Devlet ve Düzen…


devlet_duzen

Devlet şişedir, içine konulan sıvı düzendir!

Şişenin içine su, süt, şarap ve hatta idrar ya da zehir konulabilir. Ama şişe, şişedir! İçindeki sıvı ne şişenin şeklini, dayanıklığını değiştirebilir ne de kalitesini. Türkiye’de kötü olan, halkına zulmeden, ülkeyi sömürge gibi idare eden devlet değil, düzendir. Şu an iyilerle kötüler savaşı devam ediyor. Kaybeden olsak bile yine de sonuna kadar mücadeleye devam. Devleti yıkmak için değil. Çünkü temelleri sağlam atılmıştır. Üzerindeki yapı kimi vakit harabeye dönüştürülmüş olsa bile onarılması mümkün. Asıl olan bozuk düzeni yerle bir etmektir! Temel yapıyı işler hâle getirmek için…

***

HUZURSUZ, RAHATSIZ EDEN NE?
12 Mayıs 2016-ANKARA

© Prof.Dr.Nurullah Aydın – Devlet ve düzen birbirinden ayırt edilmedikçe müzmin krizi çözmek mümkün olmayacaktır.
Türkiye’de kötü olan, halkına zulmeden, ülkeyi sömürge gibi idare eden devlet değil, düzendir.

Seçim sürecinde parti liderlerinin halka söylediklerine vaatlerine, programlarına bakın. Düzen bozukluğuna ilişkin köklü çözüm önerileri var mı? Yok. Ya ne var? Sadece bozuk düzen içinde sorunlara çözüm bulmayı öneriyorlar. Mümkün mü? Değil elbet.

Devleti bir şişeye benzetin. Bu şişenin içine su konabilir, süt konabilir, şarap konabilir, idrar konabilir, zehir konabilir. Devlet şişedir, içine konulan sıvı düzendir.

Türkiye’deki düzen; bozuk ve kötü bir düzendir.
Onun bozuk olduğunda; dincisi de, tarikatçısı da cemaatçısı da, liboşu da, döneği de, milliyetçisi de, demokratı da, iş adamı da, gazetecisi de, akademisyeni de, solcusu da ittifak ediyor.


Bu düzen nasıl bir düzendir?

– Gerçek ve doğru Cumhuriyete en büyük kötülüğü ve hıyaneti yapıyor.
– Gerçek demokrasiyi uygulamıyor.
– Âdil bir hukukun üstünlüğü prensibini kabul etmiyor.
– Yalancılığı, hırsızlığı keyfiliği din gibi benimsiyor.
– Bu bozuk düzen siyaseti, eğitimi, iktisadî faaliyetleri kirletmiş ve dejenere etmiştir.
– Bu düzen halk çoğunluğuna ikinci sınıf vatandaş olarak bakmakta ve onu ezmektedir.
– Bu düzen egemen azınlık düzenidir.
– Bu düzen ayakta kalabilmek için her on senede bir kaos ortamı yaptırtmıştır.
– Bu düzen orduyu, yargıyı, medyayı kendi emelleri ve saltanatı için kullanmaktadır.
– Bu düzen ülkeye, halka, devlete zarar vermektedir.
– Bu düzen halkı cahil bırakmıştır.
– Bu düzen lisanımıza, tarihimize, sanatımıza, medeniyetimize, kimlik ve kültürümüze köstek olmaktadır.
– Bu düzen ile ülkemizde sosyal adaletin sağlanması mümkün değildir.
– Bu düzen halkın temel insan haklarını ihlal etmektedir.

Devleti, ülkeyi, halkı, cumhuriyeti; bütün yasal, ahlaki yolları ve imkanları deneyerek bu bozuk düzenin elinden kurtarmak gerekir.
Adalet istiyoruz, bilgelik istiyoruz, ilim ve irfan nurları istiyoruz, ahlak ve fazilet istiyoruz, temizlik ve şeffaflık istiyoruz, sosyal güvenlik istiyoruz.
Adil ceza kanunu, Adil medeni kanun istiyoruz.
Çocuklarımızı dogmalara, ideolojiye göre değil, milli kimlik ve kültürümüze göre yetiştirmek istiyoruz.
Doğmaların saplantıların zincirlerinden kurtulmak istiyoruz.
Gerçek hürriyet istiyoruz.
Gerçek ve doğru Cumhuriyet istiyoruz.
Gerçek ve kısıtlamasız demokrasi istiyoruz.
Hırsızlık, talan, soygun, yolsuzluk; devlet ve belediye bütçelerinin hortumlanmasını istemiyoruz.
İnançlarımıza uygun bir hayat sürmek istiyoruz.
Kendi vatanımızda inanç ve fikirlerimiz yüzünden korku ve güvensizlik içinde yaşamak istemiyoruz.
Kirli ve zalim düzen istemiyoruz. Düzenin gölgesinde kazanılmış kara para birikimi istemiyoruz.
Medenî ülkeler halkı gibi hür ve serbest olmak istiyoruz.
Saçma sapan çağ dışı tabular istemiyoruz.
Şiddete yönelik olmayan inanç, düşünce, görüş ve tenkitlerimizden dolayı zulme, baskıya maruz kalmak istemiyoruz.
Temizlik ve şeffaflık notu yüksek bir Türkiye istiyoruz.
Vesayet düzeni istemiyoruz…
Yalan dolan, aldatma, hile istemiyoruz.
Akılcılığın, bilimin, sanatın egemen olduğu özgür bir düzen barış içinde, kardeşçe yaşayan bir düzeni beklemek, her insanın özlemidir.
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti bütün kurum ve kuralları ile işlerlik kazanmalıdır.

Günün Sözü: İyilerle kötüler savaşı devam ediyor. Sen kaybetsen bile yine de iyilik mücadelesi ver.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: