One belt, one road: A Turkish Point of View from China


china-silk-road_zafer

“Bir kuşak, bir yol” projesi, Çin’den bir Türk bakış açısı!

What advantages China can get from the cooperation between China and Turkey? and what advantages can Turkey get from the cooperation between two countries? What does Turkey need most from the “one belt one road” strategy? In which areas, the two country can carry out better cooperation?

***

ÇİN HABER AJANSI XINHUA’NIN BENİMLE YAPTIĞI RÖPORTAJ

©Zafer Karadağ – Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı sayın Xi Jinping tarafından bir Devlet projesine dönüştürülen ve bu ciddiyetle gerçekleştirmeye çalışılan; “One belt, one road” yani “Bir kuşak, bir yol” projesi, karadan ve denizden kapsadığı 65 ülke nedeniyle global bir proje haline geldi.
ZK-Shanghai-office-2014-300x154

2000 yıl önceki İpek Yolu’nun 21. Yüzyıl versiyonu olan bu devasa proje, Türkiye için de önemli fırsatlar sunuyor, dilerim güzel Ülkem bu tarihi fırsatı kaçırmaz.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın Jiangsu Ofisi, bu projeye ilişkin olarak benimle yaptığı röportajı bazı dergi, gazete ve internet portallarında yayınlanmış. 4 soru ve cevaptan oluşan röportajın Türkçe ve İngilizce metinlerini ve online yayınlanan röportajı [jschina] aşağıya kopyalıyorum.

zafer

What advantages do you think China can get from the cooperation between China and Turkey? and what advantages can Turkey get from the cooperation between two countries? (Çin ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Çin’e ve Türkiye’ye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

When I moved to China in 2004, I met a Chinese professor in Beijing who told me that Turks and Chinese nations are actually brothers who lived in Central Asia thousands of years ago, this gave me surprise and joy to hear. Due to the draught in the region Chinese migrated to south while Turks migrated to west, is what the art professor told me on that very same day. I also believe that this friendship that lasted thousands of years between these two nations continued and growed thanks to the Silk Road in the region for 2000 years, binded two nations with cultural values and trade connections. The trade between two countries that regard each other as “Strategic Partners” since 2012 used to be 1 billion USD 15 years ago and now almost reaching 30 billion USD. If both countries fulfill their responsibilities and duties to increase the trade between them, the trade volume can reach to 100 billion USD by 2030. In order to achieve this big target, to balance the 1 to 10 trade ratio that unfavours Turkey, Turkey must immidiately present solutions to increase its export, otherwise this one sided growth will make it impossible to allow this cooperation’s continuity. In the light of 12 years of experience I had in China, this project of mine called “Shanghai Turkish Trade and Logistic Center” which is approved by the Republic of Turkey Economy Minister and my project of “Turkish Export Products Exhibition and Congress” can be read in detail at http://www.Gen-Turk.com website. I believe these two projects can help more Turkish brands to export their products to China. This shameful foreign trade deficit doesn’t only require exporting to narrow the gap, for example last year 313.000 Chinese tourists visited and fell in love with Turkey, we are hoping to see more than a million tourist from China every year and in addition I would like to mention that Turkey is a very important health tourism center. Increasing the promotions for investors from both countries could attract more investors to invest in each other’s countries which would be beneficial for both Turkey and China. For example if Chinese manufacturers produce in Turkey, a European Custom Union member, can sell their products to Europe without paying customs tax, beside this export advantage they can also ensure that their products can reach to their customers on three continents as fast as possible due to the fact that Turkey is located in middle of Europe, Asia and Africa. I would like to remind that during international trading as much as the amounts paid for freight costs, the time is also no less valuable than the money. In fact, by increasing the import from Turkey, both countries can benefit by “WIN&WIN”. Here I can give you 3 examples accordingly:

a) My first example shall be regarding the food industry. The highest quality of durum wheat for pasta is produced in Turkey, therefore even Italy, that China imports most of its pasta from, has factory in Turkey, purchasing in bulks from Turkey and packaging them in Italy to be exported to China and the rest of the World. So if China could purchase most of its pasta from Turkey, they would at least save 20% foreign currency. At same time, it is a historical fact that Turkey holds the regions that are the birth places of olive oil and wine production, therefore we must persuade Chinese importer to buy these best quality olive oil and wine from Turkey instead of Spanish companies which buy these products in bulk from Turkey and package in Spain and export to China. Turkey is an important exporter of fresh vegetable-fruit, meat products, dairy products, chicken products, sea foods, dry foods and frozen foods in the world and for Turkish companies to get a bigger market share in China market, which has many consumers who are searching for good quality, healthy and good priced products, would also beneficial for China’s economy. Chinese investors are still investing in agriculture in many different countries around the world, they can also join the agriculture modernization projects in Turkey and create cooperation opportunities to export high quality and healthy food products into China.

b) On one side there is China that most amount of cars are purchased for 3 years in a row, and on the other side is Turkey that is the best quality and low price car spare parts producer and exporter. However the market share of Turkish brands in China is close to none, increasing this share is beneficial for both countries. I’d like to remind that the good quality spare parts aren’t just economic value, they are also necessary for less deaths and accidents in traffic.

c) Now everyone knows that China isn’t “heaven of cheap labour”, therefore it is inevitable for export driven Chinese factories to focus on technology and otomation. At this point a cooperation chance is available with Turkish universities, technoparks and software companies, exporting Turkish softwares to China would not only increase Turkey’s export but it woud also increase the China’s production quality and added valued products.

It is possible to give more examples about how two countries can cooperate and strengthen their relationship.

Çin’e yerleştiğim 2004 yılında Pekin’de tanıştığım Çinli bir profesör, binlerce yıl önce Orta Asya’da birlikte yaşayan Türklerin ve Çinlilerin aslında kardeş olduğunu söylediğinde, şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda hissetmiştim. O coğrafyada meydana gelen kuraklık nedeniyle Çinlilerin güneye, Türklerin ise batıya göç ettiğini söyleyen ressam profesör gibi ben de, iki Millet arasında binlerce yıldır süren dostluğun, 2000 yılı aşkın bir süredir devam eden ipekyolu sayesinde, sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel bir işbirliği ile de taçlandığına inanıyorum. 2012 yılından itibaren birbirini “Stratejik Ortak” olarak kabul eden Türkiye ve Çin arasındaki dış ticaret hacmi, 15 yıl önce sadece bir milyar USD civarında iken, günümüzde 30 milyar USD’a yaklaşmıştır. Eğer her iki ülke bu işbirliğini geliştirmek için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirse, 2030 yılında 100 milyar USD’lık bir ticaret hacmine ulaşabiliriz. Ancak böylesine büyük bir hedefi yakalayabilmek için, 1’e 10 oranında Türkiye aleyhine olan ticari dengesizliğin önüne geçmek için, acilen Türkiye’nin ihracatını artırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir, aksi halde böylesine tek taraflı bir büyüme, işbirliğimizin sürdürülebilir olmasını imkansız kılacaktır. Benim 12 yıllık Çin deneyimlerimin ışığında hazırladığım ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı tarafından onaylanan “Şanghay Türk Ticaret ve Lojistik Merkezi” projem ile detaylarını http://www.Gen-Turk.com adresinde görebileceğiniz “Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Kongresi” projem sayesinde Çin’e daha fazla Türk markasının satış yapabileceğine inanıyorum. Aramızdaki utanç verici dış ticaret açığının sadece ihracatla kapatılmasına da gerek yoktur, örneğin geçen yıl 313.000 Çinli turistin ziyaret ettiği ve aşık olduğu Türkiye’de, artık her yıl bir milyondan fazla turist görmek istiyoruz ki, bu bağlamda Türkiye’nin çok önemli bir sağlık turizmi merkezi olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Ayrıca karşılıklı olarak her iki ülkedeki Çinli ve Türk yatırımcıları teşvik edici tanıtımlara ağırlık vermek te ortak menfaatimize olacaktır. Örneğin Avrupa Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye’de üretim yapacak olan Çinli üreticiler, sadece Avrupa’ya gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmanın avantajı ile yetinmeyecek, aynı zamanda Asya – Avrupa ve Afrika’nın tam ortasında yer alan Türkiye’de üretim yaparak 3 kıtadaki müşterilerine daha hızlı ulaşacaktır. Uluslararası ticarette nakliye sırasında harcanan para kadar zamanın da çok önemli ve değerli olduğunu hatırlatmak isterim. Aslına bakacak olursanız, Çin’in Türkiye’den ithalini artıracağı pek çok ürün sayesinde, her iki ülke için de “WIN&WIN” şeklinde bir ortak kazanım elde edilebilir. Bununla ilgili size 3 örnek vereyim:

a) İlk örneğim gıda sektörüne yönelik olsun. Dünyanın en kaliteli makarnalık durum buğdayı Türkiye’de üretilmektedir, bu nedenle Çin’in en çok makarna ithal ettiği İtalyan markasının bile Türkiye’de fabrikası vardır, dökme halinde İtalya’ya gönderdikleri o makarnaları paketleyerek Çin’e ve tüm Dünyaya satmaktadırlar. Dolayısıyla eğer Çin, makarna ithalatının çoğunu Türkiye’den yaparsa en az %20 döviz tasarrufu sağlayacaktır. Aynı şekilde, Dünyanın ilk zeytinyağı ve şarap üretiminin gerçekleştiği coğrafyanın, bugünkü Türkiye toprakları olduğu tarihi bir gerçektir, dolayısıyla en kaliteli zeytinyağını ve şarabı bizden almak yerine, Türkiye’den dökme yağ olarak alıp şişeledikten sonra Çin’e satan İspanya’dan almakta ısrarcı olan Çinli ithalatçıları Türkiye’den daha fazla alım yapmaları için teşvik etmek gerekir. Taze sebze-meyve, et ürünleri, süt ürünleri, tavuk ürünleri, su ürünleri, kuru gıdalar ve dondurulmuş gıda ürünlerinde Dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, bu devasa Çin pazarından daha büyük pay alması, kaliteli, sağlıklı ve ucuz ürün arayan Çinli tüketicilerle birlikte, Çin ekonomisinin de yararına olacaktır. Halen Dünyanın pek çok ülkesinde kiraladıkları tarım alanlarında üretim yapan Çinli yatırımcılar, Türkiye’deki tarımın modernizasyonu için ortak yatırım projeleri geliştirerek, Çin’e çok kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerinin ihracında işbirliği yapabilirler.

b) Bir yanda 3 yıldır Dünyanın en çok otomobil satılan ülkesi olan Çin, diğer yanda Dünyanın en kaliteli ve ucuz otomotiv yedek parça üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye var, ama ne yazık ki, Çin pazarında Türk markalarının payı, hala yok denecek kadar az, bir an önce bu payın artırılması her iki ülkenin de yararınadır. Hatırlatmak isterim ki, kaliteli yedek parçaların sadece parasal değeri yoktur, trafik kazalarının azalması ve ölüm oranlarının düşmesi için de kaliteli yedek parçaların tercih edilmesi gerekmektedir.

c) Artık Çin’in bir “ucuz işçilik cenneti” olmadığını herkes biliyor, dolayısıyla ihracata dayalı bir büyüme politikası izleyen Çin’in fabrikalarında teknolojiye ve otomasyona daha çok ağırlık verilmesi kaçınılamaz. İşte bu alanda Türkiye’deki üniversiteler, teknoparklar ve yazılım şirketleri ile işbirlikleri sağlanarak, Türk bilgisayar yazılımlarının Çin’e ihracatının artırılması, sadece Türkiye’nin ihracatını artırmakla kalmaz, aynı zamanda Çin’deki üretim kalitesini ve katma değeri de yükseltir.

Bu örnekleri çoğaltmak ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını geliştirmek mümkündür.

What does Turkey need most from the “one belt one road” strategy? According your opinion, in which areas, the two country can carry out better cooperation? (Türkiye’nin “Bir kuşak, bir yol” stratejisinde en çok ihtiyacı olan şey nedir? Sizin düşüncenize göre, iki ülke hangi alanlarda daha iyi işbirliği gerçekleştirebilir?)

Due to its geopolitical location, Turkey is on a key point on both silk roads that are going to be established, one by land and one by sea that will connect China to Europe. Therefore in addition to a high speed railroad project from Shanghai to Izmir, connecting these two beautiful cities on the end of both sides of Asia by highway would connect all those countries on its path and would allow “One belt, one road” project to increase the trade between both countries and contribute heavily to tourism. As Turkey is an important country in terms of logistics, there should be joint investments for port enlargements and modernizations, large warehouses must be constructed. In these projects that I can foresee their future, we need to train Turkish and Chinese youth to be employed in them, and in order to that we need to improve the exchange programs of teacher and student exchanges between Chinese and Turkish universities, diploma equality conflicts should be lowered to minimum, encouragements shall be provided for those who wants to learn Chinese in Turkey and Turkish in China, promotions must be held to encourage Turkish and Chinese students to do internships, etc. On this regard, my younger son Fatih Karadag is the first Turkish graduate in the respectable university of East China Normal University with Computer Science degree last year and my Chinese daughter in law Rebecca Li ManTing is also Computer Science graduate, therefore as Karadag Family we are very glad and honoured to increase the friendship bonds and cooperation between Turkey and China.

Türkiye, bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle, Çin’i biri karadan, biri de denizden Avrupa’ya bağlamak üzere inşa edilecek olan her ki yeni ipek yolunun da en önemli kilit noktasındadır. Bu nedenle, Şanghay’da başlayıp, İzmir’de sona erecek bir hızlı tren projesinin yanısıra, Asya’nın iki ucundaki bu iki güzel kenti ve dolayısıyla yol güzergahındaki tüm ülkeleri birbirine bağlayacak olan bir otoban sayesinde, “One belt, one road” projesinin, iki ülke arasındaki hem ticaretin hem de turizmin gelişmesine çok büyük bir katkı yapması sağlanabilir. Ayrıca, Türkiye’nin lojistik alanındaki önemi nedeniyle, limanların büyütülmesi ve modernizasyonu için de ortak yatırımlar planlanmalı, büyük depolar inşa edilmelidir. Gelişeceğini şimdiden görebildiğim bu projelerde istihdam edilecek Türk ve Çinli gençleri çekirdekten yetiştirmek için de, her iki ülkede eğitim veren üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programlarının geliştirilmesi, denklik sorunlarının minimuma indirilmesi, Türkiye’de Çince, Çin’de de Türkçe öğrenmenin teşvik edilmesi ve staj yapmak isteyen Türk ve Çinli öğrenciler için özendirici tanıtımlar yapılması, vs… sağlanmalıdır. Bu bağlamda, Çin’in en köklü üniversitelerinden biri olan Doğu Çin Normal Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden yazılım mühendisi olarak geçen yıl mezun olan ilk Türk öğrenci, küçük oğlum Fatih Karadağ olduğu için ve büyük oğlumun eşi yani Çinli gelinim Rebecca Li Manting de bir bilgisayar mühendisi olduğu için, Karadağ Ailesi olarak Türkiye ve Çin arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Could you tell us about your business experience in China, especially in jiangsu province? What are the characteristics of Jiangsu, which areas is suitable for jiangsu to cooperate with Turkey. (Özellikle Jiangsu Eyaleti başta olmak üzere, bize Çin’de edindiğiniz iş tecrübelerini anlatır mısınız? Jiangsu Eyaleti’nin karakteristik özellikleri nelerdir ve Jiangsu Eyaleti için hangi alanlar Türkiye ile işbirliğine uygundur?)

Our company Shanghai KARYA International Trading Co. Ltd. is actively operating in China since 2004 and just as well as rest of China, we are also selling mining products like chrome ore, manganese ore, copper ore and marble, and olive oil, hazelnut, fig, apricot, Turkish delight, wine, fruit juice, etc. Turkish products to Jaingsu. Lately on May 9, 2016 Monday we sent 3.400 tons (123 containers) of copper ore from a warehouse in Shanghai Port to Jiangsu by 4 small ships. In addition, our company is providing consultancy and inspection services to Turkish companies, purchasing various type of materials and machines from lots of factories in Jiangsu. If Jiangsu province wants to strengthen its cooperation with Turkey, they must first target one of the 7 regions in Turkey, in this way a success of cooperation can open the doors for them to establish cooperation with rest of the regions. In this matter, my sincere suggestion would be Jiangsu to choose Aegean region as this region has industry, agriculture and tourism growth, could be a WIN&WIN for both Jiangsu Province and Aegean regions.

2004 yılından beri Çin’de faaliyet gösteren şirketimiz Shanghai KARYA International Trading Co. Ltd., Çin’in pek çok eyaletine olduğu gibi Jiangsu Eyaleti’ne de krom, manganez, bakır ve mermer gibi maden ürünlerinin yanısıra, zeytinyağı, fındık, incir, kayısı, lokum, şarap, meyve suyu, vs… gibi Türk ürünlerinin satışını yapmaktadır. Son olarak 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü, Şanghay Limanı’ndaki bir maden deposunda bulunan 3.400 ton (123 konteyner) bakır cevherimizi 4 küçük tekneye yükleyerek Jiangsu’ya gönderdik. Ayrıca Türkiye’deki ithalatçılara danışmanlık ve gözetim hizmetleri de veren firmamız, Jiangsu’da üretim yapan pek çok fabrikadan makine ve malzeme alımları yapmaktadır. Eğer Jiangsu Eyaleti, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa, bunun için öncelikle Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden birini hedef almalıdır, böylece elde edilecek başarı ile tüm Türkiye’yi kapsayacak işbirlikleri kurmak daha kolay olacaktır. Bu bağlamda naçizane tavsiyem odur ki, hem sanayinin, hem tarımın, hem de turizmin bir arada geliştiği Ege Bölgesi’de “Win&Win” sonucu doğuracak ortak projeler üretilebilir, bu nedenle Ege, Jiangsu Eyaleti için en doğru seçim olacaktır.

Would you mind giving some advices to initiate One Belt One Road to do better. (Mümkünse “Bir kuşak, bir yol” projesinin daha iyi bir başlangıç yapması için bazı tavsiyelerde bulunur musunuz?)

“One belt, one road” project’s success would not only contribute to the growth of China’s but also would allow the 65 countries’ in the region which has 21 trillion USD economic power to grow its market. Thus People’s Rebuplic of China, the country that does a miracle growth since 1978 with the focus of growth with exporting, can continue its growth by easily reaching out to major markets of Europe, Middle East, Africa, Eurasia and Central Asia. In order to ensure these sea and road ways of Silk Roads from China to Europe don’t get interrupted, I think it is in the benefit of China for China to increase thier relationship with the countries on these roads not only economically but also on cultural, education, sports and military, etc. basis. Lastly, I would like to emphasize my deepest wishes that this “One belt, one road” project will strengthen the historical friendship and increase the cooperation between Turkey and China.

“One belt, one road” projesinin başarıya ulaşması, sadece Çin’in değil, kapsama alanına giren 65 ülkenin 2015 yılı itibariyle sahip olduğu 21 trilyon USD değerindeki ekonomik gücün ve pazarın büyümesine de olumlu katkı yapacaktır. Böylece, 1978 yılından beri başarılı bir ekonomik büyüme mucizesi gerçekleştiren ve ihracata dayalı büyüme stratejisi uygulayan Çin Halk Cumhuriyeti de, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını kolaylaştıracak büyük pazarlar olan Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya ve Orta Asya ülkelerine daha kolay ulaşacaktır. Ancak, biri karadan, biri de denizden Avrupa’ya kadar uzanacak olan bu iki yeni ipek yolunun kesintiye uğramaması için, bu zincirin halkalarını oluşturan tüm ülkelerle sadece ekonomik alanlarda değil, sosyal, kültürel, eğitim, spor ve askeri alanlarda da dostane ilişkiler geliştirmesi, Çin’in yararına olacaktır diye düşünüyorum. Son söz olarak, “One belt, one road” projesinin, Türkiye ile Çin arasındaki tarihi dostluğun ve işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sağlamasını diliyorum. [Kaynak/Source]

*

harclik

karya

email

facebook

twitter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: