8 Mart 2016 : «Kadının Türkiyesi’nde» Ahvâl-i Umumiye!


tusiad

***

Kadınların hayatın her alanına eşit katılımı için siyaset, kamu, iş dünyası ve sivil toplumdaki tüm liderlere önemli bir sorumluluk düşüyor.

Kadını şiddet riskine açık bırakan tüm koşullar ortadan kaldırılmalı.

Türkiye’de evlenmiş kadınların % 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve/veya cinsel şiddet düzeyi % 75 ile tüm kadınlar arasında maruz kalınan şiddet oranının iki katı. 4 kadından 1’i ise ekonomik şiddete maruz kalıyor; yani ya çalışmasına engel olunmuş, ya işten ayrılmak zorunda kalmış ya da kazancı elinden alınmış durumda.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlâlidir. Kadını toplumda şiddet riskine açık bir konuma iten tüm olumsuz koşulları ortadan kaldırmak zorundayız.

Kadına yönelik ürkütücü boyuttaki şiddete karşı “sıfır tolerans” ile kalıcı çözümler geliştirilmesi için kamu, iş dünyası ve sivil toplum daha etkili şekilde harekete geçmeli.

Kadına yönelik şiddete karşı mevzuat ve uygulama güçlendirilmeli, şiddet uygulayanı hiçbir şekilde mazur görmeyen caydırıcı bir anlayış hukuk alanında hakim kılınmalı.

Her eğitim kademesinde eğitime eşit erişim sağlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmeli

Eğitime erişim; kadınların çalışma yaşamından siyasete kadar, toplumsal hayata aktif olarak katılmasında en temel belirleyicidir.

Türkiye genelinde 15-59 yaş kadınların yüzde 32’si okula devam etmesinin engellendiğini belirtiyor. Kırsal yerleşim yerinde yaşayan kadınlar açısından bu oran yüzde 39’a kadar yükseliyor.

Hem birey olarak kadının güçlenmesi hem de ekonomide daha üretken bir rol alması için kız çocuklarının ve her yaştan kadınların eğitimine yatırım artarak sürdürülmelidir.

Kadınlar “çocuk mu, kariyer mi” ikileminde bırakılmamalı, kreşler yaygınlaştırılmalı

Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılım oranı çok düşük, sadece %33.6. 11.5 milyon kadın ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamıyor. Çalışan kadınların ise % 14’ü çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından kopuyor.

Kadınların ekonomiye katılımı yoksulluğun azalmasına, nesillerin daha sağlıklı yetişmesine, kurumsal yönetimin güçlenmesine katkı sağlar; milli gelir artışına ve büyümeye ivme katar.

Kadınlar “çocuk mu, kariyer mi” ikileminde bırakılmamalı, kurumsal çocuk bakım hizmetleri yurt çapında yaygınlaştırılmalı.

Geleceğin ekonomisinin temeli olan STEM [*] kariyerleri, kadınlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmeli

Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanları yerleşme oranı erkeklerde % 81,39, kızlarda % 18,61.

Geleceğin ekonomisi, bilgi ve inovasyonun üzerinde şekillenecek ve STEM* becerileri hemen tüm alanlardaki işlerde gerekli olacak.

Kız çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlamalı, STEM alanlarında kariyer yapmaya teşvik etmeliyiz.

Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var

Parlamentoda kadınların temsiline bakıldığında Türkiye %14.9 oranıyla, dünyada 191 ülke içerisinde Çad ve Mısır ile beraber 121. sırada yer alıyor.

Ülkenin yarısını oluşturan kadınların ülke yönetiminde eşit bir şekilde temsil edilemiyor olması, görüşlerinin, istek ve ihtiyaçlarının politikalara sınırlı yansımasına yol açar. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var.

Kadınların her alanda potansiyelini gerçekleştirebildiği bir ülke iklimi yaratabilmeliyiz; hep birlikte ve hiç vakit kaybetmeden.

Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız.

“Tek kanatla uçamayız.” [Kaynak ve devamı]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: