Erdogan ; Pacifiste ? Peace-lover? Barışçı?


erdogan

***

YAŞAMSAL BİR SORU: BU NE MENEM BİR BARIŞÇILIKTIR?

doğan_özgüden

© Doğan Özgüden – Son yıllarda her islamcı terör olayının ardından “Bunlar müslüman değil, İslam barış dinidir!” diye kıyameti koparanlar…

İslamci iktidarın Türkiye’de ve hattâ Türk göçmenlerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde bir başka Islamcı grubun üyelerini ve sempatizanlarını yoketmek için tüm camileri, imamları, Islamcı dernekleri ve medyayı, hattâ diplomatik misyonları seferber ederek yürüttügü terör neyin terörüdür?

Ta 60’lı yıllarda sırf ABD’nin ve onun hizmetindeki Islam diktatörlüklerinin çıkarlarını savunmak üzere anti-emperyalist ilericilere karşı Kanlı Pazar’larla başlatılan islam terörü bugün ïslamcıların kendi içinde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştüyse bu ne menem bir müslümanlıktır?

Ne menem bir barışçılıktır?

İslam dünyasının Osmanlı artığı nevzuhur “lider”i ne denli barışçıdır?

A VITAL QUESTION: WHAT KIND OF PEACE-LOVING IS THAT?

Those who, for few years, claim after each Islamist terror act that “they are not real Muslims, Islam is a peace-loving religion!”…

What kind of terror is the recent vengeance campaign launched by an Islamist power in Turkey and even in European against members or sympathizers of another Islamist brotherhood by mobilizing all mosques, imams, Islamist associations and media, even by using diplomatic missions?

The islamist terror launched in 60s with Bloody Sunday massacres against anti-imperialist and progressive people for defending the interests of the USA and the Islamist dictatorships at its service has now turned into a bloody feud between Islamists themselves…

What kind of peace-loving is that?

And the auto-proclaimed “leader” of the Islamist world, this ridiculous new-ottoman, is really a peace-lover?

QUESTION VITALE: QUELLE SORTE DU PACIFISME EST CECI?

Tous ceux qui, depuis quelques années, affirment après chaque acte de terreur islamiste qu’«ils ne sont pas vrais musulmans, l’islam est une religion pacifique!» …

Quel genre de terreur est cette dernière qui a été déclenchée, en Turquie et dans les pays européens, par un pouvoir islamiste contre les membres ou sympathisants d’une autre confrérie islamiste en mobilisant toutes les mosquées, les imams, les associations et médias islamistes, même en utilisant des missions diplomatiques?

La terreur islamiste lancée en Turquie dans les années 60 avec le “Dimanche sanglant”, pour défendre les intérêts des Etats-Unis et les dictatures islamistes à son service, contre les citoyens anti-impérialistes et progressistes est maintenant transformée en une querelle sanglante entre les islamistes eux-mêmes…

Quelle sorte du pacifisme est ceci ?

Et le «leader» autoproclamé du monde islamiste, ce ridicule nouvel Ottoman, est-il vraiment un pacifiste?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: