SİYASİ İHTİDA (*)


Ahmet Hakan’a Sorular!

©Erol Erdoğmuş.

Batı’sız Doğu; Kuzey’siz Güney olur mu sandın? Tek yönlü eğitimin bilim değil propaganda olduğunu bilmiyor muydun? takiyye Tanrı kerrat cetvelini kabul ettiği gibi, herkesin kabul edeceği bir din göndermemiş, dinlerüstü ve her dine eşit mesafeli laik kalmışken; Nasıl laikliğe saydırabilmişsin?! Millet oluşturma çabasını anlayıp dinlemeden çokça eleştirmen nedendi? Şeyhlik, efendilik, müritlik gibi kavramlarla başının hiç de hoş olmamasını hep anlayışsızlıkla karşılaman neden? Geçen senelerden sadece birinde, 10 Kasım’da ayağa kalkmaman ilginç, takıyye mi yapıyordun?

© photocredit

***

(*) İhtida, Kâmus-ı Türkî’de “doğru yola girme, hidayete nail olma, din-i İslam’ı kabul etme” olarak açıklanmaktadır. Müslüman olana, “hidayete eren, doğru yolu bulan” anlamında “mühtedi” denirdi.

OLAY

HAKAN soyadlı kalemşör, müfrit siyasetten mutedil siyasete ihtida etmiş -başka bir dinden çıkıp Müslüman olan TDK- biri olarak döktürüyor.

KAYNAK: 29 Temmuz 2016 günlü Hürriyet

Başlık: Sen ne Büyükmüşsün Hey Atatürk

1) Senin yüzünü Batı’ya dönüşüne epey karşı çıkmışlığım vardır.
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“İyi ki yüzünü ve yüzümüzü Batı’ya döndürmüşsün” diyorum, başka bir şey demiyorum.

2) Senin tevhid-i tedrisat diye tutturmana epey itiraz etmişliğim vardır.
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“İyi ki tevhid-i tedrisat diye tutturmuşsun” diyorum, başka da bir şey demiyorum.

3) Senin ülkeye getirdiğin laiklik ilkesine epey laf saydırmışlığım vardır.
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“İyi ki laiklik ilkesini hayata geçirmişsin” diyorum, başka da bir şey demiyorum.

4) Senin bir millet oluşturma çabanı anlayıp dinlemeden çokça eleştirmiştim.
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“Bu ne değerli bir çabaymış”diyorum, başka bir şey demiyorum.

5) Senin şeyhlik, efendilik, müritlik gibi kavramlarla başının hiç de hoş olmamasını hep anlayışsızlıkla karşılamıştım.
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“Seni çok iyi anlıyorum ” diyorum, başka da bir şey demiyorum.

6) Senin dini cemaatlere, dini gruplara, dini oluşumlara mesafeli oluşumdan pek hazzetmezdim
Bugün geldiğimiz şu noktada…
“Ne de iyi etmişsin” diyorum, başka bir şey demiyorum.

Sen ne büyükmüşsün hey Atatürk!

Artık ben de senin kadrini, kıymetini bilenlerdenim.
Ben de Anıtkabir’ini ziyaret edeceğim.
Ben de posterini duvarıma asacağım.

Ve bir şey daha:
Geçen senelerden birinde sırf artistlik olsun diye 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ayağa kalkmamış ve bunu marifetmiş gününü köşeden cümle alame ilan etmiştim.
Bu 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ayağa ilk kalkan olmak için fırlyacağım.

SORULAR

Düşünce namusunu takdirle karşılıyorum, A.Hakan. Yukarıdaki yazıyı yazmayabilirdin. Şunları sormaktan kendimi alamıyorum :

1) “Batı’ya dönüşe epey karşı çıkışın” neden, A.Hakan? Batı’sız Doğu; Kuzey’siz Güney olur mu sandın?

2) “Tevhid-i Tedrisata epey itiraz etmişliğin” neden, A.Hakan? Tek yönlü eğitimin bilim değil propaganda olduğunu bilmiyor muydun?

3) “Laiklik ilkesine epey laf saydırmışlığın” neden? Tanrı kerrat cetvelini kabul ettiği gibi, herkesin kabul edeceği bir din göndermemiş, dinlerüstü ve her dine eşit mesafeli laik kalmışken; Nasıl laikliğe saydırabilmişsin?!

4) “Millet oluşturma çabasını anlayıp dinlemeden çokça eleştirmen” nedendi, A. Hakan?
Doğal düzende önce insan olarak Dünyaya geliriz.
Sonra, anadilimizin milliyetini milliyetimiz olarak benimseriz: Türkçe Milleti Türk Milleti. Arapça Milleti Arap Milleti vb.
İslam ve Hristiyan ümmetleri bir çok milletten oluşurken; sadece yahudiler tek millet, tek ümmettir.

Birinci basamak İNSAN, ikinci MİLLET, üçüncüsü ÜMMET‘ken; birinci basamaktan üçüncüye sıçramanın sarsıntıları yaşatılageldi, anladığın için teşekkürler.

5) “Şeyhlik, efendilik, müritlik gibi kavramlarla başının hiç de hoş olmamasını hep anlayışsızlıkla karşılaman” neden?
Şeyh uçmaz, müritleri biat ederek şeyhi uçurur; efendileri parsayı -Servet ve şöhret- toplarmıymış?

6) “Geçen senelerden birinde sırf artistlik olsun diye 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ayağa kalkmamış ve bunu bir marifetmiş gibi bu köşede cümle aleme ilan etmiştin” neden?
“Bu 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ayağa ilk kalkan olmak için fırlayacağım” diyorsun. Geçen senelerden sadece birinde kalkmaman ilginç, takıyye mi yapıyordun?

Atatürk sen Dünya’ya gelmemişken, 1935 yılında ne şeyh, ne de efendi olmadığını şöyle anlatmış:

“İki Mustafa Kemal vardır. Bir ben, fani Mustafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal’ler idealidir. Ben onu temsil ediyorum”

Bu nedenle siz kula kulluk arz-ı ubudiyet etmiyor; ideala saygı duruşunda bulunuyorsunuz A. Hakan, artistliğe lüzum yoktu.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: