KUTSAL İNEK…


…ve Kösemen!

©Erol Erdoğmuş.

İnek, Hindistan’da binlerce yıldır en kutsal hayvandır. İneğin rahatının bozulması, kurban edilmesi, öldürülmesi günahtır. Hindu dini rahipleri, ineğin kutsanacak nitelikte olmadığının bilincindeymişler. “Niçin dindaşlarınızı aydınlatmıyorsunuz?” sorusunu “Bir kimsenin ruhi olgunluğu ineği kutsayabilecek düzeydeyse, onları aydınlatamazsınız, kendi kendilerini aydınlatmalarını beklemek zorundasınız” diye yanıtlarlarmış. Kösemene gelince; sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke’dir. Toplumların bilinci yok, bilinçaltı, aklı yok, hissi, tavrı yok refleksi vardır. Bir kişinin bilinci, yeryüzündeki insan sayısının, tek bilinçte toplanamayan milyonlarca ve milyarlarcasından güçlüdür. O nedenle çoğunluklar sürüleşir ve kösemenlerini izler. Kılıçdarlar, Bahçeliler, Yıldırımlar oy sandıklarını doldurmayı sürdürürer…

***

OLAY

İnek, Hindistan’da binlerce yıldır en kutsal hayvandır. İneğin rahatının bozulması, kurban edilmesi, öldürülmesi günahtır.

Yüksek dereceli Hindu dini rahipleri, ineğin kutsanacak nitelikte olmadığının bilincindeymişler.

“Niçin dindaşlarınızı aydınlatmıyorsunuz?” Denildiğinde, “Bir kimsenin ruhi olgunluğu -akıl ve his düzeyi-; ineği kutsayabilecek düzeydeyse, onları aydınlatamazsınız, kendi kendilerini aydınlatmalarını beklemek zorundasınız” diyesilermiş…

ETKEN HİS

İç ve dış tetiklentilerin etkisiyle; bilinçaltımızdan fışkıran yada pınar düzeyine yükselerek duraganlaşan hislerimiz, var oluşumuzun kanıtıdır.

“Mademki düşünüyorum, öyleyse varım” diyeceğine Descartes; mademki hissediyorum, öyleyse varım deseydi, daha doğru olurdu bence.

Önce his var olacak ve kişiye var olduğunu hissettirecek; düşünce devreye girerek hissi -algıları- yorumlayacak; his önce düşünce sonra gelecek.

His; kişiye özel ben’den kaynaklanır, kişiyi kişileştirir.

Hissin; Niçinlerini, Nasıllarını, zamanını ve mekanını saptayan AKIL’dır.

His; benmerkezci mekanik gücüyle, aklı saptırma çabasındadır. Azgelişmiş akılları başarıyla saptırır.

His; seven kişiye sevdiği için canını verdirebilir; gurur hissiyle, sevdiğini sandığı kişiyi öldürtebilir.

His; ya melektir, ya şeytan.

ETKİN AKIL

His; din -otomatik kabul- ise, akıl bilimdir. “İnsanın aklı dinidir” diye islam peygamberi; (Din=Akıl) denklemiyle, sorunu çözmüştür.

Bir diyagram düşünelim:
Yatay kenarı = Din -his- dikey kenarı = Bilim -akıl- olsun.

Düşünce açısı -ibre- dine -hisse- doğru daralır, bilime -akla- doğru genişler.

Denklem (Din=Akıl olduğuna göre, Din=Bilim) olacak, diyagramın yatay kenarı dikey kenarı ile üst üste gelecek ve açı 90 derece olacaktır.

Düşünce açısını belirleyen Ruhi Olgunluk -akıl ve his düzeyi- olacaktır.

Kutsal inek olayına uyarlarsak; bir CHP’linin ruhi olgunluğu YCHP’yi kutsal sayacak düzeydeyse, YCHP’ye oy vermeye devam edecektir.

KÖSEMEN OLAYI

Kösemen, sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke’dir.

Bir kişinin bilinci -halen yaşamakta olduğu akıl ve his ortamı-; yeryüzündeki insan sayısının, tek bilinçte toplanamayan milyonlarca ve milyarlarcasından güçlüdür.

Bireyde bilinç 1/1=1 iken, toplumda bilinç 2 kişi ile 1/2=0.5’ten başlayarak, milyonlara ve milyarlara bölünür ve küçülür.

Toplumların bilinci yok, bilinçaltı, aklı yok, hissi, tavrı yok refleksi vardır bu nedenle.

O nedenle çoğunluklar sürüleşir ve kösemenlerini izler. Kılıçdarlar, Bahçeliler, Yıldırımlar oy sandıklarını doldurmayı sürdürürer…

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: