Rövanşa dayalı anlayış…


…ve müsebbibleri!

Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış, zulmün temeli olmuşsa, yandaşı koruma ve kollama aracı olmuşsa o ülkede düzenden bahsedilemez.zulum1 Verilen kararlarla sadece, yargı cinayetine ve hukuk katliamına yol açılır.İhaneti, komployu, tuzağı, kumpası o gün için çıkarları açısından görmezden gelenler masum rolü oynayamazlar. Görüş, düşünce ve uygulamaların rövanşını almak demek; daha sonraki dönemde de aynı rövanşın alınmasını peşinen kabul etmek demektir. Manipülatif haberler yapan gazetelerin, gazeteci kisvesindeki kişilerin, hukuku unutan kalantor gazeteci-yazarların sessizliğinin, korkaklığının ve kendisinin ya da patronlarının çıkarlarını kayırmalarının vebali büyüktür. Sorgulamayan insan da suçludur, özgürlüklere gem vurarak sorgutlamayan idareciler de suçludur..Unutulmasın ki, tarih öç alanların da alınanların da bir nevi aynasıdır.

***

ADALET, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK HERKES İÇİN
26 Temmuz 2016-ANKARA

©Prof.Dr.Nurullah Aydın – Siyasi iktidarın emrinde ve bir dinin anlayışıyla adalet olur mu?
Siyasi kararlar doğrudur ya da yanlıştır, tartışılır.
Yargı kararları da tartışılabilir ancak kamu vicdanını tatmin etmelidir.
Yargısal, kararlar; toplum barışı adına uçuruma yol açıyorsa, düzeltilmesi gerekir.
Demokrasi adına yasa değişiklikleri ve uygulamalar; muhalefeti susturmayı amaçlayan siyasi bir hamle olarak görülür.

Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış, zulmün temeli olmuşsa, yandaşı koruma ve kollama aracı olmuşsa o ülkede düzenden bahsedilemez.

Bazı kesimlere uygulanan yöntemlerle yargı cinayetine, verilen kararlarla hukuk katliamına yol açılmışsa; insanların yargıya güveni sarsılmış demektir. Çünkü siyasi olan davaların neticesinin hukuki olması beklenemez.

Verilen kararlarla; adalete giden bütün köprüleri yıkılmaktadır.
Yargıya güven sarsılmaktadır.
İçinde adalet ve özgürlüğün olmadığı bir ülkede demokrasi de olmaz.
Pusu, tuzak kuran alçaklar, hainler ve destekçileri; siyasi amaçlar ve çıkarları için her türlü harekette bulunabilirler.

Hukuksuzluk ve vicdansızlık karşısında her seviyede sessiz ve kayıtsız kalanlar ile çıkar sağlayanlar ise yaşamlarında utanç duyarlar ve tarihte de lekeli olarak anılırlar.

Komplocu çete ile mücadelede başarılı olmak için; her an dikkatli olmak, stratejik çalışma yapmak gerekir.

Komşu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini önlemeye çalışan ve onlar için hak hukuk ve özgürlük isteyenler; önce kendi ülkesinde yapılan ihlalleri haksızlıkları ve hukuksuzlukları önlemelidirler.

Hainliği, komployu, tuzağı, kumpası görmemiş olmak; kabul edilemez bir zafiyettir.
Komployu görmüş ve sessiz kalınıyor ise bu durum daha da vahimdir.
Toplumdaki değerleri altüst edenler; birlik ve beraberliği yıkanlar tarihe çok kötü bir şekilde geçecekler.

Görüş, düşünce ve uygulamaların rövanşını almak demek; daha sonraki dönemde de aynı rövanşın alınmasını peşinen kabul etmek demektir.
Rövanşa dayalı anlayış; tarihte hep tersi sonuç doğurmuştur.

Dünyanın hiçbir çağdaş medeni hukuk devletinde; insanların inancı, düşüncesi, yaşam biçimi tartışılmaz. Özgürlüğün temeli budur.

Manipülatif haberler yapan gazetelerin, gazeteci benzeri muhtelif kişilerin, söz konusu ilkeyi, hukuku, prensibi unutan kalantor gazeteci-yazarların sessizliğinin, tembelliğinin, korkaklığının payı çoktur.

Yarın bütün dengeler değişir, erkler değişir. Hukuk herkese lazımdır.
Unutulmamalıdır ki; Tarih öç alınanların da bir nevi aynasıdır.

Günün Sözü: Sorgulamayan insan aciz, sorgulatılmayan insan ise zalimdir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: