Güç Hakkın önündedir…


…Ama ‘Kurunun yanında yaş, kuruyla beraberliği nedeniyle yanmayı hak etmiyor!’

münir_kebir

© Münir Kebir

Önce endüstrileşen dünyada nerede bulunduğumuz gerçeğini, hamasete, Allah’a Peygambere sığınmadan belirleyiniz. dun_bugunReis ya da Başkan olmak için «döt atan» kişinin, II.Abdülhamiti nasıl göklere çıkard(t)ığını değerlendiriniz. Sonra da yazdıklarımı iyice, satır aralarına kadar okuyup; Türklüğü, ve bu bağlamda milliyetçiliği sahiplenen Bahçecilikle iştigal eden rençberin akıl sağlığı ve milliyetçilik konusundaki davranışını Reisle karşılaştırarak Ülkemizin geleceği hakkında gerçekleri kendinizle tartışınız. Elbette akıl ve sağduyu sahibi iseniz!

***

I.Dünya Savaşını hatırlamaya çalışıyorum.
Savaşın nedenleri ve koşulları neydi? [Bkz. Harb-i Umumi]

20.yy’ın başlarında (1900’lü yıllara girdiğimizde) Avrupa ‘nın hemen hemen tamamı kendi kendini tanıma sürecine girmişti.

Fransızlar, Monarşiyi yıkmış yerine “Eşitlik,Adalet ve Özgürlük” üç ayağı üzerine kurulu halk egemenliğini tesis etmişlerdi. Bu, Avrupadaki İmparatorluk ve Hanedanlıkları sarsmış önce etnik milliyetçiliğe, sonra da halk egemenliğine dönüşmesine sevk etmişti. (Osmanlı Hariç)

Endüstrileşme dönemi başlamış ve her ülkenin coğrafyası kendine dar geldiği için, sömürgecilik; hammadde ve ucuz emek sömürüsüne dönüşmek anlamında Emperyalizm kimliğiyle, Avrupa devletleri arasında birbirleriyle rekabete yol açmıştı.

Rusya Balkanlara göz dikmiş, Boğazlar engeli ayak bağı olmuştu. Bir yandan Balkanları Rusyaya kaptır-ma-mak diğer yandan, kendinden büyük düşman devleti alt etmede güç gelişimi sağlamak için, taviz vererek te olsa, devletler ittifak yarışına girmişlerdi. Güç Hakkın önündedir, başka bir deyişle; Güçlü olan haklıdır anlayışı hakim hale gelmişti.

Bugüne geldiğimizde, acaba tarih tekerrür mü ediyor sorusu aklımızı kurcalıyor. [Rusya Soğuk Savaştan Beri İlk Kez Dev Filoyu Akdeniz’e Yolladı]

*************

Şimdi de, iki gün önce (20 Ekim 2016 tarihli) Hürriyet Gazetesinde çıkan Ahmet Hakan’ın makalesinde yer alan “REİSE İHBAR EDİYORUM” [Sizden habersiz bir takım işler çevriliyor] başlıklı ihbarı okuyun

Okudunuz mu?.
Öyleyse; Hatırlayınız. Bilmiyorsanız da lütfen öğrenin. Bilenlere saygım var, ama bilmeyene de açıkçası dikleniyorum. Kurunun yanında yaş, kuruyla beraberliği nedeniyle yanmayı hak etmiyor…. Yine de bilmeyenlere kısaca aşağıdaki özet bilgiyi vermeden geçmiyeceğim.

I.Dünya harbinde Osmanlı Devleti tarafsızlık ilan etmişti. Alman-Rus Harbine girmemiştik. Enver Paşa denilen Genel Kurmay Başkanı ve aynı zamanda Milli savunma mebusu (Bakanı), bir gecede Çanakkale Boğazına demir atan iki Alman savaş gemisine, Türk Bayrağı astıktan başka, birine “YAVUZ” diğerine “MİDİLLİ” adını vererek Sevastopolu (Rusya’yı) bombalatmıştı. [Goeben ve Breslau’nun takibi] [Sivastopol] Bunun üzerine Rusya, Osmanlı devleti tarafsızlığı ihlal etti diyerekten boğazları işgal ederek Osmanlıyı da harbe dahil etti ve ardından Mondros ateşkesiyle [Bkz. Mondros Bırakışması] Osmanlı devleti ortadan kalktı. Bu hangi gün olmuştu? II.Abdülhamit’in, olan bitenden (Enver Paşa’nın kendi kendine karar alarak Sevastopolu bombalattığından) haberi olmadığı, Ramazan Bayramının ilk gününde halka şeker dağıttığı ve el öptürdüğü günde olmuştu.

Şimdi makaledeki tüm bilgileri kafanızda toplayın ve;

1- Önce endüstrileşen dünyada nerede bulunduğumuz gerçeğini, hamasete, Allah’a Peygambere sığınmadan belirleyiniz. (Allah’a kurban oluyim. Allah’a laf attığım yok. Lafım sizedir)

2- Reis ya da Başkan olmak için «döt atan» kişinin, II.Abdülhamiti göklere çıkardığını değerlendiriniz.

3- Türklüğü, ve bu bağlamda Milliyetçiliği sahiplenen Bahçecilikle iştigal eden rençberin akıl sağlığı ve milliyetçilik konusundaki davranışını Reisle karşılaştırarak Ülkemizin geleceği hakkında gerçekleri kendinizle –Allahın verdiği ama; Aile, Çevre ve eğitiminizin geliştirdiğiAKLINIZLA– tartışınız.

Saygılarımla,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: