HALKIN MEDYASI NEREDE?


İktidar devlet değildir. İktidarlar gelir gider, devlet yerinde kalır, ama Türkiye istisna olmalı!.

©Erol Erdoğmuş.

 

medya

Medya fili bir bardak su, bir tutam ot ile yaşayamaz. Bu nedenle zengin siyasete ve ticarete bağımlıdır. Zengin gerçek veya tüzel kişiler; halkın basın ve haber alma özgürlüğünü, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmektedirler. Devletten ihale almak isteyen tüccarlar, iktidarın aleyhine olan haberleri halka göstermemeye, işittirmemeye, okutmayabilmektedirler. Peki ne yapmak gerekiyor? Çözüm yolu nedir?

***

YASA

Yürürlükteki Anayasamızın 28. Maddesi, “(…) Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” buyuragelmektedir…

Devlet; basın ve haber alma hürriyetlerinden ne anlıyor?
Hangi tedbirleri almıştır?

Devlet; tedbir alarak basını, parayı bastıranın çaldırdığı düdük olmaktan kurtaramamışsa; tedbir almış sayılmaz.

HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SEÇENEKLENDİRİLMESİ

Haber alma özgürlüğüne sahip okur, dinler, izler; kendi kendinin yargıcıdır. Davalıyı davacıyı, iktidarı muhalefeti, tezi antitezi; okur, dinler, izler özgür kararlar verir.

1924 yılında Mustafa Kemal; haber alma özgürlüğünün seçeneklendirilerek sağlanacağını “Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın hürriyetidir ” diyerek, özdeyişleştiriyordu. Bu özdeyiş ezberlenmekle yetinilmemeli, özümlenmelidir, özümlenmeli!..

Medya fili bir bardak su, bir tutam ot ile yaşayamaz. Büyük yatırım, bakım-onarım ister. Bu nedenle zengin siyasete ve ticarete bağımlıdır.

Televizyon, Radyo, Gazete tesisi kurabilen ve giderlerini sağlayabilen zengin gerçek veya tüzel kişiler; halkın basın ve haber alma özgürlüğünü, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmektedirler.

Devletten ihale almak isteyen tüccarlar, iktidarın aleyhine olan haberleri halka göstermemeye, işittirmemeye, okutmayabilmektedirler…

Devletin TRT’si holdinglerin gazeteleri, televizyonları, radyoları karşısında; onlardan bağımsız olarak halkın gözüyle gören, kulağıyla işiten, diliyle söyleyen HALKIN MEDYASI, devletin ve halkın basın özgürlüğünden doğan mahzurlardan, halkı koruyacaktır.

HALKIN MEDYASI

İktidar devlet değildir. İktidarlar gelir gider, devlet yerinde kalır.

Bu nedenle devletin Halkın Medyasını oluşturması, halkın haber alma hürriyetini yayın organlarının keyfine ve beceriksizliğine bırakmamak için yasal müeyyideler oluşturması gerekir.

Her Tv, gazete, radyo atladığı yada kasten vermediği gündemdeki haberleri; bir sonraki nüshasında, haber saatinde vermediği takdirde; halkın haber alma hürriyetini ihlalden para cezasına çarptırılmalı; tekrarı halinde kapatılmalıdır. Böylece halk, herşeyden haberdar olur.

HALKIN MEDYASI

1) Devlet; ülke geneline yayın yapabilecek kapasitede birer TV, gazete basımevi, radyo kurar, döner sermayesini verir.

2) Ülke genelindeki gazeteci, televizyoncu, radyocu dernekleri; bu tesisleri çalıştıracak meslek elemanları sayısını isimlendiren kadro listeleri yaparlar.

Listelerden Tv, radyo, gazete için, noter denetiminde birer liste kur’a ile belirlenir.

Bir yıllık çalışma süresinin sonunda başarılı olsalar da, olmasalar da, bütün takımlar sıralarını savmadıkça, yeniden kur’aya katılamazlar.

3) Spor klüplerinde, sendikalarda, 20 bilemedin 30 yıl değişmez Başkan ve onun yönetim kadroları egemen olabiliyorsa; seçim antidemokratik sonuç verir. Bu nedenle Kur’a yöntemi panzehirdir .

4) Halkın medyasına reklam boyunduruğu takarak reklam verene bağımlı kılmamak için yasa çıkarılmalı; her Tv’ye, radyoya, gazeteye verilen reklam; 1 kez de Halkın Tv’sinde, radyosunda, gazetesinde zorunlu olarak yayınlanmalı ve döner sermayeye kaynak sağlamalıdır.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: