Günümüzün Fabrika ve Fabrikatörleri…


Geleceğin küresel karar vericilerinin «imalât»ı ile meşguller!

Gözyaşının bile görevi varmış; ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış – Hz.Mevlana; Şu anda kim olduğunu bil ki, böylece geleceği de yönetebilirsin – Anonim; İyi düşün! Çünkü gelecek, geçmiş kadar insaflı olmayabilir – Paul Auster; Umut… Beni beslediğim, beni besliyor sandığım – Özdemir Asaf; Kökünü beğenmeyen dal, ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür – Necip Fazıl; Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık – Kızılderili Atasözü; Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır – Einstein; Gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü en küçük ihmal ülkenin yapısını ve istikbalini mahveder – Aristo; Gelecekte yaşanacak her büyük olayı geçmişte planlayanların olduğunu aklından çıkarma – Anonim; Geleceği tayin edici faktör bugündür – Samuel Johnson; Geçmişin en büyük tehlikelerinden biri insan için, köle olmaktı; geleceğin en büyük tehlikesi ise, insanın robotlaşmasıdır – Erich Fromm;

***

KİŞİLİK DÖNÜŞTÜRME STRATEJİSİ
2 Şubat 2016-ANKARA

nurullah_aydin

Prof.Nurullah Aydın – İnsanların fizyolojik yapıları, biyolojik yapıları farklı olduğu psişik yapıları da farklıdır. Konuşmaları, davranışları, sevinçleri, üzüntüleri, tepkileri, heyecanları da farklıdır.

Birçok insan yetiştirildikleri karanlık düşünce atmosferlerinde insanımsı robot olmanın gereğine göre konuşuyor, yazıyor, hareket ediyor.

Kin, nefret, öfke içinde, düşünce ve yaşam biçimine davet haykırışlarını izlerken, insan, dünya’da yeni bir canlı türü mü şekillendi, şekilleniyor sorusunu sormadan edemiyor.

Silahla işgal edilemeyecek, edilse bile sonuç alınamayacak toplumlara yönelik, biraz uzun bir süreçte farklı yöntemler uygulanıyor. Çocukluktan başlayan ve ustalıkla yerleştirilen simge, sembol ve imaj la oluşturulan zihinsel işgal, insani değerler dışı savaş toplumları değerlerinden birikimlerinden vazgeçiriyor. Kabul ettirilen düşünce ve yaşam tarzı, birçok sosyal hastalık üretiyor.

İnsan; karanlık bir düşünce içinde, la karşı karşıyadır. Niçin karanlık? Çünkü bu savaş gözleri kör ediyor, gerçekleri göstermiyor. Gösterilen boş hayallerle insan, zaman tüketiyor. Düşmanın kim olduğunu, nerede olduğunu göremiyor. Hangi silahla, nasıl ve nereden saldırıldığını da bilemiyor. Doğrudan beynine saldırıyorlar. Beş duyusunu ve zihnini gizlice ele geçiriyorlar. Algı’yı oluşturan iletişim kaynakları elden gidiyor, öylece bakıyorlar. Sonuçta algı giderek değişiyor.

İnsanı insan yapan değerler elden giderken, beyne ve algıya bunun olduğu yazılıyor. özgürlük, demokrasi, zenginlik Özgürlük maskesi yle bütün yaşam kaynakları ve özgürlük alanları elden giderken, beyni uyuşturulmuş seyrediyor. Akıl tutulması işte bu! Her çeşit göz boyama ve aldatma sonucu dostu düşman, düşmanı da dost görme ye başlıyor.

Bu karanlık savaş, insanı kendisinden bile şüpheye düşürüyor. Toplumsal paranoya ve şizofreni olmaya zorlanıyor. Bundan daha karanlık savaş olur mu?

Bu karanlık savaşın hedefi; derin aklı ve beyni önce dağıtmak, sonra kendi gayesine uygun olarak yeniden oluşturmak. Bunun için de öncelikle aydın, sanatçı, toplum önderleri ve bilim adamlarının beynine küresel şifreler koyarak yeni beyinler devşiriyor.

Bu yüzyılda bu sistem; fabrika gibi çalışıyor ve geleceğin karar vericilerini yetiştiriyor. Stratejik yerlerin bu beyinlerle sessiz ve derinden ele geçirilmesi, her çeşit işgalden daha kolay ve etkili bir yöntem. Bu karanlık akıl oyunuyla belirlenen ise yaşam tarzı oluyor.

Bilinçaltına gönderilen sinyallerle beyinler yıkanıyor, geleceğin küresel robotları hazırlanıyor. İnsan ve toplumun yaşam tarzını kurgulamanın en kestirme yolu budur.

Medya’da zihinsel işgalin her çeşidi kolayca görülebilir. Bu yöntemin en etkili olduğu dönem ise gençlik dönemidir. Siyasi partiler, AVM’ler, dernekler, vakıflar ise yeni mabedlerdir.

Algılanması istenen nesneler;sevgi ve güven sözcükleri içine gizlenerek reklamlar ve değişik programlarla sunulur. İnsanın zihinsel bariyerleri kolayca geçilerek telefondan, kolalı içkilere kadar yaşam tarzına girmesi istenen her şey, zihinlere kök hücre nakli gibi ekilir.

Beyinlere binlerce kere aşılanan sözcüklerle ilişkilendirilen görüntü ve kurgular, insanı hayata bağlayan vazgeçilmez nesneler olur. Onlarsız hayat artık mümkün değildir. Tek yönlü eğitilmiş insanlar, bu nesnelerin zararlı olabileceğini idrak edemez.

Bu nesnelerin zararlı olduğu idrak edilse bile iş işten geçer ve bu alışkanlıklar hayatın parçası olur. Artık insanı yaşadığı dünyaya bağlayan bu nesnelerdir ve bunlar olmadan yaşamak anlamsızdır. Bunların yan etki ve zararları bile unutulur, bağımlılık benliği esir alır.

Beyinlerin bu şekilde programlanması, özgürlükler açısından endişe vericidir. Beyinlere sürekli aşılanan bu tehlikeden, selocanlarımızı yani, küresel robotlara dönüştürülmeye çalışılan canları, nasıl koruyabiliriz, ne şekilde uyandırabiliriz?

Yaşananları bir de bu açıdan değerlendirsek, ne yapılması gerektiği, daha iyi anlaşılmaz mı?

Günün Sözü: Haksızlık yapan bedelini ödemek zorunda kalır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: