DİNSİZ DİN…


Ahlâksız Ahlâk!

©Erol Erdoğmuş.

Muhterem din kardeşlerim; Şeriata giden yolda her şey helâldir. Eğer Allah için yalan söylüyorsanız kesinlikle günâh değildir. cihadOla ki, Allah için hırsızlık yapıyorsunuz kesinlikle günâh değildir. Savaşta ganimet nasıl ki helâlse; hiç merak etmeyin çıktığımız bu cihadda da her şey helâldir. Çünkü yaptığımız her icraat Allah için, şeriat için olacaktır, gâzâmız mübarek ola. Cepler masumların, yoksulların, biçarelerin vergileri ve elbette «soysuz» ve bizden olmayan «kâfir» zenginlerin altınlarıyla dola! Nasıl buldunuz bu önerimi ?! Hangi ahlâk hangi din ‘yalan söyleyin, hırsızlık yapın’ diyor ki? İşte ben diyorum, kabul ediyor, beni seçiyor musunuz?

***

ÖNERİ

“Sevgili din kardeşlerim,

Şeriata giden yolda her şey helaldir.

Eğer Allah için yalan söylüyorsanız günah değildir.

Allah için hırsızlık yapıyorsanız günah değildir.

Savaşta ganimet nasıl ki helalse…

Yaptığımız cihadda her şey helaldir.

Çünkü yaptığımız her icraat Allah içindir, şeriat içindir, gazamız mübarek ola…”

BİR DİN KARDEŞİNİZ

AHLAKSIZ AHLAK

Ahlaksız ahlak mı, dinsiz din mi olur?! Hangi ahlak hangi din yalan söyleyin, hırsızlık yapın diyor ki? Hiçbiri.

Hiçbir ahlak ve din yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı onaylamazken; islam dini nasıl yalandan ve hırsızlıktan medet umar duruma düşürülebilmiştir?! Kriminal tipler bu cür’eti ve cesareti nereden alabiliyorlar?!

Din, harp değil sulhtur; adalettir.

Din yaymak amacıyla ülkelere saldırarak insanların mallarına el koymak, canlarını almak sulh ile bağdaşmaz, bu yolda gazi ya da şehit olmak; dinin siyasete ya da hemoglobinli siyaset olan harbe alet edilmesidir ve günahtır.

“Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça harp bir cinayettir. ATATÜRK “

Kişilerin ruhi olgunluk -akıl vicdan- düzeyleri yukarıdaki öneriyi;

1. Doğru

2. Yanlış bulabilir.

3. Yanlış ya da doğruluğunu önemsemeden, çıkarını gözeterek doğru olarak onaylar.

4. Çekimser -ne evet, ne hayır- tavrında olabilir.

Doğru bulan, samimi olabilir. Çıkarcı iki yüzlüdür. Her ikisi de tehlikelidir.

Toplumları yönetenler; yetkin -bilgili, becerili- ve etkin -bilgisini becerisini kullanabilen- kişilerdir.

“Her millet layık olduğu yönetimi seçer” kararını, milletin çoğunluğu değil, yetkin ve etkin azınlığı belirler.

Yetkin ve etkin azınlığın, dinsiz din önerisi karşısındaki kararı nedir?
Sorun budur!

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: