19 Mayıs’ı «yadsımak…»


Zordur!

zafer_karadag

© Zafer Karadağ.

Geçen ay Şehitlerimizi bahane ederek 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerimizi iptal eden, ama geçen hafta 8 Şehidimizin cenazesini kaldırdığımız gün bir düğün yapabilen o zihniyet, bayrak19 Mayıs’ı reddedince şaşırdık mı? Tabii ki HAYIR! Mecbur kalmadıkça Atatürk’ün adını dahi anmayan ve ısrarla Gazi Mustafa Kemal demeyi sürdüren bu zihniyetin, elinden gelse 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nı kökten kaldırmak istediğini tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Bu arada düğüne katılarak şehit acısını katmerleyen komutanları da unutmayacağız!

© photocredit

***

19 MAYIS’I REDDETMEK, ASLINI İNKAR ETMEKTİR!

Tarih boyunca 16 imparatorluk kuran büyük Türk Milleti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra kurduğu son kale olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Kurtuluş Savaşı’mızdır, o onurlu savaşın temeli de 19 Mayıs 1919‘da atılmıştır.

Geçen ay Şehitlerimizi bahane ederek 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerimizi iptal eden, ama geçen hafta 8 Şehidimizin cenazesini kaldırdığımız gün bir düğün yapabilen o zihniyet, 19 Mayıs’ı reddedince şaşırdık mı? Tabii ki HAYIR!

Mecbur kalmadıkça Atatürk’ün adını dahi anmayan ve ısrarla Gazi Mustafa Kemal demeyi sürdüren bu zihniyetin, elinden gelse 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kökten kaldırmak istediğini tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok ama asla buna gücü yetmeyecek!

İşte böyle günlerde, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni bir kez daha okuyup, O’nu daha iyi anlamamız gerekiyor;

“Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu ve mutlu olsun, Atamızın Samsun’da yaktığı o ateş, istikbalimizi aydınlatmaya devam ediyor, biz de o ateşe ve dolayısıyla aslımıza sahip çıkmaya ve de muasır medeniyetler yolundaki mücadelemize devam edeceğiz.

Atatürk’ün dediği gibi; “muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur!”

Bugünün anlam ve önemine binaen, gazeteci Yılmaz Özdil’in aşağıdaki iki yazısını da okumanızı istirham ediyorum.

* [1919]

* [hulusi bey]

Bu vesileyle, aynı gün saat 13:00’te 8 Şehidimizin cenazesine katılan Genelkurmay Başkanımız ve Komuta Heyeti’nin iki saat sonra da o düğüne katılmasının beni sadece şaşırtmayıp, şoke ettiğini de ifade etmek istiyorum, yüreklerimizdeki Şehit acısını katmerleyen bu komutanlarımızı da unutmayacağız!
19 Mayıs 2016, Şanghay

*

harclik

karya

email

facebook

twitter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: