MiKRODEMOKRASİ VARSA MAKRODEMORASİ VAR


Nasılsanız öyle yönetilirsiniz !

©Erol Erdoğmuş.

demokrasi

Demokrasi, çoğunluğun ve azınlığın temel haklarını kullanmasını sağlayan adalettir. Devlet; toplumun tümüne ilişkin kararlar veren, yasaları uygulayan, yasaları ve uygulamaları denetleyen erkler uyumudur. Yanlış adamları isteye isteye ya da istemeye istemeye seçme becerisini gösterenlerin; genel seçimlerde isabetli seçim yapabilecekleri düşünülebilir mi? Küçük ölçekli mikrodemokrasi yoksa, ulus ölçekli makrodemorasi olamaz.

***

ÖNSÖZ

Bir eski sendikacının şahsının üzerinde Türkiye’de 87, bir başka ülkede 15 adet tapu var!..

Bu sendikacının birinci dereceden akrabalarının üzerindeki tapu sayısı da 202!..

Bir sendikacının lise mezunu kızı, vize almak için ABD Büyükelçiliği’ne başvurduğunda, bankalarda yaklaşık 20 milyon Dolar parası olduğunu beyan etmiş!..

Sendikacının birinin aylık net ücreti 33.000.- TL!..

Bir başka sendikacının yurtdışında bir günlük
harcırahı 710 Dolar!..

AYRINTI

“Mikro” Batı dillerine Yunancadan geçen, Türkçe uyruğuna da kabul edilen; küçük ölçekli anlamında bir söz.

Mikrodemokrasi bireyde başlar, iki kişilik gruplarla devam ederek, tüm toplumu kapsaması istenir ve makro demokrasiye ulaşması beklenir.

Kuşkusuz bilinmelidir ki, demokrasi çoğunluk diktatörlüğü değildir. Demokrasi, çoğunluğun ve azınlığın temel haklarını kullanmasını sağlayan adalettir.

Devlet; toplumun tümüne ilişkin kararlar veren –yasayan-, yasaları uygulayan –yürüten-, yasaları ve uygulamaları denetleyen –yargılayanerkler uyumudur.

Mikrodemokraside; bireyin aklı -yasama-, iradesi -yürütme-, vicdanı -yargı- erkidir.

YANITLAR MISINIZ?

Sözkonusu sendikaların üyeleri, birey olarak demokratik bilince erişmiş olsalardı, bu adamları sendikalarına yönetici seçerler miydi?!..

“Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” ilkesi uyarınca, kendileri gibi kişileri seçmişler, bu yöneticileri hakketmişlerdir!..

Az gelişmiş akılla, az gelişmiş iradeyle, az gelişmiş vicdanla bu bataklıktan kurtulamaz, çırpındıkça daha da batarlar.

Yanlış adamları isteye isteye ya da istemeye istemeye seçme becerisini gösterenlerin; genel seçimlerde isabetli seçim yapabilecekleri düşünülebilir mi?

Küçük ölçekli mikrodemokrasi yoksa, ulus ölçekli makrodemorasi olamaz.

*

erdogmus_books

[Bilge Çocuk] [Altıokrasi]

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: