What of it?


…kime ne?

seyyid_nesimi

Har içinde biten gonce güle minnet eylemem
Harabi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-ı Mustakim üzere gözetirim Rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
Bir acayip derde düştüm herkes gider karına
Bugün buldum bugün yerim, Hâk kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünya varına
Rızkımı veren Hüda’dır kula minnet eylemem
Ey Nesimi Can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatarım Ahmed-i Muhtar iken
Cümlelerin rızkını veren ol gani serdar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

***

Ben melâmet hırkasını kendim geydim eynime
Haydar Şahım, kendim geydim eynime
Arü namus şişesini taşa çaldım
kime ne
Haydar Şahım, taşa çaldım kime ne
Gâh çıkarım gök yüzüne seyrederim âlemi
Gâh inerim yer yüzüne yâr severim
kime ne
Gâh giderim medreseye ders okurum
Hak için
Gâh giderim meyhaneye dem çekerim
kime ne
Gâh giderim öz bağıma gül dererim
yâr için
Ben yetirdim o yâr için ben toplarım
kime ne
Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim günah benim
kime ne
Sofular secde ederler mescidin mihrabına
Yar eşiği secdegâhım yüz sürerim
kime ne
Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi günah benim
kime ne
Ey Nesimi sorsalar kim
yârin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yâr benim
kime ne

Nesimi

*

I myself took up the cloak of blame
I smashed the bottle of honor and virtue on a stone
what of it?
Sometimes I rise up and watch the universe from above, sometimes I go down to earth and lose myself in love
what of it?
Sometimes I study life’s meaning in the holy books, sometimes I go to the tavern and get drunk
what of it?
Sometimes I enter my garden to pick roses for my darling;
I grew those roses and I gathered them
what of it?
The wine of this love is a sin, the orthodox think
The sin is mine, I fill my glass and drink
what of it?
The pious bow to the niche in the mosque
I bow at the Beloved´s doorstep, pressing my face up close
what of it?
My enemy says loving beauty is sinful.
I love my beloved so I´ll gladly pay that price
what of it?
They ask
Nesimi, are you and your beloved getting along? Whether we get along or not, my Beloved is mine
what of it?

Translated by Jennifer Ferraro & Latif Bolat

*

Vahdet kaynağından dolu içenler
Kanmıştır badeye,şarap istemez
Hakikat sırrına candan erenler
Ermiştir mahbuba, mihrab istemez
Bu yolda can yoktur,canan isterler
Gönül kabesinde erkan isterler
Ademe secdeyi her an isterler
Başka bir ibadet,sevap istemez
Ariftir mushaftan dersler okuyan
Tevrat’ı İncil’i ezber okuyan
Cemal-ı muzhafı ezber okuyan
Almıştır fermanı Kur’an istemez
Nesimi’yem,aşkla zar-ı zar olan
Ezel ikrarında ber-karar olan
kiramen katibe yar-ı gar olan
Düşmüştür defteri kitap istemez

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: