Türkiye Takip Altında…


Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu’nun V.İzleme Dönemi Raporu!

17 Mart 2016 tarihi öncesi itibariyle mevcut durumu kapsayan Rapor 10 Aralık 2010 tarihinden sonraki yaklaşık 6 yıllık gelişmeleri değerlendiriyor. Rapora göre; ülkenin tarihsel azınlıklarıyla ilgili daha uzlaşmacı bir dil kullanılırken, toplumun farklı grupları arasında dostluk ve barış ihtiyacı daha fazla dikkatleri çekiyor.rte_before_after1 Kürt barış sürecinin başlatılması, şiddet eylemleriyle baş etmede ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı ama şu ana kadar netice vermiş değil. Oysa, 2015 yılında güvenlik operasyonları yeniden başlayıncaya kadar geniş kapsamlı projeler yaşam koşullarını, PKK militanlarının topluma yeniden uyumu ve azınlık dillerinin kullanılmasına yönelik yasal çerçeveler iyileştirilmişti. Siyasi partilerin LGBT sorunlarına el atması ve çeşitli belediyelerin genç LGBT bireylere koruma sağlamaya başlamasıyla bu alanda da olumlu bir gidişat mevcuttu. Ancak, kaydedilen ilerlemelere rağmen bazı sorunlar endişe kaynağı oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca bir önceki Raporda yer alan bazı olumlu gelişmeler 5.Raporun kapsadığı dönem sona ermeden durmuş veya gerilemiş durumda. Nefret söylemi artıyor. Devletin üst düzey temsilcilerinin nefret söylemini sıkça kullanmaları büyük endişe kaynağı oluşturuyor. Medya da toplumsal birlik beraberliğe zarar vermede geride kalmıyor. Nefret söylemi cezasız bırakıldığı gibi. hassas konumdaki grupları susturmak için kullanıldığı izlenimi yaratıyor. ECRI, Raporunda, daha bir çok eleştiriye yer verirken, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerden bir dizi tedbirler alınmasını istiyor. İki yıllık mühlet tanıyor. Peki nedir bunlar?

Anti-Racism Commission concerned by deterioration of conditions for vulnerable groups in Turkey !

La Commission contre le racisme préoccupée par la détérioration de la situation des groupes vulnérables en Turquie

***

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ …..7
ÖZET ……9
BULGU VE TAVSİYELER…..13
I. ORTAK KONULAR……..13
1. IRKÇILIK VE IRK AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN MEVZUAT. 13
– AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS)12 NO.LU PROTOKOLÜ .. 13
– CEZA HUKUKU
… 13
– ANAYASA HUKUKU…15
– MEDENİ HUKUK VE İDARİ HUKUK…15
– MILLI UZMANLIK KURUMLARI…17
2. NEFRET SÖYLEMİ…19
– SORUNUN KAPSAMI…19
– NEFRET SÖYLEMİNE MUKABELE…21
3. IRKÇI VE HOMOFOBİK/TRANSFOBİK ŞİDDET EYLEMLERİ…24
4.
ENTEGRASYON POLİTİKALARI ….. 27
– ÜLKE VATANDAŞI OLMAYANLAR İÇİN ENTEGRASYON POLİTİKALARI…28
– ETNİK, DİNİ VE DİLSEL AZINLIK GRUPLARI İÇİN ENTEGRASYON POLİTİKALARI…30
II. TÜRKİYE’YE ÖZEL KONULAR…34
1. DÖRDÜNCÜ DÖNEMDE YAPILAN TAVSİYELERİN TAKİBE ALINMASINDA ARA SÜREÇ…34
2. LGBT BAĞLAMINDA AYRIMCILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKLE MÜCADELE POLİTİKALARI..36
– VERİLER…36
– POLİTİKALAR VE MEVZUAT..36
TAKİBE ALINAN KONULARLA İLGİLİ ARA SÜREÇ TAVSİYELERİ..39
LIST OF RECOMMENDATIONS…41
BIBLIOGRAPHY…45
EK: HÜKÜMETİN GÖRÜŞÜ … 53

 

ECRI’nin Türk makamlarından öncelikli olarak uygulamaya geçirmesini istediği iki spesifik tavsiye :

I. ECRI Türk makamlarının yeni İnan Hakları ve Eşitlik Kurumunun bağımsızlığı ve yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hükümlerin ECRI’nin 2 ve 7 No.lu Genel Politika Tavsiyelerine uygun olmasını temin etmesini kuvvetle tavsiye eder. Bu kurum bir devlet dairesi olmamalı ve kurumun üyeleri icra erkince tayin edilmemelidir. Kuruma aynı zamanda soruşturmaları sırasında tanıkları dinleme ve suç duyurusunda bulunma ve davalara katılma hakkı konusunda net ve açık bir yetki verilmelidir. Ayrıca yetkili makamlar ayrımcılıkla mücadele mevzuatlarını ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiyesiyle uyumlu hale getirmeli, özellikle de ayrımcılığın hangi nedenlerle uygulanamayacağına ilişkin listeye milliyet, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğini dahil etmeli ve bu mevzuata mağdurların telafi edilmesine ve mahkemede ispat sorumluluğuna dair kuralları dahil etmelidirler.

II. ECRI, hassas konumdaki gruplara yönelik kötü muamele dahil olmak üzere, polisten, diğer güvenlik kuvvetlerinden ve savcılıktan tamamen bağımsız bir kuruma polisin veya diğer emniyet kuvvetlerinin yanlış tutum ve davranışıyla ilgili iddiaları soruşturma görevi verilmesi tavsiyesini tekrarlar ve bunda ısrar eder. Bu tavsiyenin uygulanması için Ombudsmana konuyla baş edebilecek açık ve net bir yetki ve sorumluluk verilmelidir

Bu raporun yayınlanmasını izleyen en geç iki yıl içinde ECRI, söz konusu spesifik tavsiyelere ilişkin gelişmeleri takibe alıp bir ara rapor süreci uygulayacaktır. [Raporun Türkçe versiyonunun tamamı.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: