OY!LATMA


 

Halkın sömürüldüğü «irrasyonel demokrasi»den, rasyonelliğe dönüşüme ne dersiniz?

İnsanların çok azı düşünür, pek çoğu hissetmeyi düşünce sanır. Hissedenlerin sayısı arttıkça, düşünenlerin sayısı azalır. Düşünmek; kılı kırk yarma çabasıdır. yorucudur, kuşku uyandırıcıdır. Oysa inanmak; rahatlatıcıdır, güven vericidir.

Ne var ki inanmak; okumadan, gözü kapalı imzalamak, onaylamaktır. Görmeden görmüş, işitmeden işitmiş gibi olmaktır. Sorumluluktan kurtulmak değil, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır.Vebali ertelemektir.

Gelelim, tıp bilgisinden yoksun hasta çoğunluğuna teşhis koydurup onlardan yetki alarak, tedaviye kalkma önerisine, diğer deyişi ile; Rasyonel Demokrasi tesisine…

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İnsanların çok azı düşünür, pek çoğu hissetmeyi düşünce sanır. Hissedenlerin sayısı arttıkça, düşünenlerin sayısı azalır.

Düşünmek; kılı kırk yarma çabasıdır. yorucudur, kuşku uyandırıcıdır. Oysa inanmak; rahatlatıcıdır, güven vericidir. Bu nedenle Ademzade, Ademoğlu; düşünmeyi değil, inanmayı yeğler.

Ne var ki inanmak; okumadan, gözü kapalı imzalamak, onaylamaktır. Görmeden görmüş, işitmeden işitmiş gibi olmaktır. Sorumluluktan kurtulmak değil, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır.Vebali ertelemektir.

SATIRLARIMA GÖZ ATMA LÜTFUNDA BULUNANLAR

Şunları yazageldiğimi hatırlayacaklardır:

Oy!latma; tıp bilgisinden yoksun hasta çoğunluğuna teşhis koydurup onlardan yetki alarak, tedaviye kalkmaktır.

Ülke sorunlarının neler olduğunu, nasıl çözülebileceğini, kimlerin bu sorunları çözebilecek bilgi beceri ve güvenilirlikte olduğunu sıradan vatandaş çoğunluğu bilebilir mi?

Ortalama çoğunluğun bunu bilebilecek nitelik ve yetenekte olduğunu samimiyetle sanmak safdillik, sanmadığı halde sanıyor görünmek, kişisel çıkarcılıktır.

SONSÖZ

Daha önce yazageldiklerimin bir ara toplamını sunmama izin verin:

Hasta şikayette bulunacak ki, hekim teşhis koyabilsin, tedavi edebilsin.

§ Ülkenin [“Hayat Pahalılığı”, “İşsizlik”, “Demokrasi”] gibi başlıca sorunları oy pusulasında sıralanmalı ve seçeneğin yanına [] işareti konulmalı. Seçmen; sorun çok önemli ise [1] , önemli ise [2] , az önemli ise [3] ile işaretlemeli, listede bulunmayan sorunu ekleyip değerlendirmelidir.

§ ÖN SEÇİM seçmen önem sıralamasının belirlenmesiyle sona erdikten sonra; siyasi partiler yerine T.C. yurttaşlarından oluşan DÜŞÜNCE KURULUŞLARI, seçmenin belirlediği önem sıralaması bağlamında PROGRAM BÜTÇE ÖNERİSİ‘nde bulunmalı.

§ Program Bütçe önerileri; Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarından ve tarafsız akademisyenlerden oluşan Kurulca incelenmeli, uygulanabilir bulunanlar halk oylamasına katılmalı,önerisi seçilen Düşünce Kuruluşu hükümeti kurmalıdır.

§ Halk oylamasından önce, önerileri uygulanabilir bulunan Düşünce Kuruluşları; TRT’de eşit sayıda ve sürede programlarını halka anlatmalı, rakiplerine saldırmamalıdırlar.Propaganda değil, bilimsel açıklama yapmalıdırlar. Düşünce Kuruluşları siyasi parti niteliğinde olmadığından; sadece Genel Merkezleri bulunmalı; İl, ilçe, ocak, bucak örgütlenmeleri olmamalıdır.

§ 81 İlin her birinden; Milletvekili olabilecek bilgi beceri ve güvenilirlikte birer kişi, isim listesi oy pusulasından, seçimlerde [x] ile işaretlenerek en çok oy alan seçilmelidir.

§ Her ilin Milletvekili aday listeleri 1 ay askıda kalmalı, Milletvekili olamayacak nitelikte oldukları iddia edilen kişiler bu sürede yargı denetiminden geçirilmeli, listeler kesinleştikten sonra seçimler yapılmalıdır.

§ 81 ilin birer Milletvekilinde oluşacak TBMM, yasa yapmalı ve hükümeti tarafsız olarak denetlemelidir. Milletvekilleri Bakan olamamalı, Milletvekilliği dışında başka iş yapamamalıdır.

§ Yaşatılageldiğimiz demokrasi; politikacıların işine gelen, halkın istismar edildiği İRRASYONEL DEMOKRASİ‘dir.

Benim mütevazi RASYONEL DEMOKRASİ ÖNERİ‘me ne diyorsunuz?

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: