Referandum’a doğru ilerlerken…


 

Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver…

Vakit geldi zaman ilerliyor
Geri sayım artık başlıyor
Kordan oy atacaksın sandığa
Aha bak o zaman çıkan dumana
Elin varmıyorsa atmana
Belâlı dayım getirir seni imana

Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver
Oyunu vermeye gidiver
Gımıldanamazsan söylerim dayıma
Kahve yerine zehir doldurur fincana

Akmazsın, çağlamazsın
Gülersin hep halimize, ağlamazsın
Bi oy ver deriz
Umursamazsın
Gımıldan, ımıldan, gımıldanıver
Silkelen de kendine geliveriver

Bahçelerde açtı Hanımeli
Referandum yolu doldu deli
Adın tarihe geçer
Çıkmazsa sandıktan Milletin eli
Aha o zaman söyle bana
Nerelere kaçalım bi deyiver
Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver
Uykundan uyan beri beri gel

Çökertme’den uyarlama (nö)
Doğa İçin Söyle’den aslını dinle!

***

TÜRKİYE, KARARSIZLA R CUMHURİYETİ!

munir_kebir2

© Münir Kebir

Emperyalizmin en önemli icraatı; endüstrilerine ham madde tedariki elde edebilmek için, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, o ülkenin siyasal iktidarını belirleyici faaliyetlerde bulunmasıdır. Bu yüzden, emperyal devletler İstihbarat örgütlerini teşkil ederken en ince teferruatı bile ihmal etmezler. CIA, KGB, MOSSAD, M16 (İngiliz İstihbaratı) bu amaca hizmet eden kurumlardır ve ileriye dönük yüz yıllık hesaplar yaparlar. Bu hesaplarda acıma, insanlık duyguları yok kabul edilir.

Çünkü Emperyalizm, Kapitalist sistemi ayakta tutma gücüdür.

Kapitalist sistem, artık değer (üretim artışı) yaratma sistemidir. Bunun için üretim faaliyetinde sermaye dominant kabul edilir. Geriye kalan 3 faktörden Emek ve Tabiat araç, müteşebbis ise amaçtır.

*****

Tek Adam deyimi, sadece bizim ülkemizde siyasi iktidarı elinde bulunduran için kullanılır. Emperyalist ülkelerde ise tek adam, sermaye sahibi müteşebbistir. Bu ülkelerde siyasi arenada TEK ADAM’ın doğrudan varlığı söz konusu bile ol(a)maz. Çünkü, sermaye sahipleri doğrudan iktidarı ele geçirirse bunun adı Korporatif Rejim olur ki, bunun halk dilindeki adı Faşizmdir.

*****

Emperyal Ülkelerde tek adamlar daima dolar milyarderleridir. Bunlar başta Otel lobilerinde buluşarak, hükümetlerin alacağı kararlarda sermayenin palazlanması ve sömürgecilik faaliyetinin ilerleyebilmesi için ortak görüş belirledikten sonra, bu görüşlerinin devlet koruması altına alınmasını ve dolaysıyla yasalaşması için hükümetler üzerinde baskı oluşturular.

Hükümet bu baskılara aldırış etmezse, ya Kennedy gibi faili meçhul cinayete kurban edilir ya da Tek Adamlar kurulunun görüşlerini hayata geçirerek iktidarda kalmayı garantiler. Böylece Tek Adamlar, İktidarı kullanmayı daha faydalı buldukları için, dolaylı yoldan İktidarı yönetirler. Böylece Halkı iktidarlar, İktidarları da Dolar Milyarderi Tek Adamlar yönetirler.

Bu gerçek karşısında; İktidarlar Tek Adamların çıkarına hizmet ettikçe , sözde ülke adına yaptıkları kabul gören her icraatlarını da, hukuk düzeni destekler.

*****

Tek Adamlar içeride hükümetleri üzerinde baskılarını sürdürürken dışarıda da ülkelerin özellikle etnik kökenleri, mezhepleri veya sosyal sınıflarını zümreleştirirler.

Son elli yıldan beri Türkiye, emperyalist AB ve ABD tarafından PKK ve FETÖ maşalarının elinde, yazımın yukarıda belirlemeye çalıştığım istihbarat örgütlerinin marifetiyle, “At iziyle İt izinin karıştığı” , ”Tulumbada suyun bittiği” ülke haline gelmiş/getirilmiş ve büyük bir çıkmaza sokulmuştur.

Her gün yeni bir gündem, her yıl yeni bir bataklık içinde olduğumuzu bilinç düzeyine çıkaramayan çoğunluk sayesinde, adeta esintiye kapılan ördek misali, kâh kıyıya yanaşıyor kâh göle doğru çekiliyoruz.

Türkiye de yönetimi, ne emperyal devletler ve ne de iktidardakiler belirliyor. Türkiye’yi %20‘lik bir kararsızlar belirliyor. Bu %20’lik kesim, zavallılık içerisinde kalarak, görünmeyen Vatan Hainleri nin ta kendileridir.

*****

Yukarıda Emperyal Devletlerin 100 yıllık plan yaptıklarından bahsetmiştim. Çünkü Emperyalizmin maşaları olan örgütler, işlerini buna göre yaparak, eğlencelerinden ödün vermezler.

1944 sonrası yıllarda eğitim sistemimizi hamaset, Pantürkizm ve Panislamizm temelleri üzerine tesis ederek gitmişler, arkalarında mevcut Türkiye’ye o günlerden bugünün donunu biçmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için; “Allah’ın bütün vasıfları Recep Tayyip Erdoğan da toplanmıştır” sözü karşısında, Camide Evet demiyenleri kafir ilan eden imama, Panislamizm taraftarları başlarını eğip sessiz kalırken, Kuzey Irak Kürdistan Federasyon lideri, Devlet Başkanı gibi ağırlanarak, Türk Bayrağı yanında PKK terör örgütünün de kabul ettiği bayrak asılırken, ona kimileri paçavra demekle yetinirken, diğerleri de hamasete sarılıp “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüyle masturbasyona sarıldıkça, ister istemez biçilen donun artıkları; %20’i, orta sahayı alarak hükümetin belirleyicisi olmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin fotoğrafını mı görmek istiyorsunuz. Ben bu şekilde görüyorum. Bana, farklı fotoğraf vardır diyenler çıkarsa, o fotoğrafı ikna edecek şekilde göstersinler, ben onlardan tarafa kayarım. Gösteremezlerse de, benim kararım “HAYIR” yönünde kesindir.
Saygılarımla,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: