Türkiye – Belçika : Üçlü Bakanlar Zirvesi.


Joint Statement Belgium-Turkey!

Bakanlar, Belçika’da yaşayan Türklerin her iki ülkenin ekonomik refahına ve ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı değerli katkıları ele almış ve bunu takdirle karşılamıştır. Ministers discussed and commended the valuable contribution of the Turkish people living in Belgium to the development of the bilateral relations and to the economic well-being of both States.     [Photo credit]

Bakanlar, Belçika’da yaşayan Türklerin her iki ülkenin ekonomik refahına ve ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı değerli katkıları ele almış ve bunu takdirle karşılamıştır. Ministers discussed and commended the valuable contribution of the Turkish people living in Belgium to the development of the bilateral relations and to the economic well-being of both States. [Photo credit]

***

Türkive ve Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri (ve Göç ile İltica) Bakanları toplantısı 9 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Türk heyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan, Belçika heyeti ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Didier Reynders, Başbakan Yardımcısı ve Güvenlik ve İçişleri Bakanı Jan Jambon, Adalet Bakanı Koen Geens ile Göç ve İltica Devlet Sekreteri Theo Francken’den oluşmuştur.

Bu Üçlü Toplantı, ilki Ekim 2008’de İstanbul’da ve ikincisi 2013 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıdan sonra Bakan düzeyinde düzenlenen üçüncü toplantıdır.

Bu platformun amacı, her iki ülkenin siyasi makamları arasında ortak ilgi alanlarımızı oluşturan, başta terörle mücadele, polis ve adli işbirliğinin yanısıra konsolosluk işleri ve göç yönetimi konularında diyaloğu sürdürmektir.

1. 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen bu üçüncü toplantıda Bakanlar, son dönemde Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen terör eylemleri ile dünyanın dört bir yanında can alan terör eylemlerini kuvvetle kınadıklarını ifade etmişler, kendi Hükümetlerinin terörle mücadele etme ve terörün tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadelede işbirliğini geliştirme yönündeki kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
Bakanlar, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde daha da ileri götürülmesi gereken yeni ivmeyi ve iki taraf arasında artan dialoğu memnuniyetle karşılamışlar, göç dahil Türkiye- AB ilişkilerinin tüm boyutlarında işbirliğini arttırma ihtiyacını yinelemişlerdir.

Bakanlar, Suriye’deki çatışmanın sürmesine paralel olarak bu bölgede derinleşen göç ve mülteci krizini, ancak gerçek bir iş birliği ve yük paylaşımı ile üstesinden gelinebilecek, büyüyen bir sınama olarak görmektedirler. Belçika tarafı, Türkiye’nin şimdiye kadar 2.7 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmış olmasındaki üstün çabasını takdirle karşılamaktadır.

Bakanlar, Belçika’da yaşayan Türklerin her iki ülkenin ekonomik refahına ve ikili ilişkilerinin gelişmesine yaptığı değerli katkıları ele almış ve bunu takdirle karşılamıştır.

2. Dışişleri Bakanları iki ülkenin ortak görüş ve çıkarları doğrultusunda, tüm alanlarda ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

3. Adalet Bakanları adli işbirliği yapılarının nasıl geliştirilebileceğini görüşmüş, terörle bağlantılı davalarda iade talepleri ve karşılıklı adli yardımlaşmaya ilişkin konuları ele almışlardır.

4. İçişleri Bakanları terörle mücadele amacıyla polis işbirliğini derinleştirme kararı almış ve Belçika Devlet Sekreteri ile birlikte göç konusunu görüşmüşlerdir. [Kaynak]

The meeting of Foreign Affairs, Justice and Interior (and Asylum & Migration) Ministers of Turkey and Belgium was held on 9 March 2016 in Ankara.

The Turkish delegation was composed of Mr. Mevlut Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs, Mr. Bekir Bozdağ, Minister of Justice and Mr. Efkan Ala, Minister of Interior.The Belgian delegation consisted of Mr. Didier Reynders, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and European Affairs, Mr. Jan Jambon, Deputy Prime Minister and Minister of Security and Home Affairs, Mr. Koen Geens, Minister of Justice, and Mr. Theo Francken, Secretary of State for Asylum Policy and Migration.

This trilateral meeting is the third one at the ministerial level, after a first meeting held in Istanbul in October 2008, and the second one convened in Brussels in 2013.

The aim of this platform is to maintain a dialogue between the political authorities of both countries on issues of common interest, primarily on the fight against terrorism, police and judicial cooperation, as well as on consular matters and migration management.

1. At this third meeting held on 9 March 2016, the Ministers expressed their utter condemnation of terrorist acts perpetrated recently in Ankara and Istanbul, as well as other acts of terror claiming lives around the world. They confirmed determination of their respective governments to fight this scourge and to further develop cooperation in countering terrorism in all its forms and manifestations.

The Ministers welcomed the new momentum in Turkey’s EU accession process which should be taken further as well as the increased dialogue between the two sides, while also reiterating the need to increase cooperation in all aspects of Turkey-EU relations, including migration.

The Ministers regarded the migration and refugee crisis in the region as a growing challenge that deepens in parallel to the continuation of the conflict in Syria, and that can only be overcome through genuine burden-sharing and cooperation. The Belgian side commended the outstanding efforts of Turkey so far to accommodate the more than 2.7 million Syrians currently in Turkey.

The Ministers discussed and commended the valuable contribution of the Turkish people living in Belgium to the development of the bilateral relations and to the economic well-being of both States.

2. The Ministers of Foreign Affairs expressed their pleasure on the steady development of bilateral relations in all areas in line with shared views and common interests. They also exchanged views on developments in the region and the relations between Turkey and the European Union.

3. The Ministers of Justice discussed ways to improve judicial cooperation structures and took up issues pertaining to mutual legal assistance and extradition requests on terrorism-related cases.

4. The Ministers of Interior agreed to deepen police cooperation aimed at countering terrorism and discussed, together with the Belgian Secretary of State, the issue of migration. [Source]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: