Vatandaş Türkçe Konuş!


Ama yabancılaşmadan, başka diller öğrenmeyi de ihmâl etme!

Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır – Ahmet Hamdi Tanpınar: Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez – Bernard Shaw; dil Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir – Charles Eliot; Düşünce dilden, dil düşünceden doğar – Eflatun; Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz – Friedrich Schiller; Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlâki bir ödevdir – Gerhard Kessler; Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir – Wilhelm Humboldt; Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır – Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır – Mustafa Kemal Atatürk;

***

Continue reading

Kröller-Müller Müzesi…


Ezginin ahengiyle uyumlu biçimde güzelliklerin kutsallaştığı tınılar!

kroller_muller_museum2

***

Continue reading

Suriye, Kürtler ve «Büyük Kürdistan»’a çeyrek mi kaldı!


Geçmişin yanlış teşhise dayalı tedavilerinin açtığı yeni hastalıklar ve sorunlar!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Suriye’nin kuzeyi üzerinden Doğu Akdeniz’e açılmayı öngören bir “Kürt Koridoru”nun belirginleşmesi ve bunun Türkiye’nin milli ve coğrafi bütünlüğünü tehdit eden bir mahiyet arz etmeye başlaması olduğu biliniyor. teshis_tedavi Kürt hareketinin bölgede nasıl güçlendiği kimlerin silahlandırdığı da … Kürtler; bölgede politik, ekonomik ve askeri açılardan daha önce olmadığı kadar güçlü bir pozisyona ulaştılar. “müttefik”, “dost”, “stratejik ortak”, “ortak değerler” gibi olguların dış politikada fazla anlamlı olmadığı da biliniyor. Bu olgular, kamuoylarının gözünde, asıl çıkarı ve asıl hedefi gizleme örtme araçlarıdır. En güncel örnek, ABD’nin hâlihazırda bölgede izlemekte olduğu politikadır. Türkiye’nin dış politika anlayış ve uygulamasındaki sorunlu tablonun büyük oranda ABD ile ilgili olduğu da sır değil. Peki ne yapması, nasıl bir politika izlemesi gerekiyor Ankara’nın?

***

Continue reading

Alman – Amerikan Evliliği : 66 Milyar $ !


«Mantık Evliliği»nin amacı çiftçiyi, çevreyi ve insan çıkarlarını korumak değil, sadece kazançları katlamak!

© Prof.Dr.Tayfun Özkaya

Tohum, gdo’lu tohum, tarım ilacı ve daha düşük bir ölçüde de beşeri ilaç tek ve güçlü bir elde toplanıyor. Tohum, tarım ilaçları ve sentetik gübreler konusunda zaten az olan şirketlerin bir süredir birbirlerini satın almaya çalıştıkları bir sır değil.merger Bu alanlarda en güçlü altı şirket şunlar: Bayer, Monsanto, Dupont, Dow, BASF, Syngenta. Bunlar birleşme ve satın almalarla dörde veya beşe düşmeye çalışıyorlar. Bütün bu çabalar son iki yıla sığıyor. Bu birleşmenin fiyatları yükselteceği ve araştırmaları azaltacağı ileri sürülüyor. Ancak, hassas tarım konusunda ABD Adalet Bakanlığı engel koyuyor. Olay sadece tohum, tarım ilacı ve beşeri ilaçlarda bir tekelleşme değil. Büyük veri (big data) bu şirketlerin elinde toplanıyor. Şirketler büyük veriye de hâkim olarak hegemonyalarını güçlendiriyorlar. İstenilen çiftçinin tam olarak bu şirketlere teslim olması. Böylece, çiftçiye hiçbir manevra alanı bırakılmamış oluyor

***

Continue reading

Suriye Krizi ve Türk-Amerikan İlişkileri


Geçmişten ders çıkarmak!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

us_tr

ABD’nin müttefiki olmak büyük bir nehrin kenarında yaşamaya benziyor. Topraklar çok verimli, ama nehir dört ya da sekiz yılda bir yatağını değiştiriyor ve o zaman insanlar kendilerini birden çölde buluveriyorlar. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güncel durumuna bakınca, bu söz oldukça anlamlı değil mi? Unutmamak gerekir ki, koşullardaki değişimi dikkate almayan dünün düşünce kalıpları ile yapılacak çıkarsamalar bir işe yaramayacaktır. Tabiatıyla, başarısızlık ve çok yönlü maliyet artışı da kaçınılmaz olacaktır. Bu, sadece ABD için değil, sıkça ABD ile karşı karşıya gelmeye başlayan Türkiye için de geçerlidir.

© photocredit

***

Continue reading

Twitter Tunes – 4


twitter_tunes

***

Continue reading

HALKIN MEDYASI NEREDE?


İktidar devlet değildir. İktidarlar gelir gider, devlet yerinde kalır, ama Türkiye istisna olmalı!.

©Erol Erdoğmuş.

 

medya

Medya fili bir bardak su, bir tutam ot ile yaşayamaz. Bu nedenle zengin siyasete ve ticarete bağımlıdır. Zengin gerçek veya tüzel kişiler; halkın basın ve haber alma özgürlüğünü, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmektedirler. Devletten ihale almak isteyen tüccarlar, iktidarın aleyhine olan haberleri halka göstermemeye, işittirmemeye, okutmayabilmektedirler. Peki ne yapmak gerekiyor? Çözüm yolu nedir?

***

Continue reading

%d bloggers like this: