayrı değilse, özgürlükten söz etmek mümkün değildir.

⚖ Herhangi bir güç iktidarını kendi kötü emelleri için istismar etmeye cüret etmesin diye, gerekli düzenlemelerin tesisi şarttır.

⚖ Her yargı döneminde gücün kötüye kullanılmasının önüne geçmek için, görev süresinin kısalığı önemlidir.

⚖ Despotluğun hüküm sürmemesi için ılımlı hükümetlerin her erkin sınırlarını belirleyici bir sistem oturtmaları zorunludur. Ve özellikle de çıkar çatışmalarından uzak tutacak yönde gereken tedbirleri almaları…

⚖ Devletin içinden hiçbir çatlak ses gelmediğini tespit ederseniz, emin olunuz ki özgürlükler kilitlenmiş demektir.

⚖ Herhangi birini hedef alan haksızlık, bütün topluma yapılmış demektir.

⚖ Özgürlüklerin sınırları yasalarca belirlenmelidir.

⚖ Her toplum lâyık olduğu kişilerce yönetilir.

Montesquieu

© photocredit

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İnsan kendini öğrenip tanımaya başlayınca; beyninin –aklının-, kalbinin –vicdanının– ve yap veya yapma iradesinin –gücünün– olduğunu keşfetti.

İnsan akıldan vicdandan ve iradeden oluştuğuna göre, toplumsal insanlığı sergileyen devlet de, aynı üç kuvvetten oluşmalıydı: Yasama –akıl-, yargı –vicdan– yürütme –irade-.

Devleti oluşturan üç kuvvetin tamamını siyasi iktidar elinde tutuyorsa “Kuvvetler Birliği”; kuvvetlerin her biri kendi alanında özerk ve özgürse, “Kuvvetler Ayrılığı” olarak adlandırılır.

KUVVETLER AYRILIĞININ OLMAZSA OLMAZI ÖZGÜR YARGI

Adalet mülkün –devletin– temelidir ilkesi, adaletsizlik denizine düşen bireylerin ve toplumların can simididir.

“Dimokrasi ” diyerek demokrasi sözünü dejenere eden ABD’lilerin Başkanı Trump, üst düzey adli davaların başarılı savcısı Peretz Bharara‘yı görevden almış!..
Nasıl?
Yürütme erki dimokrasi diyerek mangalda kül bırakılmayan ABD’de, yargı erkinden üstün olduğu için. Bırakın yargı kendi eliyle kendi göbeğini kessin.

PÜF NOKTASI…

Demokrasi’lerde iktidar ihalesine –seçimlere– katılacak siyasi girişimciler; liste başına kendilerini, sonrasına adamlarını -milletvekili adaylarını- yazarak ihaleye girerler. İhaleyi</i -seçimi- kazanırlarsa; kendileri yürütme erkini, adamları yasama erkini ele geçirirler!..

Bu andan itibaren yasama erki yürütme erkin’inin güdümüne girmiş, sadece üç kuvvetten iki kuvvet, yürütme ve yargı kalmıştır!..

KUVVETLERİN BİRBİNİ DENGELEMESİ

İlk adım yasama erkinin partisiz pırtısız olarak bağımsızlaştırılması olacaktır.

1. Yasal koşuları yerine getiren her yurttaş, istediği ilden milletvekili adayı olabilmelidir. Alfabetik soyadlarına göre düzenlenen oy pusulalarının değerlendirilmesi sonucunda, sözkonusu ilden seçilmesi gereken milletvekili sayısı kadar milletvekili seçilmeli ve bağımsız yasama erki oluşturulmalıdır.

2. Parlamento Başkanı yasamanın Başkanı, en yüksek mahkeme olan anayasa mahkemesinin Başkanı yargının, Cumhurbaşkanı yürütmenin Başkanı olmalıdır.

3. İşleyiş yöntemi şöyle olmalıdır: (3-1=2)

Yasama, yürütme, yargı üçlüsünden; hakkında karar verilecek olan erk tarafsız kalarak müdahil olmaz. Diğer ikisi onaylarsa karar yürürlüğe girer.

Sözgelişi Trump’ın Bhararayı görevden alabilmesi için En yüksek mahkemenin ve parlamentonun onayı şart olur.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: