PARTİLİ NASILSA PARTİSİ ÖYLEDİR


YCHP’den kış kış edilen «Tavşanlar» ve Kocasal!

©Erol Erdoğmuş.

Partili desteğinden yoksun olan bu tavşanlar, Kış kış edilerek bir köşeye fırtatıldıktan sonra ne yaptılar? escrabbitYöndeş bir parti bünyesine katılarak aktif politikalarını sürdürdüler mi? Böyle bir davranış, CHP’yi silkinip, safralarını atarak, fabrika ayarlarına dönüşe zorlamaz mıydı? Ne yazıkki, onlar bunu yapmadılar, politikanın gayya kuyusuna tepeüstü atlamayı seçtiler. Kendilerine ve YCHP’ye muhalefete yazık ettiler İçten fethedilemeyen kaleler; dıştan kuşatılarak, saldırılarak fethedilir. Kocasakal lider kalibresinde olsa da; kendi milletvekillerini ağzını şapırdata şapırdata yiyen YCHP’nin başına kasket gibi kolayca geçemez.

***

ALINTI

“Süheyl Batum’u, Birgül Ayman Güler’i, Emine Ülker Tarhan’ı partiden atan, bir kişinin bile arkasından gözyaşı dökmediği Dilek Akagün’ü disipline veren, Türker Ertürk’ü il başkanı bile seçmeyen CHP’in, Ümit Kocasakal’ı Genel Başkan seçeceğini sanmak, sadece abesle iştigal ve saflık değil, boşa harcanmış zamandır, millete yanlış umut vermektir”
Mehmet Akkaya, Aydınlık, 12 Ekim 2016

TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ OLMAMIŞ

Partili desteğinden yoksun olan bu tavşanlar, Kış kış edilerek bir köşeye fırtatıldıktan sonra ne yaptılar?

CHP kuvvai milliyecileri olarak, geçici süre için –CHP fabrika ayarlarına dönünceye kadar-; yöndeş bir partiye –sözgelişi Vatan Partisine– katılarak, aktif politikalarını sürdürdüler mi? HAYIR.

Böyle yapsalardı, arkalarından istifa etmek ya da CHP’de kalarak CHP’ye oy vermemek refleksini gösterecek CHP’liler olabilirdi.

Görünür ve görünmez CHP’lilerin muhalefetiyle YCHP; CHP’nin daha önce başına geldiği gibi parlamento dışında kalır, silkinerek safralarını atar, fabrika ayarlarına dönebilirdi, belki. Denenmeye değmez miydi, 14 Mayıs 1950’den bu yana müzmin iktidarsız CHP’de bu risksiz seçenek?

Ne yazıkki, onlar bunu yapmadılar, politikanın gayya kuyusuna tepeüstü atlamayı seçtiler. Kendilerine ve YCHP’ye muhalefete yazık ettiler

Genelde kurulu düzen –özelde YCHP– destekçilerini; duygularına, düşüncelerine baş vurarak ikna etmek ve eylemde bulunmalarını sağlamak; deveye hendek atlatmaktan zordur.

İnsan birey olarak; hisseder,düşünür, karar verir, uygular.

İnsan toplulukları hisseder, düşünüp karar veremez, refleksleriyle hareket eder.

O halde; ikna çabasıyla vakit kaybetmekten vazgeçerek, reflekse karşı refleksle –gözle görülür, elle tutulur– yanıt vermek gerekmez mi?

Her siyasetçinin amacı; siyasi iktidarda pay sahibi olmaktır. Siyasi iktidar; devlet iktidarı olabilir, partiiçi iktidar olabilir.

İçten fethedilemeyen kaleler; dıştan kuşatılarak, saldırılarak fethedilir.

Kocasakal lider kalibresinde olsa da; kendi milletvekillerini ağzını şapırdata şapırdata yiyen YCHP’nin başına kasket gibi kolayca geçemez.

Kocasakal’ ın; YCHP mağduru eski milletvekillerinin katılımıyla, ALTIOKRAT Programlı bir parti kurarak; sahaya çıkması gerekir kanısındayım.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: