İNTERNET ORTAMINDA MİLLİYETÇİLİK


İnsanı umursayan yok!

©Erol Erdoğmuş.

Milliyet, toplumsal kişiliktir. Her milletin devleti olamayabilir. din_milliyetcilik Anadilini korumak, tarihininin bilincinde olmak devletsiz olsa da her milletin temel insan hakkıdır. Her Milliyet’in ve dinin amacı, en iyi insanı oluşturmak olduğuna göre; her milliyet ve din iyi ve doğru insan yetiştirme amacının hizmetkarı, aracıdır. Sıralamada din tacirlerine göre; ‘Din-Milliyet-İnsan’; faşist ve fanatiklere göre de; ‘Milliyet-Din-İnsan’ şeklindedir. İnsan en başta gelmesi gerekirken, en sona atılır! Din vicdandan sokağa çıkınca özelliğini ve özünü yitirir, başkalarını ilgilendiren gösterişe dönüşür, metalaşır. Peki hangi milliyet, hangi din; en kötü milliyet, en kötü din olmak ister ki?!

***

OLAY

İran yönetimi, Fars egemenliğini dayatarak; ülkedeki 35 milyondan fazla olduğu iddia edilen Azeri, Kaşgay, Türkmen vb Türk asıllı halkların Türk kimliğini tanımamakta; Türk Dili Eğitimi başta olmak üzere ekonomik, sosyal, siyasal hemen her alanda engeller çıkarmaktadır.

İNSANIN MİLLİYETİ DİNİ

Kronolojik sıraya bakarsak:

1. Önce insan yavrusu olarak Dünyaya geliyoruz.

2. Sonra bizi Dünyaya getiren anamız ve çevresiyle; anamızın dilini, anadilimiz olarak özümleyerek iletişim kuruyoruz. Anadilimiz Türkçeyse Türk, Rusçaysa Rus milliyetini benimsiyoruz.

3. En sonra; ailemizin dinini benimsiyor, ya da benimsemiyoruz.

İlk iki sırada yer alanlar, olmazsa olmaz niteliktedirler. İnsan olarak Dünyaya gelmemiz ve bir anadil odağında milliyetlenmemiz olmazsa olmazdır.

Oysa, üçüncü sıradaki din; olmazsa olmaz nitelikte değildir. Din genel değil, kişi ile Tanrısı arasında özeldir, kimseyi ilgilendirmez.

Din vicdandan sokağa çıkınca özelliğini ve özünü yitirir, başkalarını ilgilendiren gösterişe dönüşür, metalaşır.

Din tacirleri ve ağaları kronolojik sıranın önceliğini bozar; DİN MİLLİYET İNSAN; faşistler MİLLİYET DİN İNSAN olarak sıralarlar.

Her ikisi de kronolojik ilk sıradaki İNSAN‘ı, en sona atarlar!..

Hangi milliyet, hangi din; en kötü milliyet, en kötü din olmak istesin?!

Her Milliyet’in ve dinin amacı, en iyi insanı oluşturmak olduğuna göre; her milliyet ve din iyi ve doğru insan yetiştirme amacının hizmetkarı, aracıdır.

Uluslararası rekabetler; hemoglobinsiz, dopingsiz, şikesiz sportif yarışmalar olmalıdır. Kemalistlerin “Yurtta sulh, Cihan’da sulh” amacı gerçekleştirilmelidir.

Milliyet, toplumsal kişiliktir. Her milletin devleti olamayabilir. Anadilini korumak, tarihininin bilincinde olmak devletsiz olsa da her milletin temel insan hakkıdır.

ÇÖZÜM: LATİN ALFABELİ İNTERNET

Farslar yüzyıllardır İran Türk’lerini asimile edemediklerine göre; şimdiden sonra da edemeyecekleri kesindir.

1. İnternet olanaklarından yararlanılarak, İran’da ve uluslararası ortamda hukuk savaşı sürdürülmelidir.

2. İnternet ortamında Latin harfli Türkçe yayınlar yapılmalıdır.

3. Aynı haber ve yorumlar; Latin harfli metin’ler olarak -Azerbaycan, Doğu Türkistan,Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye- Türkçeleriyle yayınlanmalıdır.

4. Böylece her Türk öbür Türçeleri öğrenmiş, Türkçe zenginleşmiş, Türk’ler arasında iletişim sağlanmış olacaktır.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: