SOSYAL MEDYA KÜFRÜ VE HAKARETİ ENGELLEMELİ


Farkında mısınız?

©Erol Erdoğmuş.

Sosyal medyada küfür ve hakaret gırla, ana avrat dümdüz. Kendi içlerinin çukuruna düşmüş kişiler,kalitekontrol başkalarına küfredip hakaret ederek; düştükleri çukurlarından çıkmaya çabalıyorlar. Kanalizasyon sıvısı fışkırtan dilleriyle, küfredip hakaret edenler; ya da tanık olan masumların burunlarının direğini kıranlar ne halt ettiklerini farketmezler. Sosyal Medya Asları; sosyal medyanın saygınlığını korumak için, otokontrol aracı olarak bir program kullanamazlar mı?

***

ÖNSÖZ

Sosyal medyada küfür ve hakaret gırla, ana avrat dümdüz. Öfkesi baldan tatlı olanlar, ceremesine razı olarak basıyorlar kalayı.

Kendi içlerinin çukuruna düşmüş kişiler, başkalarına küfredip hakaret ederek; düştükleri çukurlarından çıkmaya çabalıyorlar.

Küfredip hakaret edenler; küfredip hakaret ettikleri kişilerin Servet ve şöhretçe küfredenlerden üstün olduğunu bilirler. Küfür ve hakaretle, onları kendi düzeylerine indirgeyerek dengeyi sağlarlar.

Kanalizasyon sıvısı fışkırtan dilleriyle, küfredip hakaret edenler; ya da tanık olan masumların burunlarının direğini kıranlar ne halt ettiklerini farketmezler.

Hakaret eden cezasını çekerken, tarafsız tanıkların uğradığı moral zarar Nasıl telafi edilecek?

SOSYAL MEDYADA OTOKONTROL

İPAD’inizden yazı yazarken, WORD’ün ukalalıklarıyla karşılaşırsınız. Leb demeden leblebiyi anladığı iddiasındaki program, yazmakta olduğunuz kelimeyi kendi kafasına göre değiştirir, ya da dam üstünde saksağan vur beline kazmayı türünden önerilerde bulunur, ayıkla pirincin taşını.

Sosyal Medya As’ları; Twitter, Facebook vb; bu afacan programı sosyal medyanın saygınlığını korumak için, otokontrol aracı olarak kullanamazlar mı?

Küfür ve hakaret suçu işleyen cezasını çekerken; tanık olanların mağduriyeti nasıl sağlanacak?

Türk dilindeki küfür ve hakaretler, Sosyal Madde ortamında Twitter ve Facebook’ta yazılamamalıdır.

*

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: