BASIN HÜRRİYETSİZLİĞİ


 

Tek taraflı hürriyet olamaz.

İyi yazamıyorsan, iyi düşünemezsin; iyi düşünemiyorsan başkaları senin yerine düşünür.

Doğru sözler paylaşıldıkça doğru düşünceler artar, paylaşalım.

Sahtekârlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir.

Güç bir araç değildir, amaçtır. Bir insan, bir devrimi korumak için diktatörlük kurmaz; diktatörlüğü kurmak için devrim yapar. Eziyetin amacı eziyettir. İşkencenin amacı işkencedir. Gücün amacı güçtür.“Geçmişi denetleyen” diyordu Parti sloganı, “geleceği de denetler; şu anı denetleyen geçmişi de denetler

Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Eğer buna izin verilirse gerisi kendiliğinden gelir.

Bilinçleninceye dek başkaldıramayacaklar, başkaldırmazlarsa da hiçbir zaman bilinçlenemeyecekler.

Önemli olan yaşamak değildir, başarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir.

Savaş kazanmak amacıyla yapılmaz, aksine savaşın sürekli olması istenir… Toplumdaki hiyerarşinin sürmesi ancak yoksulluk ve cehalet temeli üzerinde sağlanabilir. Savaş başlatma çabası her zaman için, asıl olarak, toplumu açlığın eşiğinde tutmak için planlanır. Savaş, egemen grup tarafından kendi vatandaşlarına karşı yürütülür ve bu savaşın amacı zafer kazanmak değildir … aksine toplumun mevcut yapısını sağlam tutmaktır.

Milliyetçilik, insanları tıpkı böcekler gibi farklı sınıflara ayırma ve bu sınıflara dayanarak kimlerin iyi, kimlerin kötü olduğuna karar verme alışkanlığıdir. milliyetçiye göre, herhangi bir eylemin iyiliği ya da kötülüğünü o eylemin niteliği değil, kimin tarafından yapıldığı belirler. ‘Biz’im tarafımızdan yapıldığı sürece ahlaki açıdan hoş görülmeyecek hiçbir eylem yoktur.

George Orwell

© photocredit

***

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

“Basın hürdür sansür edilemez(…). Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır(…)”
T.C. Anayasası Madde 28.

BASIN HÜRRİYETİ ÇOK TARAFLIDIR

Tek taraflı hürriyet olamaz. Nalıncı keseri misali, kendine yontan propaganda; basın hürriyeti demek değildir.

Her haber tez’dir. Antitezini -zıddını- sıfırlamaya gerek duymayan, ya da sıfırlayamayan duyuru, kanıtlanmış özgür haber değil, sahibinin sesi propagandadır.

Haberin kamuoyuna iletildiği; yazılı, görsel ve işitsel medya ortamlarında tek yönlü olarak; ilgili tarafların söylemlerine yer verilmeden yayınlanması, sansür değil midir?! Halböyleyken; basın hürdür sansür edilemez denilebilir mi?!

Sansür -görme, işitme; engellendiğini söyleme-; olayı iki nedenden kaynaklanır.

Nedenlerden biri; haberciden kaynaklanan yeteneksizliktir.
İkincisi, habercinin çıkar çevrelerinin tetikçisi olmasıdır.

Devletin her iki nedenle, kamuoyunun doğru haber alma hakkının çiğnenmesini önlemek için alacağı tedbir ne olmalıydı?

Haber duygu yüklüdür, içi içine sığmayan sabırsızlıktadır. Bir an önce ilgilisine kavuşmak ister. Bu acelecilikle; ilk nüshaya, ilk radyo ve televizyon haber programlarına yeterince irdelenmeden yetiştirilir.

Bu açığını kapatmak için haberci; boş durmayacak, izleyen nüsha ve haber programlarında, okur, dinler ve izlerlerine ilettiği; sözkonusu ilk haberi, tarafsız ve taraflara eşit söz hakkı vermiş olarak sunacaktır.

Haberci bunu yapmaz tetikçi olmayı sürdürürse, yayıncıyla birlikte, caydırıcı nitelikte para, hapis ve meslekten uzaklaştırma cezalarına çarptırılmalıdır.

Böylece devlet; basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbiri almış olacaktır.

George Orwell, “Gazetecilik” demiş; “birilerinin basılmasını istemediği şeyi yayımlayabilmektir”

Birilerinin basılmasını istemediği haber; sansürlenmek istenen haberdir. Haberden çıkarı olan basılmasını, aleyhine olan basılmamasını isteyecek, basılmazsa sansürlenmiş olacaktır.

GAYYA KUYUSU FACEBOOK

Bir deli bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz misali; deli yada fırsatçı birileri facebook gayyasına taş atar:

“Papa, Donald Trump’ı destekliyor”
Denver Guardian adlı gazetede, ”Donald Trump’ın rakibi Hilary Clinton’ın elektronik postalarıyla ilgili soruşturmayı yapan FBI ajanı evinde ölü bulundu” yazıyor…

Seçimlerden önce milyonlarca ABD seçmeni bu asılsız haberleri asılsız olduğunu bilmeden gördü ve işitti.

Oysa ne papa Trump’ı desteklediğini söylemiş, ne de FBI ajanı ölü bulunmuş ne de Denver Guardian adıyla yayınlanan bir gazete varmış…

At hırsızları kovboylar Üsküdarı aşmış; ABD kamuoyu aldatılmış, tetikçiler ve tetikleticiler serbest…

Kuşkusuz burada Trump cezalandırılmalıydı.

TurkLider_logo

*

[Bu makale 27 Haziran 2017 tarihinde Ülkece Sitesi’nde yayımlanmıştır.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: