İnsan olmanın temel şartı…


Farklılıklarını kendi çıkarı için deşmeden, insanları insan olarak kabul etmek!

Üç tür insan vardır; bilgisever, ünsever ve parasever – Eflatun; Kendini olduğu gibi kabul etmek istemeyen tek varlık insandır – Aristo; İnsanların hepsi maskelidir yalnız bazılarınki incedir – Anonim; venetian_masksİnsanlar size karşı değildir, sadece kendilerinden yanadırlar – Gerald Fowler; Hiçbir varlık insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz – Friedrich Holderin; En kötü insanlar birine muhtaç olduklarında dünyanın en iyi insanı kesilir – Ebner Eschenbach; Kimse kafasının şeklinden sorumlu değildir, ama kafasının içindekinin ne yaptığından sorumludur – Raoul Follereau; İnsanlık her gün ilerlemesine karşın, insan yerinde sayıyor – Anonim; Nereden geldim değil, nereye gidiyorum sorusu daha önemlidir – Catherine Ponder; Akıllılar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendilerinden emindirler – Bertrand Russell;

***

KİMLİK BUNALIMI, DÖNEKLER VE DÖNMELER
9 Şubat 2016-ANKARA

nurullah_aydin

Prof.Nurullah Aydın Kimlik bunalımı, kültür çatışmalarının doğal sonucudur. Oysa bizler, yani insanlar kardeş değiliz de neyiz ki.

Her toplumda; insan olma gerçeği
yerine dil, din ve ırk savunucuları vardır. Savaşlara, katliamlara ve işkencelere yol açan bu üç unsur, yıkıcı ve yok edici etkisini sürdürmektedir.

Toplumlarda ırkçılık, dincilik vahşi yüzünü göstermektedir. Bunda en önemli rolü ise farklı kimlikle kin ve öfke içinde olanlar oynamaktadır. Bunlar Dönekler ve Dönmelerdir. Birilerini düşman ilan etmenin başka bir yolu da yoktur. Kimlik çatışması yaşayan insanlar birçok ruhsal sorunlar yaşar. Kendini ifade edememe, sürekli gerçek kimliğini gizleme nedenleriyle sosyalleşmede sorunlar yaşayabiliyor..

Dönekler; her zaman siyasi, ekonomik statü, şöhret amaçlı değişim ve dönüşümü geçirirler. Onlar için bir kimlik tanımlaması yoktur.

Dönmeler; Türkiye’de sadece Yahudi’den dönen Sabetaylar için kullanılmaktadır. Ermeni ve Rum dönmeleri konusunda çalışma sınırlıdır. Özellikle İslamcı tarikat ve cemaatler birer Ermeni ve Rum dönmeleri merkezi haline gelmiştir. Ermeni ve Rum dönmeleri; Sabetaycıları İslam adına eleştirirken, halkın temiz din duygularını istismar etmekte, kendilerini gizlemekte ve kinlerini bu yolla ortaya koymaktadırlar.

Dönme kelimesi bir tür aşağılama, ya da hakaret anlamıyla kullanılmamıştır. Türk tarihinde dönme kavramı,
mezhep ya da din değiştirmelerde sıkça kullanıldığı için, ayrıca bazı Yahudi ve Ermenilerce bu kelimeyi tercih ettikleri için aynı terim kullanılmıştır. Dönme kavramı negatif bir özellik olarak kullanılmamıştır.

Türkiye’nin yönetimi de çağdaş-laik kesimi temsil eden Sabetaycılarla İslamcı kesimi temsil eden Rum ve Ermeni dönmeleri arasında gidip gelmektedir Büyük çoğunluk ise olan bitenleri izlemektedir.
Dönmelerde asıl olan özellik samimiyetsizlikleri ve gizlilikleridir. Dönmelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yaşamı bilinmelidir.
Biz bu kitapta; Dünya’da ve Türkiye’de ırkları, dilleri ve dinleri ele alarak dönmeliği değerlendirdik.

Bu kitap; ikiyüzlü dönmeleri bir bütün olarak ele almaktadır.
Unutmayalım ki; İnsanlar farklıdır, fakat insanlık aynıdır. Din, dil, ırk, renk, cins ayırımı yapmaksızın insanı insan olarak görmek, insan olmanın temel şartı dır.

Günün sözü: Aklını kullanan insan düşünür sorgular.

phpThumb_generated_thumbnail

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: