İFRAT VE TEFRİT


İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir!

©Erol Erdoğmuş.

Bilim yaptığını sanan ve sandırmaya çalışan kişi; ‘İnsan dışında bir varlığın alnının secdeye gelmediğini, insanın “Namaz Ergonomik” yaratıldığını ve bu yüzden secde ettiğini, namaz kılmayanların hayvan olduğunu’ buyurmuş (?)!..namazDünya insan nüfusunun ekseriyeti müslüman değil, hayvan(?)!..Üstelik namaz kılmayıp Müslümanım diyenlerin haddi hesabı yokken bu nasıl bilim? Allah, yaratırken imalat hatası mı yaptı? Allah aciz mi ki imalat hatası yapsın? ‘İfrattan tefritten sakının, itidali seçin’ buyuran Peygamber’i dinlemiyor, ifrata yöneliyor. Bütün bilimsel ve teknik keşifler, namaz kılanlar tarafından mı yapılmaktadır?

***

ÖNSÖZ

Namaz kılanların insan, kılmayanların hayvan olduğunu söyleyen insan suretinde kişiye; İlahiyat Profesörü ünvanını vermişler.

“Prof” ünvanı verdiklerine göre, biliminsanı sanmışlar. Oysa bu kişi Prof değil, Mrof; İlahiyatçı değil, Milahiyatçı.

Bilim kendisini şöyle tanımlıyor: “Dünya’da herşey için, maddiyat için, maneviyat için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir”.

Atatürk 5×5=25’tir dediği için; 5 kez 5 yirmibeş olmadı; zaten 25’ti.

Yukarıdaki sözleri Mustafa Kemal söylediği için doğru olmadı: zaten doğruydu.

AYRINTI

Kişilerin, nesnelerin, olayların, kavramların OBJEKİF değeri sözgelişi 5×1= 5 ise;

İFRAT değeri 5×5=25

TEFRİT değeri 5:5=1 olacaktır.

Bilim yaptığını sanan ve sandırmaya çalışan Mrof; “İnsan dışında bir varlığın alnının secdeye gelmediğini, insanın ‘Namaz Ergonomik’ yaratıldığını ve bu yüzden secde ettiğini, namaz kılmayanların hayvan olduğunu” buyurmuş (?)!..

Dünya insan nüfusunun kahir ekseriyeti müslüman değil, hayvan(?)!.. Üstelik namaz kılmayıp müslümanım diyenlerin haddi hesabı yokken bu Nasıl bilimdir? Allah yaratırken imalat hatası mı yaptı? Allah aciz mi ki imalat hatası yapsın?

Namazın objektif değeri 5 ise, Mrofumuz “İfrattan tefritten sakının, itidali seçin” buyuran Peygamber’ini dinlememiş, 5×5=25 ifratına yönelmiştir.

Namazın 5 olabilecek objektif değerini de 5X5=25 ifratına götürmüştür.

Namaz kılanlar melekleşmekte midirler?

Bütün bilimsel ve teknik keşifler, namaz kılanlar tarafından mı yapılmaktadır?

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: