AKP Dönemi’nden «Emsâl» Mahkeme Kararları – 2


 

Kadın Özgürlüğü!

kart_rte_kabaali

Tarafıma gönderilen ve emsal teşkil ettiğine, jurisprudence/içtihat niteliğinde olduğuna inandığım mahkeme kararlarını [AKP Dönemi’nden «Emsâl» Mahkeme Kararları – I]okurken dikkatimi çeken bir isim oldu, yargıç Mithat Ali Kabaali! Gerçeği söylemem gerekirse; hiç duymadığım bir isimdi… Araştırma motorlarına daldığımda çok sayıda (5000 üzerinde) Kabaali çıktı karşıma!

Birinde şu şekilde tanıtılıyor:
CB’nin Başbakanlığı sırasında kedi kafalı bir RTE karikatürü için açtığı davayı reddetmiş, (Musa Kartboşuna değil tutukladılar) bu yüzden Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Basın Özgürlüğü Ödülü lâyık görülmüş kendilerine. Geçen hafta yayımladığım birinci kararı okuyanlar niçin olduğunu anlayacaklardır! Bu alanda altına imza atığı kararlar hiç te az değil. Agos Gazetesi çalışanlarını tehdit eden Muhammet Karay’ın 3 yıllık cezası gibi…

Bir başka tanımda; ‘Kral gibi adamdır’ deniliyor. Elbette Kral burada mecazî anlamda kullanılıyor. Ve şu ekleme yapılıyor: Adaletin ve Tarafsızlığın Hakimi! Diğer bir deyişle; Kadı Kafalı Yargıç’lardan değil…
Ne diyorlar hep?
Berlin’de hakimler var!
Burnumuzun dibinde Türkiye’ninkiler de varmış ama bendeniz dahil, kaçınızın haberi olmuş…

Şimdilerde, kendilerine vekil ve danışman diyorlar!
CHP’de…
‘Vay be ne gerçek değerler varmış, bu Parti’de!’ dedirtmek için olmalı bizlere…

Bu haftaki «emsal» karar; giderek azalan kadınların gezinti özgürlüğü namı diğer Cinsel Taciz açısından ciddi risk yaratanlarla ilgili. İyi okumalar… – nö

***

ŞİŞLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
TÜRK ULUSU ADINA KARAR

 

ESAS NO : 2007 / 0612
KARAR NO : 2008 / 1456
C.S. ESAS NO : 2007 / 7523
YARGIÇ : Mithat Ali KABAALİ 031077
C. SAVCISI : Seyfettin YİĞİT 038855
YAZMAN : Ahmet TÜRKAN 103924
DAVACI : Kamu Hukuku
KATILAN : Simge ÜNGÖR : İrfan kızı 1978 doğumlu
Hanımefendi Sokak No : 53 / 3 Şişli adresinde oturur.
SANIK : Osman ÜRKÜT : Hamit ve Nilüfer’den olma 20.06.1983 Bartın dlu.
Bartın – Esenyurt Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Halaskargazi
Caddesi No : 289 / 12 Şişli / İstanbul adresinde oturur.
T.C. No : 54082700174
VEKİLİ : İstanbul Barosu Avukatlarından Öner AYBEK
İncirli Caddesi Yeşil Ada Sokak No : 2 / 1 – 6 Bakırköy
SUÇ : Cinsel Saldırı
SUÇ YERİ : Şişli / Halaskargazi Caddesi
SUÇ GÜNÜ : 03.06.2007
TUTUK GÜNÜ : 04.06.2007
SERBESTİSİ : 08.06.2007
KARAR GÜNÜ : 02.12.2008
OTURUM SAYI : ( 4 )

 

Atılı suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Üniversite mezunu olup Web tasarım işi ile uğraşan Simge ÜNGÖR’ün 03.06.2007 günü saat 20.30 sularında mesai çıkışı Taksim’e gitmek amacı ile Halaskargazi Caddesi üzerinde taksi beklediği ; Bu sırada kendi ikrarından alkollü olduğu anlaşılan Osman ÜRKÜT’ün yanında açık kimlikleri belirlenemeyen iki arkadaşı ile birlikte Simge ÜNGÖR’e yaklaştıkları ;

Durdurduğu taksiye binmek isteyen Simge’nin açtığı kapıyı iterek örten Osman’ın kalçasını sıktıktan sonra yanındakilerle gülüşerek olay yerinden uzaklaştıkları ; Yapılan davranışı kendisine yediremeyen Simge’nin ihbarı üzerine Osman’ın motosikletli polisler tarafından yakalandığı ;

Bunun üzerine Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının 05.06.2007 gün ve 2007 / 7523 esas sayılı iddianamesi ile ; Şüphelinin olay günü Taksim’e gitmek amacıyla ticari taksiye binmek isteyen yakınanın önce kalçasına vurmak ardından da tutmak suretiyle vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği ; Böylelikle üzerine atılı suçu işlediği ; Bu yüzden eylemine uyan TCK’nun 102 / 1 , 53 ve 63. maddeler gereğince cezalandırılabilmesi açısından kamu davası açıldığı ;

02.12.2008 günlü oturumda esas hakkındaki görüşünde Cumhuriyet Savcısının isteğini yineleyerek sanığın aynı maddeler gereğince cezalandırılmasını istediği ;

19.06.2008 günlü oturumda hazır olan sanığın “ …. Aldığım aşırı alkolün etkisi ile kayıp düşerken yakınana tutunmak zorunda kaldım …..” diyerek kaçamaklı savunmada bulunduğu ;

Aynı oturumda dinlenen yakınanın bu eylem sonucu psikolojisinin alt – üst olduğunu ve uzlaşmak istemediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğu ;

03.06.2007 günlü yakalama tutanağı ve dosya kapsamı gözetildiğinde ; yakınanın kalçasını sıkan ve bu yolla vücut dokunulmazlığını ihlal eden sanığın eyleminin TCK’nun 102. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ;

Böylelikle sanığın sübut eden suçtan cezalandırılması gerektiği ;

Yakınma , sav , sanığın kabul görmeyen kaçamaklı savunması ; 03.06.2007 günlü tutanaklar ile tüm dosya kapsamından anlaşılmış ve karar vermeye yeterli kanaat oluştuğundan ; suçun işleniş şekli , suça konu olayın önem ve değeri , tehlikenin seviyesi , sanığın amacı ve içinde bulunduğu sosyal koşulların yanı sıra ilkokul mezunu olup kuaförlük yapan sanığın iradi şekilde alkol aldıktan sonra şehir magandası edasıyla araç bekleyen Üniversite mezunu kadının kalçalarını sıkması ve ardından kenara çekilerek yaptığı hareketle gurur duyarcasına küstahça kahkahalar atması ; Bu tür davranışlarla İstanbul’da tek başına dışarı çıkabilen ve sayıları da ( buna benzer kişiler yüzünden ) git gide azalan kadınların gezinti özgürlüğü açısından ciddi risk yaratması ; Ayrıca suçunu kabul ederek pişmanlığını göstermek yerine ısrarla inkar ederek sorumluluktan kaçmaya çalışması ; Aşamalarda ayağının kayması sonucu kalçaya yapışmak zorunda kaldığını öne sürerek yargıçla adeta alay etmesi şeklinde olumsuz olarak değerlendirilen tutum ve davranışları ile tutuklandıktan 4 gün sonra salı verilmesinin yanı sıra yargılamayı takip etmemesi karşısında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi yoluna gidilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

K A R A R :

1-) Sanığın sübut eden suçtan eylemine uyan TCK’un 102 / 1 maddesi gereğince taktiren ve teşdiden 3 YIL HAPSİNE ;

2-) Sanığın bu cezasında başkaca bir arttırım ya da eksiltme yapılmasına takdiren gerek ve yer olmadığına ;

3-) Sanığa verilen cezanın süresi göz önüne alındığında hakkında TCK’un 50. ve 51. maddeleri ile 5271 sayılı yasanın 231. maddesinin uygulanmasına yasal olanak bulunmadığına ; (Cezayı Erteleme)

4-) TCK’nun 63. maddesi gereğince sanığın gözlem altı ve tutuklulukta geçen günlerinin cezasından indirilmesine ;

5-) TCK’nun 53 / ( 1 ) numaralı fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ; Aynı maddenin ( 2 ) ve ( 3 ) numaralı fıkraları gereğince sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun , kendi alt soyu üzerindeki velayet , vesayet ve kayımlık yetkileri açısından koşullu salı verilmesine kadar ; Diğer haklar yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine ayrıca TCK’nun 53. maddesinde öngörülen hak yoksunluğunun uygulanmasına ; [TCK’nun 53. maddesi]

6-) CMK’nun 324. maddesi gereğince 2 çağrı kağıdının bedeli ( 2 x 4.00 ) 8.00 YTL yargılama giderinin sanık üzerinde bırakılmasına ;

Kararın , tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya yazmana yapılacak sözlü bildirimle Yüksek Yargıtayca incelenmek üzere temyiz edilebileceğine ;

Katılan ve sanık ile savunmanının yokluğunda ;

İddia makamında Cumhuriyet Savcısı Seyfettin YİĞİT’in katılımı ve istemine uygun olarak verilen karar açıkça okundu. 02.12.2008

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: