PEYGAMBER AKTÖR OLAMAZ MI?


Peygamberin mukaddes sırtı ve eli filmde gösterilemezse!

©Erol Erdoğmuş.

İnsan insanın kurdu –homo homini lupus– olduğu için; alttakilere insafsız, eşdeğerlerine kalleş olabilse de,film_muhammed üsttekilere kuldur, köledir. Çünkü, alttakilerin ve eşdeğerlerin hakkından gelebilmek için üsttekilerin desteği gerekir. Saygıda resmiyet, sevgide samimiyet vardır. Aşırı saygı ve aşırı sevgi zarar; aşırı olmayanı karardır. Kuşkusuz üstün yetenekli insanlar vardır ve olacaktır. Ne var ki, hiç bir insan; başka bir insanın tapabileceği kadar üstün olamaz. Şimdi elbette şu soruyu soranlarınız olacaktır; İyi de Hz.Peygamber (s.a.v) ile ne ilgisi var bütün bunların? O zaman ilk emrini yerine getirin hemen; “ikra -kıraat et, oku!”

***

ÖNSÖZ

İnsanın insana tavrı şöyle özetlenebilir:

1. Yok sayabilir

2. Kendinden aşağı bulur

3. Kendisine eşdeğer sayar

4. Kendisinden üstün görür

Yok saymak, karşısındaki insanı kendinden; aşağı, eşdeğer, üstün görmemektir.

İnsan insanın kurdu –homo homini lupus– olduğu için; alttakilere insafsız, eşdeğerlerine kalleş olabilse de, üsttekilere kuldur, köledir.

Çünkü, alttakilerin ve eşdeğerlerin hakkından gelebilmek için üsttekilerin desteği gerekir.

Saygıda resmiyet, sevgide samimiyet vardır. Aşırı saygı ve aşırı sevgi zarar; aşırı olmayanı karardır.

Kuşkusuz üstün yetenekli insanlar vardır ve olacaktır. Ne var ki, hiç bir insan; başka bir insanın tapabileceği kadar üstün olamaz.

Her insan bedensel yapısı ve fizyolojik yaşantısıyla; genelde eşdeğer, özelde farklıdır.

Her insan ana babadan Dünyaya gelir, yer, içer, beslenir, pisler, uyur, uyanır, hastalanır, yaşlanır, günün birinde ölür.

Bu nedenle insanın insanı kutsallaştırması, insanın insana tapması, insan doğasına aykırıdır. Üstün yetenekli insanlara karar düzeyde saygı ve sevgi elbette duyulmalıdır.

MUHAMMAD The Messenger of God

Allah’ın Elçisi Muhammet; yönetmen Majid Majid’in filmi. [Watch the film – en] [Detail]Şubat 2015’te İran’da gösterime girmiş. Mısır’da yapılan Basın Tanıtımı’nda, peygamberin sırtı ve eli gösterildiği için; Mısır ve Suudi Arabistan’da yasaklanmış!.. [Detail]

Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Diyanet İşleri Bakanlığının görevlendirdiği islam tarihçileri ve hukukçuları tarafından incelenen filmin gösteriminde sakınca görülmemiş. [Ayrıntı]

Film 28 Ekimde Türkiye genelinde 300 salonda gösterime girecek.

Vay efendim!.. Peygamberin mukaddes sırtı ve eli filmde gösterilemezmiş?!

Oysa insanda sadece surat, yüz; görünür kişilik belirticisidir. Sırt ve el bu nitelikte değildir. Mısırlı ve Suutluların aklına şaşılmalı.

AYI YAVRUSUNU SEVERKEN ÖLDÜRÜRMÜŞ…

Rahmetli annem -Halise Erdoğmuş-, gerektiğinde “Ayı yavrusunu severken öldürürmüş” derdi. Atasözlerimizi ve Deyimlerimizi derleyen kitaplarda böyle bir deyişe raslamadım.

Ayı sevdiği yavrusunu niçin öldürsün? Kuşkusuz öldürmek istemez. Ne var ki, kaş yapayım derken hantallığı, kabalığı nedeniyle yavrusunu severken öldürebilir.

Aynı hatayı dindarlar da yapıyorlar. İlk emri “ikra -kıraat et, oku” olan Arapça Kur’anı okuyup anlamadan başlarının üstüne -dışına- koyuyorlar.

Oysa anlamını öğrenerek -Arap olmayanların kendi dillerine çevirerek-; başlarının içine -beyinlerine- yerleştirmeleri ve kalplerine koymaları gerekmez miydi?

Böylece başüstünde tutulan Kur’an zihinlerden ve kalplerden uzaklaştırılmakta değil midir?

İslam peygamberi; Musa ve İsa gibi masal kişisi değil, tarihsel bir kişidir.

Bir aktör, yüzü görünerek onun tarihi yaşantısını canlandırabilmelidir.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: