Hükümetin Sun Tzu Stratejisi: Zeytinliklerle ilgili maddeleri geri çek…


 

Mera ve Kıyıları yine yok edecek diğer maddeleri bırak!

☯ Savaş; Devlet için hayatî bir öneme haizdir. Yaşam ve Ölüm; Hayatta kalma veya hüsrana uğramaya kadar uzanan yolun derinliğine irdelenmesi zorunludur.

☯ Düşmana zor kullanarak diz çöktürmek maharet değildir. Asıl maharet tek damla kan dökmeden boyun eğdirmektir.

☯ Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur

☯ Kurnazlık ve gizlilik sayesinde görünmez ve duyulmaz olmak, düşmanın kaderini elde tutmanın yöntemidir.

☯ Stratejisi olmayanları sadece yenilgi bekler.

☯ Başarılı bir hareket ; başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır.

☯ Savaş için en güçlü olduğunuzda,kendinizi güçsüz göstermeli,kuvvetlerinizi harekete geçirirken hareketsizmiş gibi durmalı,düşmana yaklaştığınızda,uzakta olduğunuz izlenimi vermeli,uzakta olduğunuzdaysa düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız.

☯ Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun.

☯ Belirgin bir anlaşmayla gelmeyen barış önerisi tuzak belirtisidir

Sun Tzu
Savaş Sanatı
(M.Ö. 6. Yy)

***

ÜÇ GERİ, BİR İLERİ:
ZEYTİN, MERA VE KIYILAR

© Prof.Dr.Tayfun Özkaya

Mecliste bir kanun görüşülüyor.

Kısaca “Üretim Reformu” denilen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”ndan zeytinciliği yok edecek konular çıkarıldı. [Tasarı Metni]

Bu bir zafer olarak kabul edildi. Gerçi ilgili Sanayi Bakanı zeytin konusunu “yedi değil on yedi defa da olsa gene getireceğiz” diyerek vazgeçmediklerini de ortaya koydu. [5 soruda zeytinlik yasa tasarısı]

Çin’lilerin binlerce yıllık savaş kültürlerinden süzülmüş ve hayatın her alanında kullanılan stratejileri vardır. Yapılanlar bana uygulanmakta olan böyle bir strateji ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor.

Kanun aslında meraların ve kıyıların da yok olmasına yol açacak maddelerle dolu. Zeytin konusunu bugüne kadar yedi defa meclise getirdiler. Kamuoyunun tepkisi ile her defasında geri çektiler. Ancak mera ve kıyılar konusu güme gitti. Kısacası üç geri adım attılar. Baskılarla birinden vazgeçtiler. Ama mera ve kıyılarla ilgili konular duruyor. Belki de strateji buydu. Uygun bir ortamda zeytin gene gelecek. Zaten açıkladılar.

Yasa tasarısının 26. ve 27. maddelerinde kıyı dolgu alanlarında endüstri bölgeleri ve sağlık tesisleri kurulabileceğini öngörüyor. Bu konuda güzel bir yazı yazmış olan Bülent Şık kıyılarda çimento fabrikaları kurulabileceğini öngörüyor. [Ekmeğimize neyi katık edeceğiz?]Bunlar ihracata yönelik olacak ve petrokok adı verilen ve en az zararlı linyitten dört kat daha fazla kükürt içeren petrokok kullanabilecekler. Türkiye ileri teknoloji ürünleri ile değil çimento gibi çevreyi en çok kirleten sanayilerde ön almaya başlıyor.

Yasa tasarısının 30. maddesinde endüstri bölgelerinden sanayi sitelerine ve bunların ihtiyaç duyduğu alanlar için meraların mera olmaktan çıkarılabileceği öngörülmektedir. Meraların korunması çok önemlidir. İthal soya ve mısırla hayvanları beslerseniz hem ürünler pahalı olur, hem bu ürünler sizi hasta eder, hem de buna döviz dayanmaz.

Zeytin konusu çok ilgi çekti. Kamuoyu tepki gösterdi. Ancak mera ve kıyılar bu ilgiyi yeterince çekemedi. Hızla bunu yapmak gerekecek. Yoksa Çin stratejisi başarıya ulaşacak. Bu yasa tasarısı üretim reformu adı ile anılmakta. Tasarıda ileri teknoloji dallarının geliştirilmesi hakkında pek bir şey bulamıyoruz. Çimento, çelik ihracatı ile bir yol alamayacağımız, daha çok çevreyi kirleteceğimiz açık. Bu nedenle aslında bu kanun ne üretirse üretsin sermayeyi desteklemekten başka pek bir özelliği yok.

Tarım ve çevre açısından ise üç gol atıldı. Biri kaleden zorlukla çıkarıldı. Kalede olan iki gol ( mera ve kıyı ) çıkarılabilecek mi? Bunu kamuoyunun baskısı gösterecek.

*

[Bu makale 15 Haziran 2017 tarihinde Ülkece Sitesinde yayımlanmıştır.]


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: