DİNİME SÖVEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA


DRESDEN ve NAMIBIA SOYKIRIMLARININ HESABINI NİÇİN SORMUYORSUN ALMANYA?

©Erol Erdoğmuş.

namibia_genocide

Müflis bezirgan eski defterleri karıştırır misali, müflis politikacı tarihi karıştırır. Roma Hukukundan bu yana bilinen, suç ve cezanın şahsiliği ilkesini gözardı ederek; dedelerini suçlayıp torunlarını cezalandırmak, tek dişi kalmış canavara layık bir kanun tanımazlıktır. İnsalcıllığıyla göz yaşartan Almanya; NAMİBYA‘da yaptığı soykırımı kabullenerek, “Ey Dünya Milletleri, soykırım yapan Almanyayı lanetleyin!..” diyebiliyor mu? 1945’te 135.000 sivilin öldüğü bir soykırımın hesabını Amerika ve İngiltere’den sorabiliyor mu? 1915 olaylarını güya kendi ATA‘larını da suçlayarak soykırım ilân etmek Almanya’ya yakışmıyor!..

***

ÖNSÖZ

Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi

MEHMET AKİF ERSOY

Tarihten Nasıl ibret alınacak ?

“Şu, şu, şu milletler senin ATA’larına; şunları, şunları yaptılar, sakın unutma!.. Gücün elverince sen de aynısını yaparak intikamını al!..” Kindarlığıyla mı?

Yoksa, yapanın yanında kalsın duyarsızlığıyla mı ibret alınacak?

Her iki tür ibret, tarih boyunca tarihi tekerrür ettirmekten başka işe yaramadı.

Müflis bezirgan eski defterleri karıştırır misali, müflis politikacı tarihi karıştırır.

Roma Hukukundan bu yana bilinen, suç ve cezanın şahsiliği ilkesini gözardı ederek; dedelerini suçlayıp torunlarını cezalandırmak, tek dişi kalmış canavara layık bir kanun tanımazlıktır.

DRESDEN SOYKIRIMININ HESABINI NİÇİN SORMUYORSUN ALAMANYA?

Alamam diye mi? Bizden iftira ederek ne alacağını sanıyorsun?

1945_Dresden

Alman’ların 2. Dünya Savaşını kaybetmeleri ve işgal ettikleri bütün bölgelerden hızla çekilmeleri sırasında; Amerikalı ve İngilizlerin bilinçli bir şekilde havadan bombalayarak taş üstünde taş bırakmadıkları bir Alman kültür şehri olan DRESDEN‘de, 13 Şubatta başlayıp 15 Şubat 1945’e kadar süren üç günlük aralıksız bombardmanda; çoğunluğu kadın ve çocuk 135.000 sivilin öldüğü bir soykırımın hesabını soracağına, 1915 olaylarını güya kendi ATA’larını da suçlayarak soykırım ilân etmek Almanya’ya yakışmıyor!.. Dresden Bombardımanı

herero0

İnsalcıllığıyla göz yaşartan Almanya; 1904 ile 1907 yılları arasında NAMİBYA’da yaptığı soykırımı kabullenerek, “Ey Dünya Milletleri, soykırım yapan Almanyayı lanetleyin!..” Herero ve Nama Soykırımı Diyebiliyor mu?

Yahudi soykırımını dış baskılar nedeniyle istemeye istemeye kabul etmek durumunda kalışını erdem(miş?) gibi pazarlamaya kalkışmasın.

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: