Zeytin yeme, hurma ye!


 

Türkiye’nin zeytin üreticisini değil, Arapların hurma üreticilerini zenginleştir!

Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çünkü o, bereketli bir ağaçtandır.
Allah’ın Elçisi(s.a.v.)

Andolsun incire ve zeytine!
Ve Sina Dağı’na,
Ve şu Emin Belde’ye.

Kur’an’da Zeytin.

Zeytin ağacı Cennetin en zengin armağanıdır.
Thomas JEFFERSON

Zeytin ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter
Georges DUHAMEL

Dalı ile barışı, altın renkli yağı ile huzur ve mutluluğu sembolize ettiği için en çok Zeytini seviyorum.
Aldous HUXLEY

Akdeniz’in tümü, dişlerin arasındaki siyah zeytinlerin acı tadından yükseliyor sanki. Etten ve şaraptan daha eski bir tat; serin su kadar eski bir tat. Bölgede zeytin ve zeytin yağı kadar eski olan tek şey var: deniz; en eski antik toplumlardan bugüne kadar, hiçbir tabiat ürünü uygarlıklar üzerinde zeytin kadar biçimlendirici bir etkiye sahip olmadı
Lawrence DURELL

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
Yaşamak yanı ağır bastığından..

Nazım HİKMET

Yetişkin bir aslanı, kaplanı uslandırıp adam etmek neyse, burada zeytinlik yetiştirmek de o! Yürek ister, sebat ister bu iş.
Necati CUMALI

Bu durumda; ‘Kur’an’da Üzerine Yemin Edilmiş Zeytinin üzerine AKP iktidarı «tükürüyor» dememiz mi gerekecek ?! (nö)

***

ZEYTİNLİKLER “KAMU YARARI” İLE YOK EDİLEBİLECEK

© Prof.Dr.Tayfun Özkaya

Zeytinlikleri yok edecek yasal değişiklikler meclis sanayi komisyonunda çarşamba gün görüşüldü. Medyaya bazı maddelerde yumuşama sağlandı diye yansıtıldı. Ancak asıl tehlike devam ediyor. ndan” Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından söz ediyoruz. Artık dekara bir zeytin de olsa bir alan zeytinlik kabul edilecek. Ancak Madde 4’de “alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” maddesi kaldı. Sanayi ve maden tesisi kurulabilecek. Maddede izinsiz ağaç kesenler veya sökenlere ağaç başına verilecek iki bin Türk Lirası idari para cezası da dört bin liraya çıktı. Komisyonda birkaç taviz vererek her şey çözümlendi algısı yaratılmak isteniyor. Üç bin yıllık zeytin ağacının değeri dört bin lira mı? Tasarının getirdiği istisnai hükümler “zeytinliklerin ölüm fermanını hazırlıyor.

İktidar milletvekilleri kendi dönemlerinde zeytin ağacı sayısında artış sağlanması nedeniyle zeytini en çok kendilerinin koruduğunu ileri sürüyorlar. Ancak zeytin sayısındaki artış Türkiye’nin tütüncülüğünün ölümü pahasına gerçekleştiğini de unutmayalım. Örneğin Akhisar’lılar tütün alanlarını zeytine çevirdiler.

Hükümet bir zeytinlik alanda sanayi veya maden tesisi kurulmasında kamu yararı görüyorsa o alan yok edilebilecek. Bu güne kadar uygulamalara bakalım. Türkiye’nin zümrüt gibi gölleri sanayi tesisleriyle kirletilmedi mi? Nişasta bazlı şeker üretmek için İznik gölünün kirletilmesine izin verilmedi mi? Bu tesis bırakın bir göl kenarına, hiçbir yerde kurulmamalıydı. Sağlık ve şeker pancarı üretimini baltalaması açılarından aslında bu tesisin sağlayabileceği hiç bir kamu yararı yoktu. Mersin gibi sebze, meyve, turizm cennetine nükleer santral kurulmuyor mu? Nükleer tesislerin tehlikelerini bir yana bırakın, bu tesis Rusya’ya bağlılığımızı arttırmıyor mu? Rusya domates nedeniyle bize olan kısmi bağımlılığını bile azaltmaya çalışıyor. Bunların neresinde kamu yararı var?

Bir yanda milyonlarca zeytin üreticisi, diğer yanda bir avuç şirket sahibinin çıkarı var. Kamu yararı falan yok. Zeytinlik, mera ve kıyılarla ilgili üç madde ile, yandaşa, vurgunculara peşkeş çekiliyor Henüz komisyondan taslak çıkmadı. Bütün halkımızı komisyonu, meclisi, partileri uyararak zeytinle ilgili maddelerin tümüyle bu taslaktan çıkarılması için çabalamaya davet ediyoruz. Örneğin ilgili milletvekilleri bir milyon mesaj alsa. Bin kişi telefonla onlara sorunu anlatmaya çalışsa çok iyi olur.

Tüketicilerin (yani tüm halkımızın) çıkarı da aynı yönde. Zeytinyağı sağlıklı bir yağdır. Tümünü yurt içinde tüketmemiz gerekli. İhracat falan da yapılmasın. Tabii köylünün geliri de düşmeden olmalı bu. Zeytinyağı üretimimiz bir ton bile düşmemeli.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: