LİDEROKRASİ


Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar kendi tapar
Tevfik Fikret.

leader_cheik

Mürit, şeyhten cennet vaadi, seçmen, liderden çıkar vaadi bekler. Vaatler veresiye, oylar peşindir. Ödeme şimdi ve peşin, hizmet gelecektedir. Atı alıp Üsküdar’ı geçmeye yeter. Köyün ağası köye muhtar olmak ister mi hiç! Muhtar seçtirecek güçte olması yeter. Maşa varken elini ateşe mi soksun? Dünyanın ağaları, dünyanın para babalarıdır. Onlar işlerine gelecek kişileri aratır, buldurur; ülkesinde parlatır şöhretlendirirler. Halkın eli mahkumdur onların atadıklarını seçtiğini sanarak onaylamaya!

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Lider; siyasi bir partinin, bir hareketin, bir sendikanın başındaki etkin ve yetkin kişidir.

İki tip lider vardır:

DEMOKRAT LİDER; başında bulunduğu siyasi partinin, hareketin, sendikanın üyelerinin düşüncelerini dövüşsüz sövüşsüz ortamda tartışmalarını sağlayarak oluşturdukları kararı uygulayan liderdir.

ANTİDEMOKRAT LİDER; herkes gibi yerde yürürken, onu allayıp pullayıp müritlerine kabul ettirenlerin yönlendirisi ile ve müritlerinin aracılığıyla; üyelerin duygularını harekete geçiren, düşüncelerini biçimlendiren, davranışlarını belirleyen görevlidir.

DEMOKRAT LİDER; toplumla duygu, düşünce ve davranış olarak aynı düzeydedir. Toplumu yönlendirmez, sadece sözcüdür.

ANTİDEMOKRAT LİDER; kendini toplumun üstünde görür, oldubittileriyle, dayatmalarıyla, dövüşçüleriyle, sövüşçüleriyle toplumu istediği kalıba sokmaya çalışır.

AYRINTI

“Beşerin böyle dalaletleri var/Putunu kendi yapar kendi tapar” diyordu TEVFİK FİKRET. O müritler yok mu, o müritler; şeyhi şeyh yapan onlar!.. Onlar şeyh istemeseydi, kimse şeyh olamazdı.

Mürit, şeyhten cennet vaadi, seçmen, liderden çıkar vaadi bekler. Vaatler veresiye, oylar peşindir. Ödeme şimdi ve peşin, hizmet gelecektedir. Atı alıp Üsküdar’ı geçmeye yeter.

Bilindiği gibi, köyün ağası köye muhtar olmak istemez. Muhtar seçtirecek güçte olmak ister. Maşa varken elini ateşe mi soksun?

Dünyanın ağaları, dünyanın para babalarıdır. Onlar işlerine gelecek kişileri aratır, buldurur; ülkesinde parlatır şöhretlendirirler.

Halkın eli mahkumdur onların atadıklarını seçtiğini sanarak onaylamaya!…

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: