2016 – 2019 Reform Süreci’nde atılacak adımlar.


2016-2019 dönemini kapsayan Eylem Planı, Türkiye’nin AB sürecinde atacağı adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari tedbirler çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koyuyor. National Action Plan for EU Accession, covering 2016-2019 period, lays down concretely the steps that Turkey will take in the forthcoming period with regard to alignment with the EU acquis both in terms of legislative and administrative measures.

2016-2019 dönemini kapsayan Eylem Planı, ülkemizin AB sürecinde atacağı adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari tedbirler çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koyuyor.
National Action Plan for EU Accession, covering 2016-2019 period, lays down concretely the steps that Turkey will take in the forthcoming period with regard to alignment with the EU acquis both in terms of legislative and administrative measures.

***

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Açıklandı 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı çerçevesinde güncellenen AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı AB’ye katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biridir. 2016-2019 dönemini kapsayan Eylem Planı, ülkemizin AB sürecinde atacağı adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari tedbirler çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koyuyor. 26 Şubat 2016

National Action Plan for the EU Accession. National Action Plan for the EU Accession, updated in line with the 2016 Action Plan of the 64th Government, is one of the main roadmaps of Turkey in the accession process. National Action Plan for EU Accession, covering 2016-2019 period, lays down concretely the steps that Turkey will take in the forthcoming period with regard to alignment with the EU acquis both in terms of legislative and administrative measures. 26 February 2016

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecine ivme kazandırmak amacıyla hazırlanan Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi 18 Eylül 2014 tarihinde yayımlanmıştı. Strateji çerçevesinde ayrıca, 2015-2019 dönemini kapsayan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı da hazırlanmıştı.

Turkey’s New EU Strategy, which was prepared to provide new impetus for the EU accession process of Turkey was announced on 18 September 2014. Moreover, the National Action Plan for the EU Accession covering the 2015-2019 period was also prepared within the framework of the Strategy.

62. Hükümet döneminde iki aşamalı olarak hazırlanan ve 64. Hükümet Programında da atıfta bulunulan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla güncellenmiştir. 2016-2019 Dönemini kapsayan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

The National Action Plan for EU Accession, which was prepared in two phases by the 62nd Government and which was also referred to in the 64th Government Programme, has been updated with the contributions of the line ministries and public institutions and organisations taking into consideration the 2016 Action Plan of the 64th Government. The National Action Plan for the EU Accession covering the 2016-2019 period was announced to the public on 26 February 2016 by Ambassador Volkan Bozkır, Minister for EU Affairs and Chief Negotiator

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, AB’ye katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biridir. Eylem Planı, önümüzdeki dönemde AB sürecinde atacağımız adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari yapılanmalar çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

The National Action Plan for the EU Accession is one of the main roadmaps of Turkey in the EU accession process. The National Action Plan lays down concretely the steps that Turkey will take in the forthcoming period with regard to alignment with the EU acquis, as well as institutional and administrative capacity-building.

Her bir müzakere faslı altında hangi kanunların ve hangi ikincil düzenlemelerin çıkacağı Ulusal Eylem Planında açık bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca, çıkarılacak düzenleme ile hangi AB mevzuatına uyum sağlanmasının öngörüldüğü, düzenlemenin amacının ne olduğu, hazırlıkların ne aşamada olduğu, düzenlemeden hangi kurumun sorumlu olduğu ve düzenlemenin ne zaman yapılacağı ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

The national action plan clearly outlines the laws and secondary legislation to be enacted under each accession negotiation chapter. Furthermore, the National Action Plan sets out in detail the corresponding legislative arrangements with reference to the EU acquis, the purpose of these legal arrangements, the stage of the preparations, the institution responsible for the legislative arrangements, as well as timetable for the implementation.

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda, 96 kanun, 285 ikincil düzenleme ve 159 idari yapılanmanın hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 2016 yılı Hükümet Eylem Planında yer alan 78 tedbiri de içeren AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, Hükümet Eylem Planı’nın tamamlayıcısıdır. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu”, “Sosyal Yardım Kanunu”, “Çevresel Sorumluluk Kanunu” gibi birçok önemli düzenleme hem Hükümetimizin Eylem Planı’nda hem de Ulusal Eylem Planı’nda yer almaktadır.

The enactment of 96 laws, 285 pieces of secondary legislation, as well as 159 institutional capacity-building measures, have been envisaged in the National Action Plan for the EU Accession. Many significant legal arrangements such as the “Law on the Protection of Personal Data”, “Law on Turkish National Human Rights and Equality Institution”, “Law on Social Assistance” and “Environmental Liability Law” are included both in our Government’s Action Plan and National Action Plan.

Müzakereye açılsın açılmasın tüm fasıllarda ilerleme kaydetmek, AB müktesebatına uyum sağlamak, her alanda standartlarımızı yükseltmek ve siyasi engeller kalktığında tüm fasılları hızlı bir şekilde açmak amacıyla, 64. Hükümet Programında da vurgulandığı üzere, önümüzdeki dönemde AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda yer alan düzenlemelerin titizlikle yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.

In order to make progress in negotiation chapters, regardless of whether the chapters are open or not, and to align with the EU acquis as well as to raise our standards in every area and to rapidly open all chapters to negotiations once the political blocks are removed, we will continue to work with determination and diligence to carry out the arrangements included in the National Action Plan for EU Accession as also stated in the 64th Government Programme of Turkey.

ab_tr1

ab_tr2

[AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı – Tam metin.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: