KUDRETLİ SAVCI.


«Tüccar Politikacı»nın memuru mudur?

©Erol Erdoğmuş.

siyaset

Politikacı muhalefetteyse, iktidardaki rakibinin hizmet ürünlerini, eleştiri bombardımanına tutamıyorsa ufaltır. Her iki halde de, fiyat kıran tacirdir.
Politikacı iktidardaysa, kendi hizmet ürünlerinin fiyatını allandıra ballandıra artıran tacirdir. Politikacılar, istedikleri gibi at oynatmalarını engelleyeceği için; yargı bağımsızlığını törpüleyip, memurlaştırmayı amaçlarlar. İktidar partisini sorgulamayan kamu avukatı savcı; görevini yerine getirmemeyi niçin göze alabiliyor?
Vicdani kanaati gereğiyle mi, yoksa yeldeğirmenleriyle savaşan Donkişot olmak istemediği için mi? “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir”

***

ALINTI

Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı. Gidiyorsun gariban vatandaşı buluyorsun, yardım ve yataklıktan. Peki bu ülkeyi yönetirken terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan siyasal partiyi neden sorgulamıyorsunuz? (…) [21 Şubat 2016]

POLİTİKACI TACİRDİR

Politikacı muhalefetteyse, iktidardaki rakibinin hizmet ürünlerini, eleştiri bombardımanına tutamıyorsa ufaltır. Her iki halde de, fiyat kıran tacirdir.

Politikacı iktidardaysa, kendi hizmet ürünlerinin fiyatını allandıra ballandıra artıran tacirdir.

Muhalif politika taciri Kılıçdaroğlu, iktidarı savcılar üzerinden eleştiriyor: “Gidiyor gariban vatandaşı buluyorsun. Bu ülkeyi yönetirken terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan siyasal partiyi neden sorgulamıyorsun?” .

Kılıçdaroğlu şimdi Başbakan olsaydı, aynı sözleri bugün Davutoğlu söyleyecekti.

Politikacılar, istedikleri gibi at oynatmalarını engelleyeceği için; yargı bağımsızlığını törpüleyip, memurlaştırmayı amaçlarlar.

Kılıçdaroğlunun, terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiğini iddia ettiği iktidar partisini sorgulamayan kamu avukatı savcı; görevini yerine getirmemeyi niçin göze alabiliyor?

Vicdani kanaati gereğiyle mi, yoksa yeldeğirmenleriyle savaşan Donkişot olmak istemediği için mi?

Bilindiği gibi Pascal, “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir” saptamasını yapmıştır.

En üstün güce dayandırılmayarak, adalet acizleştirilir.

Yasama, Yürütme, Yargı özerkse; Yürütme erki olan Hükümette, öbür hizmet Bakanlıkları gibi Adalet Bakanlığının yer alması, Yargı’yı Yürütmeye bağımlı duruma getirmekte değil midir? Hükümette “Parlamento Bakanlığı” var mı?

Yasama erkin’in yasalarını, Yürütme erkinin uygulamalarını yargılayarak, her ikisinden üstün konumda olan Yargı’nın, politikacılarca düşürüldüğü hal bu.

Özgürce Bütçesini yapması, insan kaynaklarını özgürce kendisinin yönetmesi; Yargı bağımsızlığının olmazsa olmazıdır.

Devlet, Ordu’su ile örgütlenmiş millettir. Milleti ayakta tutan, iç ve dış düşmanlarına karşı savunan Ordu’sudur.

Bu nedenle devletin temeli ve en büyük gücü Ordu’sudur.

Devletin en büyük gücüne -Ordu’su’na- dayanmayan adalet acizdir, mülkün temeli olamaz. Ordu, adaletin bekçisi; koruyucusu olmalıdır.

Üstelik Ordu’nun, sivil Yargıdan bağımsız Askeri Yargısı vardır.

*

altiokrasi20151211105859

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: