OECD: Economic Survey of Turkey 2016


Turkey 2016: Ekonomik yapıda dayanıklılığın ve toplumsal uyumun güçlendirilmesi şart!

GDP growth is estimated to have slowed to under 3% in 2016, but is projected to pick up gradually to around 3¾ per cent by 2018. The Turkish economy continues to face geopolitical headwinds and unsettled political conditions, after having weathered a coup attempt in July and engaged in military operations in Syria. Uncertainties are high but fiscal, prudential and monetary policies are supportive andturkey should spur household consumption from late 2016 onwards. New and generous incentives have been introduced to stimulate business investment, which, however, has stayed subdued so far. For private investment to pick up, it is important to durably restore confidence by implementing high-priority structural and institutional reforms. The hard-won fiscal room gained through prudent budget policy enabled the authorities to phase in several counter-cyclical measures. The Medium-Term Economic Programme 2017-2019 published in early October announced further, and welcome, infrastructure investment. A transparent and integrated framework for the planning, procurement and fiscal management of large infrastructure projects, including those undertaken through public-private partnerships, would reduce their costs and create room for other growth-friendly spending, such as on education. [Full Turkey Report]

© photocredit

Growth has been robust despite adverse circumstances but must be rebalanced

***

OECD’ye göre zor zamanlar ekonomik reformlara hız verilmesini gerektiriyor

Zorlu küresel ekonomik koşullar karşısında Türkiye ekonomisi dikkate değer bir direnç gösterdi. Ancak, en son OECD Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu’na göre üretkenliği artırmak ve nüfusun tamamının yaşam standartlarını yükseltecek daha dengeli, sürdürülebilir ve daha güçlü bir büyüme yoluna girilmesini sağlamak için daha fazlası yapılabilir.

İnceleme Raporuna göre, yeni reformlar ekonomik direnci ve sosyal uyumu güçlendirmeyi, iş ortamını iyileştirmeyi ve Türk şirketlerinin küresel değer zincirlerine katılım kapasitesini artırmayı amaçlamalıdır.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından Gaziantep’te sunulan İnceleme Raporu, Türk politika yapıcılarının zorlu bir ortamla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin güney sınırının ötesinde devam eden çatışmalar, ülkenin doğu bölgelerinde yaşanan gerilimler, Temmuz ayına kadar Rusya ile devam eden ticaret kısıtlamaları ve milyonlarca mültecinin ülke içine akın etmesi gibi olumsuz gelişmelere rağmen 2016 yılında yüzde 4 oranına yakin güçlü bir büyüme bekleniyor.

Angel Gurría’nın ifadesiyle, “Türkiye zor zamanlardan geçiyor, ancak yaşanan tüm çalkantılara rağmen ümitli olmak için birçok neden var. Türk iş sektörü kuvvetli bir direnç ve olağanüstü bir çok yönlülük sergileyerek ihracatı gelecek vadeden pazarlara yönlendiriyor ve yeni fırsatlarını dinamik bir şekilde değerlendiriyor. Bundan sonrası için üstesinden gelinmesi gereken zorluk, ekonomiyi özel tüketime aşırı bağımlılıktan daha ihracata dönük ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru yeniden dengelemek olacak.”

İnceleme Raporunda, Türkiye’nin enflasyonu düşürmeyi, yurt içi tasarrufu artırmayı, kadınların işgücüne katılımını iyileştirmeyi ve doğrudan yabancı yatırımını artırmayı amaçlayan akıllıca makro-ekonomik politikalar izlemesi öneriliyor.

OECD, Türkiye’yi mevzuat ortamındaki yapısal sorunları ele alan geniş kapsamlı bir Eylem Planı üzerinden ilerlemeye devam etmeye teşvik ediyor. Aynı zamanda, kayıt dışılığı azaltacak işgücü piyasası reformları, pazara giriş ve pazardan çıkış kurallarının basitleştirilmesi ve ihracatı teşvik edecek yeni ticaret politikaları gerekli öncelikler olarak tavsiye ediliyor.

Üretkenlik artışını yeniden canlandırmak, farklı türdeki şirketlerin performansını yakınlaştırmak ve geniş kapsamlı kayıtlı istihdam yaratmak amacıyla her boyda işletme için eşit şartlar oluşturulması ve insan sermayesini kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılımı potansiyelin altında kalmaktadır. Ticaret ve yatırım politikalarında iyileştirmeler ihracata yönelimi daha kârlı kılacak ve daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekecektir. Ayrıca, uluslararası en iyi uygulamalara yetişmek için insan ve bilgi tabanlı sermayeye büyük miktarda yatırım yapılması gerekecektir.

İnceleme Raporu buna ek olarak, talebi güçlendirmiş olmakla birlikte işgücü piyasalarında kısa vadeli baskılar yaratan Suriyeli mülteci akını sorununu ele almaktadır. Türkiye’nin işgücü piyasası reformlarında ilerlemesi ve ülkeye yeni gelen nüfusa eğitim fırsatları sunulmasının güvence altına alınması, mültecilerin kayıtlı ekonomide daha yüksek kaliteli işlere entegre edilmesine yardımcı olabilir.

Tavsiyeler:

§ 2016 Eylem Planındaki reformlar uygulanmalı ve bu uygulamaların sistemli bir şekilde izlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele güçlendirilmeli. Okul öncesi eğitim imkanları yurt genelinde iyileştirilmeli. Yabancı doğrudan yatırımın önündeki engeller azaltılmalı . Genel hükümet hesapları uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir şekilde çeyreklik olarak yayınlanmalı. Tüm “koşullu” ve uzun dönemli yükümlülükleri içerecek sürekli bir Maliye Politikası Raporu yayımlanmalı.

§ Tasarrufların artırılması ve enflasyonun düşürülmesi  Tüketici kredileri kontrol altında tutulmaya devam edilmeli. Özel emeklilik tasarrufları teşvik edilmeli. Döviz rezervleri artırılmalı. Para politikasınin yapısı sadeleştirilmeli. Enflasyon projeksiyonlardan daha hızlı gerilemezse para politikası sıkılaştırılmalı. Asgari ücretin makul düzeylerde artması sağlanmalı, dış dengelenme ve dezenflasyon ile uyumlu ücret patikası için sosyal taraflarla işbirliğine gidilmeli.

§ Verimliliğin artırılması : 2016 Eylem Planında öngörülen, müfredatı iyileştirme ve okul ile üniversitelerin özerkliğini artırma reformları uygulanmalı. İstihdam üzerindeki vergi yükü ve maliyetler düşük vasıflı çalışanlar için düşürülmeli. Tüm firmalar için istihdam kuralları daha esnek olmalı. Daha verimli ve daha büyük firmalar vergi eşikleriyle karşılaşmamalı.

§ Küçük ölçekli girişimcilere temel yönetim, yabancı dil ve dijitilizasyon konularında beceri kazandırıcı programlar uygulanmalı. İşini kaybeden çalışanların sosyal güvenlik imkanları ve aktif işgücü programları, mültecilere uygulananlar dahil olmak üzere, güçlendirilmeli.

§ Küresel değer zincirlerine katılım AB ile olan gümrük birliği anlaşması en açık ve en kapsamlı uluslararası ticaret anlaşmaları ile uyumlandırılmalı ve diğer ülkelerle benzer anlaşmalar geliştirilmeli. Mesleki eğitim ve AR-GE yatırımları artırılmalı. Kirletici faaliyetlerin takibi ve çevre düzenlemelerinin uygulanması etkinleştirilmeli ; çevre kirliliği vergisi, karbon vergisi ve satılabilir emisyon izinleri gibi iktisadi araçlar kullanılmalı. [Full Survey – EN+TR]

***

GDP growth is estimated to have slowed to under 3% in 2016, but is projected to pick up gradually to around 3¾ per cent by 2018. The Turkish economy continues to face geopolitical headwinds and unsettled political conditions, after having weathered a coup attempt in July and engaged in military operations in Syria.

Uncertainties are high but fiscal, prudential and monetary policies are supportive and should spur household consumption from late 2016 onwards. New and generous incentives have been introduced to stimulate business investment, which, however, has stayed subdued so far. For private investment to pick up, it is important to durably restore confidence by implementing high-priority structural and institutional reforms.

The hard-won fiscal room gained through prudent budget policy enabled the authorities to phase in several counter-cyclical measures. The Medium-Term Economic Programme 2017-2019 published in early October announced further, and welcome, infrastructure investment. A transparent and integrated framework for the planning, procurement and fiscal management of large infrastructure projects, including those undertaken through public-private partnerships, would reduce their costs and create room for other growth-friendly spending, such as on education.

The economy has proved resilient to severe shocks

Following the coup attempt in mid-July, market sentiment worsened only temporarily.

More recently, in a context of high geopolitical uncertainty and an extension of the state of emergency, a rating downgrade triggered additional exchange rate and stock market weakness. Household and business confidence declined.

Household consumption decelerated through 2016 despite the very large minimum wage hike in January. This partly reflected the sharp deceleration in consumer loans and credit card debt following measures to address fast household credit expansion. Private business investment has remained weak.

oecd

oecd2

Turkey’s main export markets in Europe and in the region remain subdued. A trade embargo imposed by Russia in 2016, which is in the process of being waived, added to the volatility of export markets. Nonetheless, exporters are highly entrepreneurial and, backed by exchange rate depreciation, increased their share in several alternative markets in 2016, including in some EU countries. Still, the collapse of tourism revenues undermined overall export performance. With the expected normalisation of external trade conditions, real exports of goods and services are projected to recover gradually.

Macroeconomic policy is supportive

Fiscal, monetary and prudential policies are supportive. Fiscal policy was expansionary in 2016, mainly through increased public sector wages and social transfers, and expenditures for refugees. The share of primary general government spending in GDP is expected to increase from around 38% in 2015 to around 41% in 2016 and 2017, before falling below 40% in 2018. Monetary policy was loosened, despite above-target inflation and inflation expectations, with the average funding rate of the central bank cut by about 100 basis points between March and October. Prudential rules were relaxed, with an extension of term limits on consumer loans and credit cards. Tax amnesties, additional tax cuts and new subsidies were also offered to businesses. A more fundamental upgrading of the business environment through structural and institutional reform would give additional stimulus to business investment.

There are uncertainties ahead

GDP growth is projected to pick up to around 3¼ per cent in 2017 and 3¾ per cent in 2018, driven by recovering household consumption and gradual increases in exports. This projection is subject to above-average special risks. Military activity has increased across the south-eastern border, and a constitutional referendum might be held in 2017. Related developments will affect household and business confidence, and will bear on consumption, investment and growth.

Uncertainties will also affect external funding.The current account deficit fell from 8% of GDP in 2013 to an estimated 4.6% in 2016. However, external debt roll-over needs are high. In the current circumstances, preserving the credibility of economic policy institutions is crucial. The cautious implementation of the Medium-Term Economic Programme, the alignment of national accounts with international standards and related improvement in fiscal transparency, and the actual implementation of the announced structural and institutional reforms would strengthen internal and external confidence and reduce foreign funding risks. On the upside, diplomatic rapprochement with some neighboring countries may improve trade prospects faster than foreseen, not only for goods but also for tourism and other services. [Source.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: