Bir «Kazan-Kazan» Öyküsü!


Enerji faslının müzakerelere açılması…

eu_tr_energy

***

ayhan_zeytinoglu

Ayhan Zeytinoğlu – 28 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonunun İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Arias Canete [EU and Turkey strengthen energy ties] ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımlarıyla Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısı düzenlenmiştir. Türkiye ile AB arasında 16 Mart 2015 tarihinde başlatılan Üst Düzey Enerji Diyaloğu’nun bu ikinci toplantısında her iki taraf için de son derece önemli olan enerji arz güvenliği ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi [TANAP] [ENG] kapsamındaki gelişmeler ele alınmıştır. [Joint statement]

Bilindiği gibi Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz boru hattı projesi olan TANAP, AB’nin kaynak ve rota çeşitlendirmek açısından büyük önem verdiği Güney Gaz Koridoru’nun [Enerjide çözüm] önemli bir parçasıdır. 2018 yılında tamamlanması öngörülen TANAP ile yılda yaklaşık 16 milyar doğal gaz taşınacak, bunun 10 milyar metreküpü Avrupa’ya iletilecektir. Orta ve uzun vadede Güney Gaz Koridoru’nun AB’nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacaktır. Bu noktada Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu’nun ilk toplantısının hem AB hem de ülkemiz için stratejik önemde olan TANAP’ın temel atma törenine denk geldiğini hatırlatmak isteriz.

Enerji faslının müzakerelere açılması esastır

Toplantıda ayrıca Türkiye enerji piyasasının AB ile entegrasyonu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrik piyasası ve ağ bağlantıları, nükleer güvenlik konuları ele alınmış, iklim değişikliği ile mücadele ve COP 21 sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu noktada iki hususun altının çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan ilki Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısında enerji faslında müzakerelerin açılması hususunun görüşülmesidir. Türkiye-AB ilişkilerinin ana zemini katılım müzakereleri sürecidir. Dolayısıyla Türkiye ile AB arasında enerji alanında işbirliğinin gerçek potansiyeline ulaşması ancak bu başlıkta müzakerelerin açılması ve tamamlanmasıyla mümkün olacaktır. [Fasıl 15 – Enerji] [Chapter 15 – Energy] Üst Düzey Enerji Diyaloğu toplantısında enerji başlığında Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunu inceleme sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağının açıklanması memnuniyet vericidir.

Bölgesel enerji merkezi olma hedefi çok boyutlu bir enerji politikası ve güçlü bir enerji diplomasisi gerektirir

İkinci husus Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu’nun sadece enerji arz güvenliğine odaklanmakla yetinmemesi ve enerji politikasının çok boyutlu yapısına uygun şekilde enerji verimliliğinden nükleer güvenliğe, yenilenebilir enerjiden enerji piyasalarının serbestleştirilmesine kadar pek çok alanı kapsamasıdır. Bilindiği üzere Türkiye enerji konusunda bölgesel bir merkez olma hedefini benimsemiştir. Bugün sadece tek bir boyutta güçlü olmanın bölgesel enerji merkezi olmak için yeterli olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla bir yandan katılım müzakereleri süreci kapsamında enerji alanında AB müktesebatına uyum sağlanması, diğer yandan Üst Düzey Enerji Diyaloğu ile AB ile geliştirilen güçlü enerji diplomasisi Türkiye’yi bölgesel bir enerji merkezi olma hedefine hızla taşıyacaktır. [Kaynak.]

*

Konuyla irtibatlı:

(!) Önemli not: Türk Hükümeti’nin Yerelce’ye Türkiye çıkışlı erişim yasağı uygulaması, konu başlıklarının açılmasında zorluk yaratabilir

(!) Notice : Internet access ban by Turkish Government to Yerelce, may create difficulties in opening of topics

(!) Avertissement : L’interdiction d’accès via Internet par le gouvernement turc à Yerelce peut créer des difficultés dans l’ouverture de sujets !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: