İNSANIN TANRISI KENDİSİ


Para : Tanrısı kendisi olan insanın cenneti ve cehennemi!

©Erol Erdoğmuş.

Nedir insan için yaşantısında, en önemli, en üstün, en değerli olan? Yaşantı kimin? İnsanın… Yaşantısında en önemliyi, en üstünü, en değerliyi özgür birey ya da kul olarak belirleyen kim? tanri_para İnsan… İnsan yoksa, yaşamıyorsa; hiç kimse yok, hiçbir olay yok, hiçbir nesne yok, hiçbir kavram yok; evren yok ve de Tanrı yok. Acı yok, sevinç yok; haz yok, zevk yok; kazanç yok, zarar yok; dost yok, düşman yok; hiçbir şey yok. Bütün bunlar, insan varsa var. İnsanla sınırlı olarak var…

© photocredit

***

Nedir insan için yaşantısında, en önemli, en üstün, en değerli olan?
Yaşantı kimin?
İnsanın…
Yaşantısında en önemliyi, en üstünü, en değerliyi özgür birey ya da kul olarak belirleyen kim?
İnsan…

İnsan yoksa, yaşamıyorsa; hiç kimse yok, hiçbir olay yok, hiçbir nesne yok, hiçbir kavram yok; evren yok ve de Tanrı yok. Acı yok, sevinç yok; haz yok, zevk yok; kazanç yok, zarar yok; dost yok, düşman yok; hiçbir şey yok. Bütün bunlar, insan varsa var. İnsanla sınırlı olarak var.

İnsan bilinci; beş duyu girdi’leri -input- ve girdi’lerden kaynaklanan çıktı’ları ile -output- sınırlı.

İnsan bedeni; görme girdi’si ile kendisinin en uzak mekandan -ufkundan- gelen bilgileri algılar.
İşitme girdi’si; telefon, radyo, televizyon dışında gözle görülebilen ses kaynağından algılanır.
Koku girdi’si, burun deliklerinden bedenin içine girmişse söz konusudur.. Dokunma girdi’si, bedenin kapısına -derisine- dokunulduğunduğunda vardır.
Tatma girdi’si tek bedenin içine –ağzına-girmişse; ya da, erkek dişi çiftin bedenlerinde cinsel organlarının iç içeliğinde algılanır.

Her duyumuzun başlangıç ve bitiş sınırları var. Görme duyumuzun üst sınırını -ufkumuzu- teleskopla, alt sınırını mikroskopla aşabiliyoruz. Aşsak da, her defasında teleskop ve mikroskop sınırlarında mahpus kalıyoruz. Öbür duyularımızın üst ve alt sınırlarını aşabilmiş değiliz. Ancak üst ve alt sınırlar arasında normalleştirme çabalarımız olabiliyor. Sözgelişi, işitemeyenlerin işitme girdi’sini cihazla normalleştirebiliyoruz.

Sınırlı duyu girdilerimizi; duygusal reflekslerimizle, ya da aklımızla değerlendirerek çıktı output-‘laştırıyoruz. Sınırlı girdi’lerimizin, sınırlı çıktı’ları olabiliyor ancak.

Tanrımız kendimiziz ya, isteyip edinemediklerimizi; erişemediğimiz ufkumuzun ötesinde varsaydığımız soyut Tanrımıza havale ediyoruz. “Biz kendimizi sevdiğimize göre, Tanrımız da bizi sever, her dileğimizi önünde sonunda yerine getirir…”. Önce soyut Tanrıya belbağlayan insan, soyut Tanrının veresiyesi yerine; “1 peşin, 2 veresiyeden iyidir” düşüncesiyle somut Tanrıyı; para’yı yarattı. Biri -sonradan ermiş sayıldı-, “Sizin taptığınız Allah benim ayaklarımın altındadır!” der, ter ter tepinirken; “Tutun!”, “Yakalayın!.”, “Zındık!” haykırışları arasında camiden çıkanların arasından sırra kadem bastı. Nice sonra tepindiği yer kazıldı, bir küp altın çıkarıldı.

Para Tanrı nezdinde itibarınız –paranız– varsa, paranın satın alabileceği her şeyi elde edersiniz. Han, hamam ne kelime, özel uçaklar, limuzinler, “Emredin efendim” diyerek etrafınızda el pençe divan duran kiralık uşaklar mı istiyorsunuz, parayı bastırmanız yeter.

Para Tanrının satın aldırma gücü, teknolojinin gelişimiyle doğru orantılı olarak artıyor. Her geçen gün para Tanrının kulları çoğalıyor.

Para Tanrı, Alaattinin lambasının cini gibi, “Dile benden ne dilersen efendim”demez; “Dile benden ne dilersen kulum” der.

İnsan para Tanrının –kendi isteklerinin– kulu kölesi olmuştur artık. Vicdanını, onurunu, vatanını, milletini, tüm mukaddesatını para karşılığında satabilir.
Niçin?
Tanrısı kendisi olan insanın cenneti mutluluğu, cehennemi mutsuzluğu olduğu için yapar bunu.

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: