16 Nisan Yeni Bir Uyanış Tarihi mi Olacak…


 

…Yoksa, Sahnelenen Yeni Bir İhanet Senaryosunda Yer mi Alınacak?

⚔ Sana birkez ihanet edeni affedersen seni yine kullanır; Çünkü ihanet bir ruh hali değil, karekterin dökülüş biçimidir – Paul Auster;

⚔ İlk ihanet onarılmazdır. Başka ihanetlerden oluşan bir zinciri harekete geçirir ve bunlardan her biri bizi ilk ihanetimizden uzaklara, daha uzaklara götürür – Milan Kundera;

⚔ Hile ve ihanet güçsüz insanların işidir – François de La Rochefoucauld;

⚔ Yalnız, ihanet ile şiddet iki ucu sivri oklar gibidir; kullananları düşmanlarından beter ederler – Emily Bronte;

⚔ İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir – William Shakespeare;

⚔ Sezar, ihaneti sever, hainlerden nefret ederdi – Plutarch;

⚔ Bir sefer yalanını yakaladığın kişinin, bin doğrusunu sorgularsın – Anonim;

⚔ Bir hainin affını istemek merhamet duygusundan değil, ancak ihanette ortak olmaktan doğan aşağılık bir davranıştır – Hüseyin Nihal Atsız;

⚔ Nerede zekâ umarsak orada ahmaklıkla karşılaşırız. Nerede sadakat beklersek orada ihanete uğrarız. Nerede kibarlık ararsak orada bayağılığa rastlarız. Kime dostluk gösterirsek ondan sadakatsizlik görürüz. Hiç şaşmayan bir intizam ile işleyen beşeri bir kanundur bu – Abdülhak Şinasi Hisar

⚔ Hiçbir şey değişmedi. İnsanların bağımsız bir meclisten anladıkları, emre itaatten ibaret kaldı. Hükümetin tek bir hamlesini tartışmak, vatana ihanete denk oldu – Hakan Günday;

⚔ Bütün uygarlıklar, neredeyse her bilinçli bütünleşme niyetini engelleyebilecek, yok edebilecek ya da bu niyete ihanet edebilecek bilinçsiz bir güçle mücadele etmek zorundadır – Frank Herbert;

© photocredit

***

ZİHNİYET VE KİMLİK ŞAŞKINLIĞI
10 Nisan 2017-ANKARA

©Prof.Dr.Nurullah Aydın

Millet diyorlar, İslam milleti diyorlar, İbrahim milleti diyorlar. Her toplum, her etnik grup kendi kimliğini söylerken bir kesim ısrarla kimliğini söylemiyor.

Anadolu’da bin yıldır oluşan kimlik parçalanıyor. Türk Milleti’ni oluşturan kardeşçe yaşayan etnik topluluklar birer birer ayrıştırılıyor. Türkiyelilik kavramı ile Türk Milleti’nin ortak dokusu altüst ediliyor. İngilterelilik, Fransalılık, Almanyalılık oralarda konuşuluyor mu?

Kimliksiz kişiliksiz, kanı ve zihni bozuk tiplerin etkili ve yetkili konuma getirildiği Türkiye’de kardeşlik köprüleri yüz yıl sonra bir kez daha parçalanmak isteniyor.

Osmanlının son döneminde Tanzimat ve Islahat fermanları ile halkların etnik damarları öne çıkarılmış, Balkan ve Ortadoğu halkları ayrıştırılmıştı. Şimdi de sahte İslamcı fasık kimliğe sahip tipler, liboşlar, kökeni belirsizler ihanet çalışmaları içindedir.

Bütün etnik kimlikleri birleştiren Ortak Türk Kimliği yok edilmek isteniyor.

Bu kimlik; ortak vatan, ortak tarih, ortak sanat sevinçler, ortak üzüntüler ortak gelecek kimliğidir. Bu vatanda yaşayan Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların, Gürcülerin, Zazaların Kırmançların, Boşnakların, Arapların, Çerkezlerin, Abazaların, Romanların oluşturduğu kimliktir. Bu kimlik Türk Milleti kimliğidir.

Milletimiz diyorlar. Peki hangi millet bu? Gerçek kimliklerini İslam dini ile örttükleri için soysuzlar, kimliksizler zihin kirlenmesi yaratıyorlar. İnsanların ortak değerleri yerine ayrı olan konuların öne çıkmasına neden oluyorlar.

Birleştiren tek şeyin din olduğunu söylüyorlar. Ama o din’i de din olmaktan çıkaran icraatlarda bulunuyorlar. Türkiye’de, Libya’da, Suriye’de, Mısır’da, Yemen’de, Bahreyn’de Somali’de, Afganistan’da, Irak’ta, yandaş Müslüman karşı Müslüman ayrımı yapıyorlar.
Yahudilere, Hıristiyanlara, Ermenilere, Rumlara da aynısını yapıyorlar, yandaş olan karşı olanlar ayrımı yapıyorlar. Ruhlarında fesatlık var. Fitne bunların beslenme kaynağıdır.

İslamcı ya da liberal kimlik altında gizledikleri, içlerinde barındırdıkları kinlerini, demokratlık, özgürlük kamuflajı altında kusuyorlar.

Amaç, hedef ve oyun; Bin yıldır oluşmuş ortak din, ortak tarih, ortak vatan, ortak kültür değerler bütünlüğünü parçalamak, üniter devlet yapısını değiştirmek içindir.

Oyun karanlık odalarda kirli ve lekeli zihinleri ile planladıklarını bu millete hazmettirmektir.

Türk Milleti bu oyuna düşecek mi düşmeyecek mi? Diye endişe etmeye gerek yok. Türk Milleti tarih boyunca benzeri ihanetleri bertaraf etmiştir.

Bakın; konuşmalara, yazılanlara çizilenlere, batılı hayalperestlere. Ne diyorlar, ne yazıyorlar ne karar alıyorlar? Açık değil mi?

Biz her zaman, her kesimi uyarıyoruz ve diyoruz ki;
Zihinleri işgal edilmiş bir ülkeyi çelişkili nutuklarla, ayakta tutamazsınız. Zihinsel işgale karşı tedbir almak da her duyarlı insanın temel görevidir.

Elbette bu görev, esas olarak siyasi iktidara aittir. Medya ve yargı da işgal edilmişse, kim, nasıl ne şekilde alacaktır?

Bugün bu ülke sevdalıları, asimetrik bir psikolojik harekata maruz kalmıştır. Kendisini mi savunsun, yoksa dayanağı olan halkın zihninin işgaline mi dirensin?

Halkın önemli bir bölümünün zihni işgal edilmişse, kendi ülkesinin bayrağına karşı çıkanlarla, bayrağı gönderde tutmak isteyenler arasında çatışma çıkar!

Aydınların görevi, her ülke aydının görevi ne ise odur. Zihni işgal edilmiş olan bu ülke çocuklarını, çarpık din ve çıkar esaretinden kurtarmak herkesin görevidir.

İnsanları, uyandırma, bilgilendirme ve aydınlatmada herkes sorumludur.

Makyavel “Türkleri dışarıdan işgal etmeye kalkmayın, yenemezsiniz. Fakat bir defa içeriden ele geçirdiniz mi her şeyi kabul ettirebilirsiniz!” diyordu!

Demokrasi, özgürlükler, dini ve etnik kimlikler kullanılarak vatandaşların bir kısmının zihinleri işgal edilmiştir.

Yapılması gereken; karanlık odalarca ve yabancı istihbarat servisleri tarafından yetiştirilip unvan sahibi kılınan ve önemli makamlara getirildikten sonra Türkiye aleyhine çalışan kozaları, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkarmak ve halka bunları tanıtmaktan geçmektedir.

Bu yapılırsa, zihinleri işgal edilmiş olanlara da şok tedavisi uygulanmış olur!

Günün Sözü: Temeli sağlam olan bina yıkılmaz bilgili insan ise sarsılmaz.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: