AKIL DEMOKRASİSİ ve İNANÇ DEMOKRASİSİ(?!)


Komutan – Er; Vatan Haini – Kâfir!

leman

Bilimde ve Bilimsel Yönetim olan gerçek demokraside olmazsa olmaz olan Te/Antitez ikilisi; komutana ve dinadamına güvenmeyi, onların etkin ve yetkinliğini sorgusuz sualsiz onaylamayı öngören askerlikte ve dinde demokrasi olmaz. Liderler bilimsel yönetim yerine askerî veya ideolojik yönetimini tercih ederler ve ordu komutanı Partiiçi demokrasi, lider-muhalifler dengesi lafta kalır. Askerlikte; emreden-itaat eden; dinde de mümin/kâfir vardır. Askerde muhalif; vatan hainidir; dinde ise muhalif; kâfirdir.

***

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Demokrasi her ne kadar “Halkın, halk tarafından ve halk için yönetilmesi -Abraham Lincoln-” olarak tanımlansa da halk, halk tarafından değil; vekilleri tarafından yönetilmektedir.

Tarla -Mülk-; sahibi -Halk– tarafından değil vekilleri -Marabası, Yarıcısı- tarafından yönetilmektedir. Marabanın “önce can, sonra canan” diyerek kendi çıkarını gözetmesi şaşırtmaz.

AKIL DEMOKRASİSİ

Antik yunanlılar, karşıt düşünceli tarafların karşılıklı konuşup tartışmasına Dialogos –Diyalogderlerdi.

Gerçek; tersinin –zıddının– özgürce savunularak tartışılmasından –diyalogdan– sonra; doğru olduğu kanıtlanan düşüncedir, olaydır.

Bilimdeki TEZ/ANTİTEZ ikilisine koşut olarak; halkın çıkarını gözeten Bilimsel Yönetim -Demokrasi- için, İKTİDAR/MUHALEFET ikilisi olmazsa olmaz olur.

İNANÇ DEMOKRASİSİ(?!)

Bilimde ve Bilimsel Yönetim olan gerçek demokraside olmazsa olmaz olan TEZ/ANTİTEZ ikilisi; komutana ve dinadamı’na güvenmeyi, onların etkin ve yetkinliğini sorgusuz sualsiz onaylamayı öngören askerlikte ve dinde demokrasi olmaz.

TEZ/ANTİTEZ, İKTİDAR/MUHALEFET yerine askerlikte EMREDEN/İTAAT EDEN, dinde MÜMİN/KAFİR vardır. Askerlikte muhalif vatan haini, dinde muhalif kafirdir.

SİYASİ PARTİLER SİVİL ORDULARDIR

Liderler Bilimsel Yönetim yerine askeri ya da ideolojik yönetimi tercih ederek ordu komutanı olurlar.

Partiiçi Demokrasilafta kalır, PARTİİÇİ İKTİDAR/MUHALEFET dengesi kurulmaz.

Parti yönetiminde kurmay, subay, astsubay konumunda olanlarla er durumunda partililer yer alır.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: